Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 76. stava 4. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 56. st. 4. i 5. i člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjedniči održanoj 23. siječnja 1990. donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

1. Puni iznos doplatka za pomoć i njegu određuje se od 1. siječnja 1990. u visini od 978,60 dinara mjesečno.

2. Smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu određuje se od 1. siječnja 1990. u visini od 734,20 dinara mjesečno.

3. Slijepom korisniku porodične mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punom iznosu.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz člana 76. stava 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidsknm osiguranju, te korisnike starosne ili invalidske mirovine koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu određuje se od 1. siječnja 1990. u visini od 1.223,60 dinara mjesečno.

5. U skladu s odredbama iz toč.1. do 4. ove odluke područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredit će pripadajući novi iznos doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. siječnja 1990.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/161

Urbroj: 341-99-02/1-90-1

Zagreb, 23. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.