Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87 i 34/89) i člana 112. i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske. na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje povećavaju se od 1. siječnja 1990. godine za 225%.

2. Kao osnovica za povećavanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi iznos novčane naknade koji je korisniku pripadao na dan 1. siječnja 1990. godine, odnosno na dan stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, ako je to pravo stečeno poslije toga dana. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje počevši od 1. siječnja 1990. iznosi 542,00 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke obavit će Radna zajednica SIZ-a mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb. 31. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog

osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.