Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju čl. 121. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87 i 34/89) i čl. 1. stav 3. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine", br.10/89) te čl. 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989. godine

1. Mirovine svih korisnika mirovina, kojima je kalendarska godina 1989: za koju se obavlja usklađivanje nije posljednja godina rada, povećavaju se od 1. siječnja 1989. za 1507%, s time da jeu taj postotak uračunato povećanje od 800%, tako da će se te mirovine povećati još za 78,55%.

2. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

3. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9.rujna 1943. i španjolskih boraca koje su prije 1.siječnja 1989. određene ili usklađene primjenom najniže mirovinske osnovice prema čl. 54. stav 4. odnosno čl. 53. stav 2. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 i 65/87) usklađuju se od 01. siječnja 1989. prema odredbama točke 1. ove odluke.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. do 3. ove odluke uzima se konačno usklađena mirovina, koja je korisniku pripadala na dan 1.siječnja 1989. godine odnosno na dan stjecanja prava ako je to pravo stečeno prije toga dana.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa mirovine povećanih prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1989.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1989. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.