Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 7/1990 (17.2.1990.), Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijatističke republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 15. veljače 1990., na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/02

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izbornim jedinicama za izbor zastupnikau Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

Izborne jedinice za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada, osnivaju se posebno za radnike u poduzećima i drugim organizacijama udruženog rada, radnike u radnim zajednicama, aktivne vojne osobe i građanske osobe na službi u oružanim snagama SFRJ, te studente i učenike (u daljem tekstu: osnovne samoupravne organizacije i zajednice), posebno za radne ljude koji rade u poljoprivrednoj djelatnosti sredstvima rada na koja postoji pravo vlasništva zajedno s radnicima koji su kod njih zaposleni i s radnicima s kojima su udružili svoj rad i sredstva, posebno za radne ljude koji rade u zanatskoj i drugim djelatnostima sredstvima rada na koja postoji pravo vlasništva i za radne ljude koji obavljaju društvenu ili profesionalnu djelatnost samostalnim osobnim radom i za radnike koji su kod njih zaposleni i radnike s kojima udružuju svoj rad i sred stva.

U izbornoj jedinici bira se jedan zastupnik.

Član 2.

Za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora za radnike i radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama (u daljem tekstu: radni ljudi), utvrđuju se ove izborne jedinice:

1. Izborna jedinica Beli Manastri obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Beli Manastir.

2. Izborna jedinica Osijek I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti saobraćaja, stambeno-komunalne djelatnosti, zanatstva i građevinarstva na području općine Osijek.

3. Izborna jedinica Osijek II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti prehrambene industrije, poljoprivrede, šumarstva, industrije građevinskog materijala i ugostiteljstva na području općine Osijek.

4. Izborna jedinica Osijek III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, elektroindustrije, trgovine i metalne ihdustrije na području općine Osijek.

5. Izborna jedinica Osijek IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti kemijske industrije, tekstilne industrije, drvne industrije, grafičke industrije i industrije kože na·području općine Osijek.

6. Izborna jedinica Osijek V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u izvanprivrednim djelatnostima na području općine Osijek.

7. Izborna jedinica Osijek VI obuhvaća učenike na području općine Osijek i studenate fakulteta, visokih i viših škola Sveučilišta u Osijeku.

U ovoj izbornoj jedinici bira se zastupnik iz reda studenata i učenika.

8. Izborna jedinica Vukovar I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije kože, gume i obuće na području općine Vukovar.

9. Izborna jedinica Vukovar II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, tekstilne industrije, drvne industrije i šumarstva na području općine Vukovar.

10. Izborna jedinica Vukovar III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti ostale industrije, zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, stambeno-komunalne djelatnosti i u izvanprivrednim djelatnostima na području općine Vukovar.

11. Izborna jedinica Vinkovci I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti poljoprivrede, saobraćaja i veza, trgovine, tekstilne industrije kože i obuće na području općine Vinkovci.

12. Izborna jedinica Vinkovci II obuhvaća radne ljude u osnovnirn samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti građevinarstva, industrije, građevinskog materijala, zanatstva, ugostiteljstva i u izvanprivrednim djelatnostima na području općine Vinkovci.

13. Izborna jedinica Slavonski Brod I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti metalne industrije na području općine Slavonski Brod.

14. Izborna jedinica Slavonski Brod II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti drvne industrije, saobraćaja, šumarstva i trgovine na području općine Slavonski Brod.

15. Izborna jedinica Slavonski Brod III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u preostaloj industriji izvanprivrednim djelatnostima na području općine Slavonski Brod.

16. Izborna jedinica Đakovo obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Đakovo.

17. Izborna jedinica Županja obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Županja.

18. Izborna jedinica Našice obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Našice i Orahovica.

19. Izborna jedinica Valpovo obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Valpovo.

20. Izborna jedinica Podravska Slatina obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Podravska Slatina i Donji Miholjac.

