Zakon o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

NN 7/1990 (17.2.1990.), Zakon o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašava se Zakon o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što ga je Sabor Scijalilističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 15. veljače 1990., na sjednici Vijeća općina 15 veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/04

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Član 1.

Izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz Socijalističke Republike Hrvatske provodi se u izbornim jedinicama koje obuhvaćaju približno isti broj radnih ljudi i građana.

Izborna jedinica obuhvaća radne ljude i građane s područja jedne ili više općina.

U izbornoj jedinici bira se jedan delegat.

Član 2.

Za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije utvrđuju se ove izborne jedinice:

1. Izborna jedinica Osijek obuhvaća područje općine Osijek.

2. Izborna jedinica Beli Manastir obuhvaća područja općina Beli Manastir, Donji Miholjac, Našice, Orahovica i Valpovo.

3. Izborna jedinica Slavonska Požega obuhvaća područja općina Slavonska Požega. Nova Gradiška i Podravska Slatina.

4. Izborna jedinica Vinkovci obuhvaća područje općine Vinkovci.

5. Izborna jedinica Vukovar obuhvaća područja općina Vukovar i Županja.

6. Izborna jedinica Slavonski Brod obuhvaća područja općina Slavonski Brod i Đakovo.

7. Izborna jedinica Bjelovar obuhvaća područja općina Bjelovar, Daruvar, Garešnica. Grubišno Polje, Čazma, Pakrac i Virovitica.

8. Izborna jedinica Koprivnica obuhvaća područja općina Koprivnica, Đurđevac i Križevci.

9. Izborna jedinica Varaždin obuhvaća područja općina Varaždin, Ivanec, Ludbreg i Novi Marof.

10. Izborna jedinica Čakovec obuhvaća područje općine Čakovec.

11. lzborna jedinica Novi Zagreb, obuhvaća područja općina Novi Zagreb i Velika Gorica.

12. Izborna jedinica Zagreb - Centar obuhvaća područja općina Centar, Črnomerec i Trnje.

13. Izborna jedinica Dubrava obuhvaća područja općina Dubrava i Sesvete.

14. Izborna jedinica Maksimir obuhvaća područja općina Maksimir, Medveščak i Pešćenica.

15. Izborna jedinica Susedgrad obuhvaća područja općina Susedgrad, Samobor i Zaprešić.

16. Izbnrna jedinica Trešnjevka obuhvaća područje općine Trešnjevka.

17. Izborna jedinica Kutina obuhvaća područja općina Kutina, Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Novska, Vrbovec i Zelina.

18. lzborna jedinica Zabok obuhvaća područja općina, Zabok, Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada i Zlatar-Bistrica.

19. Izborna jedinica Sisak obuhvaća područja općina Sisak, Dvor, Glina, Kostajnica i Petrinja.

20. Izborna jedinica Karlovac obuhvaća područja općina Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost.

21. lzborna jedinica Gospić obuhvaća područja općina Gospić, Donji Lapac, Gračac, Otočac i Titova Korenica.

22. Izborna jedinica Pula obuhvaća područja općina Pula, Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč i Rovinj.

23. Izborna jedinica Rijeka I obuhvaća područje općine Rijeka.

24. lzborna jedinica Rijeka II obuhvaća područja općina Cres - Lošinj, Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Ogulin, Opatija, Pag, Rab, Senj i Vrbovsko.

25. Izborna jedinica Zadar obuhvaća područja općina Zadar, Biograd na moru i Šibenik.

26. lzborna jedinica Knin obuhvaća područja općina Knin, Benkovac i Obrovac.

27. Izborna jedinica Sinj obuhvaća područja općina Sinj, Drniš, Solin i Trogir.

28. Izborna jedinica Split I obuhvaća područje općine Split.

29. Izborna jedinica Split II obuhvaća područja općina Brač, Hvar, Imotski, Makarska, Omiš, Vis i Vrgorac.

30. Izborna jedinica Dubrovnik obuhvaća područja općina Dubrovnik, Kardeljevo, Korčula, Lastovo i Metković.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 013-03/89-01 / 13

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.