Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

NN 8/1990 (24.2.1990.), Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

OBJAVE

U vezi sa članom 20. Zakona o primjeni propisa o rješavanju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa ("Službeni list SFRJ", br. 47/83), republički sekretar za financije objavljuje

IZMJENE I DOPUNE IZVODA

iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

U tabelarnom pregledu stopa poreza i doprinosa (Tabela A) što je objavljen u Izvodu iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice ("Narodne novine", br. 33/88, 41/88, 43/88, 48/88, 53/88, 6/89, 12/89, 19/89, 24/89, 41/89, 45/89, 48/89, 52/89 i 56/89) mijenjaju se pojedinačne i zbrojne stope kako slijedi

Tabela A

STOPE POREZA I DOPRINOSA IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA (%)

1.-Redni broj

2.-Općina

3.-Općinski porez

4.-odgoj i osnovno obrazovanje

5.-Doprinos za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta

6.-Doprinos za socijalnu zaštitu

7.-Doprinos za kulturu

8.-Doprinos za fizičku kulturu

9.-Zbrojna stopa (3 do 8)

10.-Zbrojna stopa u koju je uključen doprinos Rep. SIZ-a kulture, Rep. SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja i sredstva solidarnosti za osiguranje zaštite socijalo ugroženog stanovništva (kol 9+0,35+0,60+0,30)

