Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine

NN 6/1990 (15.2.1990.), Podatak o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine

OBJAVE

Na temelju člana 77. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 25/87), republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATAK

o najnižem čistom osobnom dohotku radnika u Republici za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine

Najniži prosječni mjesečni čisti osobni dohodak radnika u Republici za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine utvrđuje se u visini 555,80 dinara

Broj: 013-245/1990

Zagreb, 6. veljače 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog Odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.