21. Izborna jedinica Slavonska Požega obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Slavonska Požega.

22. Izborna jedinica Nova Gradiška obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Nova Gradiška.

23. Izborna jedinica Bjelovar obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Bjelovar.

24. Izborna jedinica Križevci obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Križevci.

25. Izborna jedinica Daruvar obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Daruvar i Garešnica.

26. Izborna jedinica Virovitica obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Virovitica.

27. Izborna jedinica Koprivnica I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti poljoprivrede, proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i stočne hrane, prerade kemijskih proizvoda, grafičke industrtije, industrije obuće, proizvodnje tekstilnih proizvoda, trgovine i ugostiteljstva na području općine Koprivnica.

28. Izborna jedinica Koprivnica II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti šumarstva, drvne industrije i prerade papira, građevinarstva, proizvodnje gradevinskog materijala, šljunka i pijeska, saobraćaja i veza, distribucije električne energije, proizvodnje nafte i zemnog plina, metalne industrije, zanatstva, stambeno-komunalne djelatnosti, izvanprivrednih djelatnosti i aktivne vojne i građanske osobe na službi u oružanim snagama SFRJ na području općine Koprivnica.

29. Izborna jedinica Đurđevac obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Đurđevac.

30. Izborna jedinica Pakrac obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Pakrac, Grubišno Polje i Čazma.

31. Izborna jedinica Čakovec I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti tekstilne industrije, poljoprivrede, saobraćaja i veza, industrije kože i obuće i proizvodnje i prerade metala na području općine Čakovec.

32. Izborna jedinica Čakovec II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine, građevinarstva, industrije građevinskog materijala, zanatstva, ugostiteljstva i u izvanprivrednim djelatnostima na području općine Čakovec.

33. Izborna jedinica Varaždin I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti tekstitne industrije, drvne industrije, metalne industrije i kožarske industrije na području općine Varaždin.

34. Izborna jedinica Varaždin 11 obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambene industrije, šumarstva, građevinarstva, saobraćaja i veza, trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i stambeno-komunalne djelatnosti na području općine Varaždin.

35. Izborna jedinica Varaždin III obuhvaća radne ljude u ostalim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Varaždin.

36. Izborna jedinica Ivanec obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Ivanec.

37. Izborna jedinica Ludbreg obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Ludbreg i Novi Marof.

38. Izborna jedinica Krapina obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Krapina i Pregrada.

39. Izborna jedinica Zabok obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama području općine Zabok.

40. Izborna jedinica Donja Stubica obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Donja Stubica, Klanjec i Zlatar-Bistrica.

41. Izborna jedinica Ivanić-Grad obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Ivanić-Grad i Vrbovec.

42. Izborna jedinica Dugo Selo obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Dugo Selo i Zelina.

43. Izborna jedinica Kutina obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Kutina.

44. Izborna jedinica Jastrebarsko obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Jastrebarsko.

45. Izborna jedinica Zagreb - Centar I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije na području općine Centar.

46. Izborna jedinica Zagreb - Centar II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti saobraćaja na, području općine Centar.

47. Izborna jedinica Zagreb - Centar III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti građevinarstva, zanatstva, poljoprivrede. šumarstva i stambeno-komunalne djelatnosti na području općine Centar.

48. Izborna jedinica Zagreb - Centar IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u trgovini na veliko, u trgovini na malo, vanjskoj trgovini, trgovinskim uslugama, ugostiteljstvu i turizmu i poslovnim udruženjima na području općine Centar.

49. Izborna jedinica Zagreb - Centar V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u obrazovanju, znanosti, kulturi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, umjetničko-zabavnoj i sportskoj djelatnosti na području općine Centar.

50. Izborna jedinica Zagreb - Centar VI obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama društveno-političkih i drugiti društvenih organizacija, privrednih komora u oblasti financija i osiguranja i organa uprave na području općine Centar.

