Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine, te na razini privrede Republike za organizacije nastale statusnom promjenom u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 1989. godine

NN 6/1990 (15.2.1990.), Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine, te na razini privrede Republike za organizacije nastale statusnom promjenom u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 1989. godine

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKE

U skladu s odredbama člana 13. 28. i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 25/87), Republički koordinacijski Odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj i Republički zavod za društveno planiranje objavljuju

PODATKE

o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine, te na razini privrede Republike za organizacije nastale statusnom promjenom u razdoblju od 1. ožujka do 31. prosinca 1989. godine

1. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine iznosi prosječno mjesečno 1.248,00 dinara.

2. Procijenjena veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 18 i 26 društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - prosinac 1989. godine iznosi prosječno mjesečno 1.248,00 dinara.

3. Polazna veličina bruto osobnog dohotka po radniku u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za organizacije nastale statusnom promjenom iznosi mjesečno po razdobljima:

1.III - 31. XII     1.460,00

1.IV - 31. XII     1.595,00

1.V - 31. XII      1.756,00

1.VI - 31. XII     1.947,00

1.VII - 31. XII     2.185,00

1.VIII - 31. XII    2.467,00

1.IX - 31. XII     2.823,00

1.X - 31. XII      3.255,00

1.XI - 31. XII     3.733,00

1.XII - 31. XII     3.993,004. Polazna veličina stope akumulativnosti u privredi

Republike u primjeni člana 16, 22 i 23 Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj     - prosinac 1989.

godine iznosi kumulativno 25,0%.

5. Polazne veličine stope akumulativnosti u slmislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - porosinac 1989. godine iznose kumulativno:Grupacija 002      Proizvodnja ugljena               1,19%

Grupacija 006      Proizvodnja ruda obojenih metala        3,23%

Grupacija 007      Proizvodnja obojenih metala           1,19%

Grupacija 012      Proizvodnja porculana, keramike

            i vatrostalnog materijala            17,34%

Grupacija 025      Proizvodnja kabela i vodiča           13,31%

Grupacija 037      Proizvodnja vapna i gipsa            5,66%

Grupacija 038      Proizvodnja cementa               10,07%

Grupacija 039      Proizvodnja opeke i crijepa           3,23%

Grupacija 042      Proizvodnja finalnih proizvoda

            od drveta                    11,69%

Grupacija 045      Proizvodnja tkanina               11,69%

Grupacija 046      Proizvodnja trikotaže              17,34%

Grupacija 050      Proizvodnja kožne obuće             19,38%

Grupacija 052      Prerada kaučuka                 3,23%

Grupacija 058      Prerada i konzervirane ribe           11,69%

Grupacija 060      Proizvodnja šećera               3,23%

Grupacija 064      Piroizvodnja alkoholnih i

            bezalkoholnih pića (bez piva)          17,34%

Grupacija 066      Proizvodnja stočne hrane            11,69%

Grupacija 068      Grafička djelatnost               3,23%

Grupacija 072      Ratarstvo                    8,87%

Grupacija 073      Voćarstvo                    11,69%

Grupacija 074      Vinogradarstvo                 8,87%

Grupacija 075      Stočarstvo                   14,48%

Grupacija 078      Morsko ribarstvo                17,34%

Grupacija 079      Slatkovodno ribarstvo              19,38%

Grupacija 084      RO za ceste                   13,31%

Grupacila 090      Pomorski promet                 13,31%

Grupacija 093      Riječni i jezerski promet            3,23%

Grupacija 095      Cestovni promet                 17,34%

Grupacija 098      Pretovarne usluge                8,87%

Grupacija 100      Trgovina na malo prehrambenim

            proizvodima                   11,69%

Grupacija 108      Trgovina na malo mješovitom

            robom                          8,87%

Grupacija 126      Ugostiteljske usluge smještaja

            sezonske                    17,34%

Grupacija 127      Ugostiteljske usluge smještaja

            ostale                     11,69%

Grupacija 129      Ugostiteljske usluge prehrane          13,31%

Grupacija 146      Održavanje čistoće               11,69%

Grupacija 165      Distribucija i prikazivanje filmova       7,27%

Podskupina 011311    Proizvodnja lijevanih, kovanih

            i prešanih proizvoda              11,69%6. Polazna veličina stope akumulativnosti u privredi Republike u primjeni člana 16, 22. i 23. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za organizacije nastale statusnom promjenom iznosi po razdobljima:

1. III - 31. XII    23,0%

1. IV - 31. XII     21,7%

1. V - 31. XII     20,6%

1. VI - 31. XII     19,1%

1. VII - 31. XII    17,0%

1. VIII - 31. XII    15,0%

1. IX - 31. XII     11,9%

1. X - 31. XII     8,9%

1. XI - 31. XII     7,1%

1. XII - 31. XII    4,3%

7. Polazne veličine stope akumulativnosti u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za organizacije nastale statusnom promjenom, utvrđuju se tako da se odgovarajuća stopa akumulativnosti iz točke 6. ove objave množi koeficijentom odnosa između stope akumulativnosti utvrđene za grupacije za razdoblje I - XII 1989. godine i stope akumulativnosti za privredu Republike objavljenih u ovoj objavi.

Broj: 013-245/90

Zagreb, 6. veljače 1990.

Generalni direktor Republičkog zavoda za društveno planiranje

dr Željko Rohatinski, v.r.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v.r.