Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 92. stava 3. i 4. i člana 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87 i 34/89) te člana 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90), Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja u 1990. godini

1. Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu određuje se od 1. siječnja 1990. godine iznos od 1.012,90 dinara.

2. Prema graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja odredit će novi iznos zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.