51. Izborna jedinica Zagreb - Črnomerec I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama metalne industrije, tekstilne industrije, građevinske industrije i građevinarstva na području općine Črnomerec.

52. Izborna jedinica Zagreb - Črnomerec II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama kemijske industrije, prehrambene industrije, industrije papira na području općine Črnomerec.

53. Izborna jedinica Zagreb - Črnomerec III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti saobraćaja, poljoprivredno-komunalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, sportske djelatnosti, financija i osiguranja, društveno-potitičkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Črnomerec.

54. Izborna jedinica Zagreb - Dubrava obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Dubrava.

55. Izborna jedinica Zagreb - Maksimir I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije, građevinarstva i saobraćaja na području općine Maksimir.

56. Izborna jedinica Zagreb - Maksimir II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama, stambeno-komunalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, sporta, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Maksimir.

57. Izborna jedinica Zagreb - Medveščak I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije na području općine Medveščak.

58. Izborna jedinica Zagreb - Medveščak II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti građevinarstva, zanatstva, poljoprivrede i stambeno-komunalne djelatnosti na području općine Medveščak.

59. Izborna jedinica Zagreb - Medveščak III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine, ugostiteljstva i saobraćaja na području općine Medveščak.

60. Izborna jedinica Zagreb - Medveščak IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, sporta, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija, financija i osiguranja i organa uprave na području općine Medveščak.

61. lzborna jedinica Zagreb - Novi Zagreb I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i prometa i veza na području općine Novi Zagreb.

62. Izborna jedinica Zagreb - Novi Zagreb II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva, stambeno-komunalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, sporta, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Novi Zagreb.

63. Izborna jedinica Zagreb - Peščenica I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama metalne i elektroindustrije na području općine Peščenica.

64. Izborna jedinica Zagreb - Peščenica II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama prehrambene industrije, proizvodnje papira, proizvodnje i prerade nafte, tekstilne industrije, industrije kože i obuće, grafičke industrije, geoloških i rudarskih istraživanja, industrije gume i proizvodnje i prerade ugljena na području općine Peščenica.

65. Izborna jedinica Zagreb - Peščenica 111 obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajedinicama građevinarstva, trgovine i ugostiteljstva i poljoprivrede na području općine Peščenica.

66. Izborna jedinica Zagreb - Peščenica IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim orgaizacijama i zajednicama kemijske industrije, saobraćaja i zanatstva na području općine Peščenica.

67. Izborna jedinica Zagreb - Peščenica V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama elektroenergije, drvne industrije, građevinskog materijala, stambeno-komunalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Peščenica.

68. Izborna jedinica Zagreb - Samobor obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području opčine Samobor.

69. Izborna jedinica Zagreb - Sesvete obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Sesvete.

70. Izborna jedinica Zagreb - Susedgrad obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim orgarizacijama i zajednicama na području općine Susedgrad.

71. Izborna jedinica Zagreb - Trešnjevka obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama elektroindustrije na području općine Trešnjevka.

72. Izborna jedinica Zagreb - Trešnjevka II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama proizvodnje i prerade nafte, tekstilne industrije, industrije kože i obuće, prehrambene industrije, grafičke industrije, metalne industrije, kemijske industrije i proizvodnje, potrošnje i distribucije električne energije na području općine Trešnjevka.

73. Izborna jedinica Zagreb - Trešnjevka lll obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u ob lasti građevinarstva na području općine Trešnjevka.

74. Izborna jedinica Zagreb - Trešnjevka IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine i ugostiteljstva. zanatstva i stambeno-komunalne djelatnosti na području općine Trešnjevka.

75. Izborna jedinica Zagreb - Trešnjevka V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti saobraćaja, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, umjetničko-zabavne i sportske djelatnosti, financija i osiguranja, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Trešnjevka.

76. Izborna jedinica Zagreb - Trnje I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama novinarske i izdavačke djelatnosti, grafičke industrije, kemijske industrije, metalne industrije, elektroindustrije i proizvodnje i prerade nemetala na području općine Trnje.