________________________________________________________________________________

1        2        3    4    5    6    7    8    9    10
______________________________________________________________________________
1.   Beli Manastir      3,85  8,00  1,15  1,50  0,32  0,20  15,02  16,27
2.   Benkovac        2,75  5,00  0,45  0,75  0,25  -    9,20  10,45
3.   Biograd     1,00  7,50  0,60  0,85  0,80  -    10,75  12,00
4.   Bjelovar        3,90  6,11  0,60  0,89  0,70  0,535  12,735 13,985
5.   Brač          1,20  5,05  1,10  1,20  0,18  -    8,73  9,98
6.   Buje          1,05  5,15  2,10  0,82  0,14  -    9,26  10,51
7.   Buzet          2,50  4,65  0,662  0,96  0,529  0,11  9,411  10,661
8.   Cres - Lošinj      1,17  4,50  1,00  1,10  0,22  -    7,99  9,24
9.   Crikvenica       2,51  4,00  0,52  0,75  0,52  -    8,30  9,55
10.   Čabar          2,30  5,40  0,60  0,50  0,20  0,13  9,13  10,38
11.   Čakovec     1,45  5,05  0,68  0,57  0,47  -    8,22  9,47
12.   Čazma          2,35  5,50  0,60  1,56  0,40  0,25  10,66  11,91
13.   Daruvar     2,10  5,77  0,91  1,10  0,40  0,20  10,48  11,73
14.   Delnice     2,77  4,90  0,20  0,94  0,36  0,50  9,67  10,92
15.   D. Stubica       2,35  5,15  0,55  0,65  0,30  0,25  9,25  10,50
16.   D. Lapac        2,00  4,95  1,10  0,60  0,40  -    9,05  10,30
17.   D. Miholjac       3,20  6,00  3,40  0,75  0,30  0,40  14,05  15,30
18.   Drniš          2,50  7,00  0,68  1,20  1,71  -    13,09  14,34
19.   Dubrovnik        1,45  5,23  0,80  0,80  1,05  0,36  9,69  10,94
20.   Duga Resa        1,90  4,65  0,60  0,75  0,16  0,17  8,23  9,48
21.   DugoSelo        3,00  4,55  1,00  1,27  0,19  0,40  10,41  11,66
22.   Dvor          2,30  5,10  0,70  1,00  0,22  -    9,32  10,57
23.   Đakovo     2,50  5,20  0,50  0,75  0,25  0,25  9,45  10,70
24.   Đurđevac        2,50  6,30  1,50  1,50  0,40  0,24  12,44  13,69
25.   Garešnica        2,30  5,30  0,55  0,80  0,35  0,10  9,40  10,65
26.   Glina          2,20  5,00  0,85  1,17  0,18  -    9,40  10,65
27.   Gospić         2,00  5,43  0,75  1,15  0,50  -    9,83  11,08
28.   Gračac         1,50  4,95  0,60  0,80  0,20  0,19  8,24  9,49
29.   Grubišno Polje 2,40  4,65  1,002  1,30  0,38  0,175  9,907  11,157
30.   Hvar          2,50  5,40  1,15  0,85  0,54  0,20  10,64  11,89
31.   Imotski     2,03  5,10  1,20  0,86  0,25  0,45  9,89  11,14
32.   Ivanec         1,70  5,30  0,45  0,80  0,39  -    8,64  9,89
33.   Ivanić-Grad       3,00  5,30  1,50  1,30  0,69  0,173  11,963 13,213
34.   Jastrebarsko      2,50  6,00  1,00  1,36  0,60  0,45  11,91  13,16
35.   Kardeljevo       4,00  5,70  0,70  0,75  0,45  0,45  12,05  13,30
36.   Karlovac        2,50  5,30  0,85  0,90  0,65  0,35  10,55  11,80
37.   Kaštela     1,64  5,00  1,20  1,00  0,96  0,90  10,70  11,95
38.   Klanjec     2,19  5,08  0,50  0,60  0,22  0,10  8,69  9,94
39.   Knin          2,50  6,02  0,43  0,90  0,50  0,25  10,60  11,85
40.   Koprivnica       2,20  4,34  0,65  0,95  0,36  0,37  8,87  10,12
4l.   Korčula     1,50  4,50  0,80  1,10  0,19  -    8,09  9.34
42.   Kostajnica       2,20  5,50  0,65  1,20  0,40  0,40  10,35  11,60
43.   Krapina     1,50  4,80  0,50  0,70  0,36  0,50  8,36  9,61
44.   Križevci        2,70  6,50  0,65  l,50  0,48  0,48  12,31  13,56
45.   Krk           2,00  3,80  1,20  1,00  0,20  -    8,20  9,45
46.   Kutina         2,50  5,60  1,20  1,20  0,58  0,60  11,68  12,93
47.   Labin          2,47  4,10  1,10  0,83  0,23  -    8,73  9,98
48.   Lastovo     1,50  6,00  1,00  2,00  0,30  0,15  10,95  12,20
49.   Ludbreg     1,50  5,00  0,40  1,10  0,45  -    8,45  9,70
50.   Makarska        1,00  4,18  0,87  0,84  0,23  -    7,12  8,37
51.   Metković        3,20  5,95  0,66  0,82  0,45  0,30  11.38  12,63
52.   Našice         2,40  6,00  0,75  0,94  0,44  -    10,53  11,78
53.   Nova Gradiška  2,32  5,50  0,80  1,40  1,00  0,40  11,42  12,67
54.   Novi Marof       2,68  6,20  0,60  l,00  0,24  0,28  11,00  12,25
55.   Novska     2,80  5,50  1,00  1,10  0,35  -    10,75  12,00
56.   Obrovac     2,50  5,00  0,60  1,30  0,60  -    10,00  11,25
57.   Ogulin         2,90  5,40  0,60  0,75  0,22  0,30  10,17  11,42
58.   Omiš          2,30  7,80  0,60  0,90  0,27  0,41  12,28  13,53
59.   Opatija         1,50  4,20  1,15  1,06  0,40  0,52  8,83  10,08
