Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10 + 700,00 do km 31 + 190,00

NN 5/1990 (13.2.1990.), Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10 + 700,00 do km 31 + 190,00

IZVRŠNO VIJEČE SABORA

Na temelju člana 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine"), br. 46/82, 28/87 i 39/88), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 1990. godine, donijelo je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10 + 700,00 do km 31 + 190,00

I

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja ceste Dragonja - Vodnjan. na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10+700,00 do km 31 + 190.00.

II

Cesta Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2. sektor od km 10+700.00 do km 31 + 190,00 gradit će se na nekretninama u katastarskim općinama Kašte, Kršeta, Buje, Brtonnigla, Nova Vas i Donja Mirna u općini Buje i na nekretninama u katastarskim općinama Tar, Kaštelir, Vižinada i Višnjan u općini Poreč, prema trasi ucrtanoj na topografskoj karti.

III

Opći interes za izgradnju ceste Dragonja - Vodnjan, na magistralnom pravcu M-2, sektor od km 10+700,00 do km 31 + 190,00 utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj 04-UUP-22/1987 od 10. kolovoza i987, njihovih izmjena od 9. veljače 1988. broj 04-UUP-04/88 i od 29. prosinca t989. broj 04-UUP-105/89, utvrđenih od strane Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, Zavoda za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline i topografske karte izrađene u mjerilu 1: 5000 broj C-5027 iz srpnja 1987. godine. Topografska karta iz Uvjeta uređenja prostora sastavni je dio ove odluke.

IV

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 5030119-90-1

Klasa: 943-01/89-02/07

Zagreb, 30. siječnja 1990.

Potpredsjednik

Simo Rajić, v. r