77. Izborna jedinica Zagreb - Trnje II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama tekstilne industrije, geoloških i rudarskih istraživanja, zanatstva, proizvodnje, potrošnje i distribucije električne energije, proizvodnje papira, prehrambene industrije, proizvodnje i prerade uglja, industrije građevinskog materijala, proizvodnje i prerade nafte i brodogradnje na području općine Trnje.

78. Izborna jedinica Zagreb - Trnje IIl obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti građevinarstva na području općine Trnje.

79. Izborna jedinica Zagreb - Trnje IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti prometa, trgovine, ugostiteljstva i turizma, stambeno-komunalne djelatnosti i poljoprivrede na području općine Trnje.

80. Izborna jedinica Zagreb - Trnje V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, umjetničko-zabavne djelatnosti, financija i osiguranja, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i organa uprave na području općine Trnje.

81. Izborna jedinica Zagreb - Velika Gorica obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Velika Gorica.

82. Izborna jedinica Zagreb - Zaprešić obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Zaprešić.

83. Izborna jedinica Zagreb I obuhvaća studente na području Gradske zajednice općina Zagreb i drugih općina s područja Sveučilišta u Zagrebu.

U ovoj izbornoj jedinici bira se zastupnik iz reda studenata.

84. Izborna jedinica Zagreb II obuhvaća aktivne vojne osobe i gradanske osobe na službi u oružanim snagama SFRJ na području Gradske zajednice općina Zagreb.

85. Izborna jedinica Sisak I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama metalurgije i metalno-prerađivačke industrije na području općine Sisak.

86. lzborna jedinica Sisak II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama energetike, naftno-petrokemijske i kemijske industrije, poljoprivredne i prehrambene industrije, šumarstva i građevinarstva na području općine Sisak.

87. Izborna jedinica Sisak III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama prometa i veza, ugostiteljstva i turizma, trgovine, zanatstva i osobnih usluga, stambeno-komunalne djelatnosti, u oblasti financija i izvanprivrednim djelatnostima na području općine Sisak.

88. Izborna jedinica Petrinja obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Petrinja i Glina.

89. Izborna jedinica Kostajnica obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Kostajnica, Dvor i Novska.

90. Izborna jedinica Karlovac I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama metalne industrije, elektroindustrije, građevinske industrije, drvne industrije i građevinarstva na području općine Karlovac.

91. Izborna jedinica Karlovac II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama tekstilne industrije, kožne industrije, prehrambene industrije, kemijske industrije, grafičke industrije, poljoprivrede (poljoprivredna zadruga "Draganić", Veterinerska stanica, Institut za ribarstvo) i šumarstvo na području općine Karlovac.

92. Izborna jedinica Karlovac III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti saobraćaja, trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva komunalne djelatnosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, državnih organa, društveno-političkih organizacija, privredne komore, financija i sporta na području općine Karlovac.

93. Izborna jedinica Duga Resa obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Duga Resa.

94. Izborna jedinica Slunj obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Slunj, Ozalj, Vrginmost i Vojnić.

95. lzborna jedinica Otočac obuhvaća radne ljude u osnovnim organizacijama i zajednicama na području općina Otočac, Titova Korenica i Donji Lapac.

96. Izborna jedinica Gospić obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Gospić i Gračac.

97. Izborna jedinica Ogulin obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Ogulin i Vrbovsko.

98. Izborna jedinica Delnice obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Delnice i Čabar.

99. Izborna jedinica Rijeka I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama elektroprivrede, proizvodnje naftnih derivata, prerade, ugljena, crne metalurgije, metaloprerađivačke djelatnosti, proizvodnje električnih aparata, proizvodnje i prerade kemijskih proizvoda na području općine Rijeka.

100. Izborna jedinica Rijeka II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravninim organizacijama i zajednicama strojogradnje, proizvodnje prometnih sredstava i brodogradnje na području općine Rijeka.