60.   Orahovica        3,00  6,10  0,20  0,85  0,25  0,13  10,53  11,78
61.   Osijek         3,00  4,70  1,00  1,20  0,96  0,53  11,39  12,64
62.   Otočac         1,55  5,40  0,60  0,80  0,40  0,73  9,48  10,73
63.   Ozalj          1,73  5,00  0,30  1,00  0,33  0,05  8,41  9,66
64.   Pag           0,54  6,50  0,95  1,20  0,08  -    9,27  10,52
65.   Pakrac         2,10  5,30  0,60  1,00  0,31  0,15  9,46  10,71
66.   Pazin          3,20  7,50  1,10  1,06  1,30  0,70  14,86  16,11
67.   Petrinja        2,70  6,00  1,15  1,20  0,54  -    11,59  12,84
68.   Podravska Slatina    2,50  5,00  0,50  1,06  0,24  -    9,39  10,64
69.   Poreč          1,00  4,40  1,10  0,90  0,35  -    7,75  9,00
70.   Pregrada        1,90  5,60  1,80  0,80  0,12  0,13  10,35  11,60
71.   Pula          1,740  4,350  1,377  0,850  0,520  0,650  9,487  10,737
72.   Rab           1,42  4,10  0,30  0,40  0,40  -    6,72  7,97
73.   Rijeka         2,17  4,30  1,06  0,70  1,60  0,48  10,31  11,56
74.   Rovinj         2,57  4,00  1,00  0,80  0,50  -    8,87  10,12
75.   Senj          2,92  4,65  0,70  0,80  0,80  0,45  10,32  11,57
76.   Sinj          1,45  6,20  0,65  0,935  0,44  0,40  10,075 11,325
77.   Sisak          2,50  5,20  0,70  0,86  0,70  0,65  10,61  11,86
78.   SlavonskaPožega 2,50  6,80  2,00  1,00  0,75  0,34  13,39  14,64
79.   Slavonski Brod 2,00  6,00  0,60   0,70  0,40  0,50  10,20  11,45
80.   Slunj          1,50  5,15  0,45  1,00  0,25  0,15  8,50  9,75
81.   Solin          2,90  4,75  1,20  1,00  1,65  0,90  12,40  13,65
82.   Split          1,64  4,50  1,20  1,00  1,65  0,90  10,89  12,14
83.   Šibenik     1,70  4,00  0,85  1,00  0,25  0,98  8,78  10,03
84.   Titova Korenica 1,60  5,00  0,55  0,80  0,50  0,15  8,60  9,85
85.   Trogir         1,47  5,00  1,00  1,35  0,35  -    9,17  10,42
86.   Valpovo     3,30  8,00  0,66  0,70  1,30  0,23  14,28  15,44
87.   Varaždin        1,50  4,65  0,80  0,80  1,28  0,85  9,88  11,13
88.   Vinkovci        2,70  7,20  0,60  0,75  0,35  0,35  11,95  13,20
89.   Virovitica       2,30  4,70  0,45  1,10  0,35  0,26  9,16  10,41
90.   Vis           1,00  4,77  0,60  1,20  0,34  -    7,91  9,16
91.   Vojnić         1,60  4,65  0,60  0,75  0,85  0,50  8,95  10,20
92.   Vrbovec     2,00  5,40  0,93  l,00  0,30  -    9,63  10,88
93.   Vrbovsko        4,20  5,20  0,60  0,75  0,30  0,39  11,44  12,69
94.   Vrginmost        1,50  4,71  0,71  0,80  0,45  0,20  8,37  9,62
95.   Vrgorac     1,50  4,65  1,20  0,90  0,12  -    8,37  9,62
96.   Vukovar     2,70  4,65  0,80  0,64  0,34  0,70  9,83  11,08
97.   Zabok          2,30  6,00  0,70  0,50  0,30  0,25  10,05  11,30
98.   Zadar          1,50  5,10  0,56  0,69  0,77  0,40  9,02  10,27
99.   Zagreb - Centar 2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
100.  Črnomerec        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
101.  Dubrava     2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
I02.  Maksimir        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
103.  Medveščak        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
104.  Novi Zagreb       2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
105.  Peščenica        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
106.  Samobor     2,200  4,600  2,200  l,400  2,504  0,800  13,704 14,954
107.  Sesvete     2,200  4,600  2,200  l,400  2,504  0,800  13,704 14,954
108.  Susedgrad        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0.800  13,704 14,954
109.  Trešnjevka       2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
110.  Trnje          2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13.704 14,954
111.  Velika Gorica      2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
112.  Zaprešić        2,200  4,600  2,200  1,400  2,504  0,800  13,704 14,954
113.  Zelina         2.50  6.00  0,60  1,00  0,50  0,50  11,10  12,35
114.  Zlatar-Bistrica     2,30  5,60  0,32  0,85  0,13  0,15  9,35  10,60
115.  Županja     3,00  6,00  0,55  0,80  0,50  -    10,85  12,10

Napomena:

Zbrojne stope poreza i doprinosa u ovom pregledu (Tabela A) primjenjivat će se od osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-03/90-01/01

Urbroj: 513-07-07/90-92

Zagreb, 13. veljače 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska,v. r.