Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

NN 6/1990 (15.2.1990.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

REPUBLIČKI KOMITET ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU

Na temelju člana 128. stava 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br.18/84) predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, uz suglasnost s republičkim sekretarom za unutrašnje poslove, donosi

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za, upravljanje vozilima na motorni pogon

I

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine", br. 9/80, 13/80, 22/81. 53/84 i 36/88) u odjeljku I pod A iza rednog broja 28. dodaje se: "29. Dom zdravlja Krapina".

U odjeljku I pod B iza rednog broja 40. dodaje se: "41. Dom zdravlja Crikvenica, 42. Dom zdravlja Ivanec, 43. Dom zdravlja Ludbreg, 44. Dom zdravlja Otočac, 45. Dom zdravlja Valpovo, 46. Dom zdravlja Senj".

II

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 501-02/88-02/22

Urbroj : 534-02-08/88-0005

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu

Mladen Radmilović, dr med., v. r.