101. Izborna jedinica Rijeka IlI obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama proizvodnje građevinskog materijala, proizvodnje gotovih proizvoda od drveta, proizvodnje papira, proizvodnje prediva i tkanina, proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda, prerade kaučuka, grafičke djelatnosti, proizvodnje raznovrsnih proizvoda, proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića, poljoprivredne proizvodnje i usluga, ribarstva, šumarstva, vodoprivrede, zanatstva i osobnih usluga na području općine Rijeka.

102. Izborna jedinica Rijeka IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama građevinarstva, visokogradnje, niskogradnje, hidrogradnje, instalacionih i završnih radova, stambeno-komunalne djelatnosti i uređenja naselja i prostora na području općine Rijeka.

103. Izborna jedinica Rijeka V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine i ugostiteljstva na području općine Rijeka.

104. Izborna jedinica Rijeka VI obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti prometa i veza, željezničkog prometa, pomorskog prometa, pretovarnih usluga i cjevovodnog prometa na području općine Rijeka.

105. Izborna jedinica Rijeka VII obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti cestovnog prometa, gradskog prometa, PTT usluga, zračnog prometa, financijskih i drugih usluga (bankarstvo, osiguranje, istraživačko-razvojni rad, poslovne usluge, usluge u oblasti prometa, projektiranja i srodne djelatnosti) na području općine Rijeka.

106. Izborna jedinica Rijeka VIII obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, u društveno-političkim zajednicama i organizacijama, samoupravnim interesnim zajednicama, udruženjima OUR-a, aktivnih vojnih osoba i građanskih osoba na službi u oružanim snagama SFRJ na području općine Rijeka.

107. Izborna jedinica Rijeka IX obuhvaća učenike srednjih škola na području općine Rijeka i studente fakulteta, visokih i viših škola Sveučilišta u Rijeci.

U ovoj izbornoj jedinici bira se zastupnik iz reda studenata i učenika.

108. Izborna jedinica Opatija obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Opatija.

109. Izborna jedinica Crikvenica obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Crikvenica, Senj i Pag.

110. Izborna jedinica Krk obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Krk, Cres-Lošinj i Rab.

111. Izborna jedinica Labin obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Labin.

112. Izborna jedinica Pula I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama brodogradnje, metaloprerađivačke djelatnosti, strojogradnje, energetike, kemijske industrije i proizvodnje električnih aparata na području općine Pula.

113. Izborna jedinica Pula II obuhvaća radne ljude u osnovnim organizacijama i zajednicama u oblasti turizma i ugostiteljstva. trgovine, poljoprivrede, prehrambene industrije, zanatstva, građevinarstva, rudarstva, industrije građevinskog materijala, industrije kože i obuće, tekstila i trikotaže, šumarstva i drvne industrije na području općine Pula.

114. Izborna jedinica Pula III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, fizičke i tehničke kulture, uprave i pravosuđa, financija i osiguranja, samoupravnih interesnih zajednica, društveno-političkih organizacija, komunalne djelatnosti, informativne djelatnosti, prometa i veza, grafičke industrije, aktivnih vojnih osoba i građanskih osoba na službi u oružanim snagama SFRJ na području općine Pula.

115. Izborna jedinica Rovinj obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Rovinj i Pazin.

116. Izborna jedinica Poreč obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Poreč.

117. Izborna jedinica Buje obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Buje i Buzet.

118. Izborna jedinica Zadar I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije i rudarstva na području općine Zadar.

119. Izborna jedinica Zadar II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti poljoprivrede i ribarstva, šumarstva, građevinarstva, prometa i veza i trgovine na području općine Zadar.

