Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju čl. 76. i 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, i 34/89) i čl. 113. i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine",br. 43/83 i 2/90). Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989.

1. Naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (čl. 52. stav 1. točka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju), koje osigurava i isplaćuje Zajednica, ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1989. povećavaju se od 1. siječnja 1989. za 1507%. U taj postotak povećanja uključeno je povećanje od 800%, prema Odluci o povećanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u Vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine.

2. Kao osnovica za povećanje prema točki 1. ove odluke služi iznos naknade koji je pripadao korisniku na dan 1. siječnja 1989. godine odnosno na dan priznanja prava na naknadu, ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1989. godine.

3. Povećanje naknade iz čl. 1. ove odluke obavit će Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih iznosa naknade prema Odluci o Povećanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1989. godine.

4. Ova udluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1989. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.