Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 76. i člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87 i 34/89) i člana 113 i 221. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83 i 2/90) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici održanoj 31. siječnja 1990. godine donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

1.Naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje (član 52. stav 1. točka 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju), koje osigurava i isplaćuje Zajednica, ako osnovica za odredivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnih dohodaka iz godine 1990, povećavaju se od 1. sijećnja 1990. godine za 225%.

2.Kao osnovica za povećanje prema točki 1. ove odluke služi iznos naknade koji je pripadao korisniku na dan 1. siječnja 1990. godine odnosno na dan priznanja prava na naknadu, ako je to pravo priznato nakon 1. siječnja 1990. godine.

3.Povećanje naknade iz člana 1. ove odluke obavit će Radna zajednica Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih iznosa naknade prema Odluci o povećanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990. godine.

4.Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-OP-466/90

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog

osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.