120. Izborna jedinica Zadar III obuhvaća radne ljude u osnovnim, samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti ugostiteljstva i turizma, obrtništva i osobnih usluga, stambeno-komunalne djelatnosti, te uređenja naselja, prostora, financijskih, tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, znanosti, kulture i informacija, zdravstva, socijalne zaštite, organa društveno-političke zajednice, samoupravnih interesnih zajednica i društveno-političkih organizacija na području općine Zadar.

121. Izborna jedinica Biograd na moru obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Biograd na moru, Benkovac i Obrovac.

122. Izborna jedinica Šibenik I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti industrije, poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i saobraćaja na području općine Šibenik.

123. Izborna jedinica Šibenik ll obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva, stambeno-komunalne djelatnosti, financijskih, tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, znanosti, kulture i informatike, zdravstva, socijalne zaštite, organa društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i društveno-političkih organizacija i udruženja na području općine Šibenik.

124. Izborna jedinica Knin obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Knin.

125. Izborna jedinica Trogir obuhvaća radne ljude u osnovrum samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Trogir i Drniš.

126. Izborna jedinica Sinj obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Sinj i Imotski.

127. Izborna jedinica Split I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama brodogradnje, crne metalurgije, metaloprerađivačke industrije i industrije električnih strojeva i aparata na području općine Split.

128. Izborna jedinica Split II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama elektroprivrede, prerade kemijskih proizvoda na području općine Split.

129. Izborna jedinica Split III obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama proizvodnje građevinskog materijala, visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, projektiranja i srodnih tehničkih usluga, uređenja naselja i prostora, komunalne djelatnosti, željezničkog, cestovnog, zračnog i pomorskog prometa i PTT usluga na području općine Split.

130. Izborna jedinica Split IV obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine na veliko i malo, vanjske trgovine i zanatstva, ugostiteljstva, turističkog posredovanja, poljoprivredne proizvodnje i usluga i ribarstva na području općine Split.

131. Izborna jedinica Split V obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti obrazovanja, znanstveno-istraživačke djelatnosti, kulture, umjetnosti i informacija, zdravstvene zaštite, društvene zaštite djece i omladine i socijalne zaštite na području općine Split.

132. Izborna jedinica Split VI obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti financija i osiguranja, organa društveno-političkih zajednica, društveno-političkih i drugih organizacija i udruženja gradana i aktivne vojne osobe i građanske osobe na službi u oružanim snagama SFRJ na području općine Split.

133. Izborna jedinica Split VII obuhvaća učenike srednjih škola na području općine Split i studente fakulteta, visokih i viših škola Sveučilišta u Splitu.

U ovoj izbornoj jedinici bira se zastupnik iz reda studenata i učenika.

134. Izborna jedinica Kaštela obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupraviiim organizacijama i zajednicama na području općine Kaštela.

135. Izborna jedinica Solin obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općine Solin.

136. Izborna jedinica Makarska obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Makarska i Omiš.

137. Izborna jedinica Metković obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Metković, Kardeljevo i Vrgorac.

138. Izborna jedinica Dubrovnik I obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma i prometa na području općine Dubrovnik.

139. Izborna jedinica Dubrovnik II obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama iz ostalih privrednih i izvanprivrednih djelatnosti na području općine Dubrovnik.

140. Izborna jedinica Korčula obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Korčula i Lastovo.

141. Izborna jedinica Brač obuhvaća radne ljude u osnovnim samoupravnim organizacijama i zajednicama na području općina Brač, Hvar i Vis.

Član 3.

Za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora utvrđuju se za radne ljude koji rade u poljoprivrednoj djelatnosti sredstvima rada na koja postoji pravo vlasništva zajedno s radnicima koji su kod njih zaposleni i s radnicima s kojima su udružili svoj rad i sredstva ove izborne jedinice.

142. Izborna jedinica Osijek obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Osijek, Beli Manastlr, Đakovo, Našice, Vinkovci, Vukovar, Valpovo i Županja.

143. Izborna jedinica Slavonska Požega obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Slavonska Požega, Donji Miholjac, Nova Gradiška, Orahovica, Podravska Slatina i Slavonski Brod.

