Odluka o imenovanju Republičke izborne komisije

NN 7/1990 (17.2.1990.), Odluka o imenovanju Republičke izborne komisije

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2 na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 18 stava 2. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990., donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Republičke izborne komisije

U Republičku izbornu komisiju - stalni sastav - imenuje se:

za predsjednika

- MILKO GAJSKI, predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske; za zamjenika predsjednika

- ZLATKO CRNIĆ, sudac Vrhovnog suda Hrvatske;

za članove:

- PAVAO ČALA, dipl. pravnik iz Zagreba

- MLADEN TURKALJ, sudac Upravnog suda Hrvatske

- MILETA MARKOVIĆ, tajnik Pravnog savjeta

- JAROSLAV TURINA, dipl. pravnik iz Zagreba;

za zamjenike članova:

- IVANA LINARDIĆ, samostalni savjetnik u Tajništvu Sabora

- ALENKA BRKLJAČIĆ-RADANČEVIĆ, sudac Upravnog suda Hrvatske

- JELICA ŠEFČEK-GUSIĆ, samostalni savjetnik u Tajništvu Sabora

- BORIS ŠPREM, samostalni savjetnik u Stručnim službama Sabora.

II

Za tajnika Republičke izborne komisije određuje se PAVAO ČALA.

Broj: 013-05/90-01 /07

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v. r.