Ustavni zakon za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 7/1990 (17.2.1990.), Ustavni zakon za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana LXIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća održanim 14. veljače 1990, donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Ustavni zakon za provođenje Amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske koji je usvojio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća održanim 14. veljače 1990.

Broj: 021-03/90-08/01

Zagreb, 14. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.


USTAVNI ZAKON

za provođenje Amandmana LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

Amandmani LIV do LXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: amandmani) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, osim amandmana LIX, LX, LXI i LXII koji se primjenjuju od dana konstituiranja novoizabranog Sabora.

Član 2.

Odredba točke 1. Amandmana LVII primjenjuje se od dana prestanka mandata predsjednika izvršnog vijeća skupštine općine odnosno gradske zajednice općina koji te funkcije obavljaju na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 3.

Predsjedništvo Socijalištičke Republike Hrvatske izabrano 1986. godine ostaje na dužnosti do izbora novog Predsjedništva.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu kad ga istovremeno s proglašenjem Amandmana LIV do LXIII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, proglasi Vijeće udruženog rada, Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.