144. Izborna jedinica Bjelovar obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području opčina Bjelovar, Đurdevac, Koprivnica i Križevci.

145. Izborna jedinica Daruvar obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Daruvar, Čazma, Garešnica, Grubišno Polje, Pakrac i Virovitica.

146. Izborna jedinica Čakovec obuhvaća radne Ijude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Čakovec i Ludbreg.

147. Izborna jedinica Varaždin obuhvaća radne Ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Varaždin, Ivanec i Novi Marof.

148. Izborna jedinica Krapina obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Krapina, Donja Stubica, Klanjec, Pregrada, Zabok i Zlatar-Bistrica.

149. Izborna jedinica Zagreb obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području Gradske zajednice općina Zagreb, te na području općina Dugo Selo, Jastrebarsko, Ivanić-Grad, Kutina Vrbovec i Zelina.

150. Izborna jedinica Sisak obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Sisak, Dvor, Glina, Kostajnica, Novska i Petrinja.

151. Izborna jedinica Karlovac obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost.

152. Izborna jedinica Rijeka obuhvaća radne Ijude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Rijeka, Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Krk, Labin, Cres - Lošinj, Ogulin, Opatija, Otočac, Pag, Pazin, Poreč, Pula, Rab, Rovinj, Senj, Titova Korenica i Vrbovsko.

153. Izborna jedinica Benkovac obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Benkovac, Biograd na moru, Drniš, Knin, Obrovac, Šibenik, Trogir i Zadar.

154. Izborna jedinica Split obuhvaća radne ljude u poljoprivrednoj djelatnosti na području općina Split, Brač, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Kaštela, Korčula, Lastovo, Makarska, Metković, Omiš, Kardeljevo, Sinj, Solin, Vis i Vrgorac.

Član 4.

Za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora utvrđuju se za radne ljude koji rade u zanatskoj i drugim djelatnostima sredstvima rada na koja postoji pravo vlasništva i za radne ljude koji obavljaju društvenu ili profesionalnu djelatnost samostalnim osobnim radom i za radnike koji su kod njih zaposleni i radnike s kojima udružuju svoj rad i sredstva (u daljem tekstu: zanatske i druge djelatnosti) ove izborne jedinice.

155. Izborna jedinica Osijek obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području općina Osijek, Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Orahovica, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Vinkovci, Vukovar i Županja.

156. Izborna jedinica Sisak obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području općina Sisak, Dvor, Glina, Kostajnica, Novska, Petrinja, Bjelovar, Čazma, Daruvar, Đurđevac, Garešnica, Grubišno Polje, Koprivnica, Križevci, Pakrac, Virovitica, Duga Resa, Karlovac, Ozalj, Slunj, Vojnić, Vrginmost, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Otočac i Titova Korenica.

157. Izborna jedinica Zagreb obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području Gradske zajednice općina Zagreb.

158. Izborna jedinica Varaždin obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području općina Varaždin, Čakovec, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof, Donja Stubica, Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Klanjec, Krapina, Kutina, Pregrada, Vrbovec, Zabok, Zelina i Zlatar-Bistrica.

159. Izborna jedinica Rijeka obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području općina Rijeka, Buje, Buzet, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Labin, Cres - Lošinj, Ogulin. Opatija, Pag, Pazin, Poreč, ·Pula, Rab, Rovinj. Senj i Vrbovsko.

160. Izborna jedinica Split obuhvaća radne ljude u zanatskim i drugim djelatnostima na području općina Split, Benkovac, Biograd na moru, Brač, Drniš, Dubrovnik, Hvar, Imotski, Kaštela, Korčula, Knin, Lastovo, Makarska, Metković, Obrovac, Omiš, Kardeljevo. Solin, Sinj, Šibenik, Trogir, Vis, Vrgorac i Zadar.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/81).

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Broj: 013-03/89-01/05

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.