Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 46, st. 2. i 4. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77 i 52/85) i člana 179, točka 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br.32/83, 53/85, 23/86, 52/86 i 32/89) Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici od 23. siječnja 1990. godine

ODLUKU

o privremenom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1990.

1. Zbog porasta prosječnih troškova života u 1989. godini, svote doplatka za djecu utvrđene - Odlukom o načinu iznimnog usklađivanja doplatka za djecu od 1. listopada 1989. zbog osjetnog povećanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje tijekom 1989. godine ("Narodne novine", br. 48/89 - u daljnjem tekstu: Odluka iz 1989), povećavaju se privremeno od 1. siječnja 1990. za 61,3%

2. Svote doplatka za djecu iz točke 2. Odluke iz 1990. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 86,80 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 13,60 dinara po članu domačinstva mjesečno;

b) 52,40 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 13,60 do 17,20 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) 46,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 17,20 do 21,50 dinara po članu domaćinstva mjesečno. Ako osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa domaćinstva korisnika ostvaruje i druge prihode (član 39. stav 2. Zakona o doplatku za djecu), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona o doplatku za djecu), iznosi 46,60 dinara po djetetu.

3. Svota doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1989. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 125,60 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi do 17,70 dinara po članu domaćinstva mjesečno; b) 73,50 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 17,70 do 22,10 dinara po članu domaćinstva mjesečno;

c) 64,50 dinara po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi radnog odnosa iznosi preko 22,10 do 27,90 dinara po članu domaćinstva mjesečno; Ako osim prihoda ostvarenih po osnovi radnog odnosa domaćinstvo korisnika ostvaruje i druge prihode (član 42. stav 2. Zakona o doplatku za djecu), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (član 43. Zakona o doplatku za djecu), iznosi 64,50 dinara po djetetu.

4. Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti i prema postupku koji je propisan Zakonom o doplatku za djecu.

5. Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/161

Urbroj: 341-99-02/01-90-1

Zagreb, 23. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v.r.