Pregled pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

NN 8/1990 (24.2.1990.), Pregled pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA FINANCIJE

U vezi s točkom 53. Naredbe o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, način uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84, 67/84, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 76/88, 45/89, 55/89 i 88/89), Republički sekretarijat za financije objavljuje

PREGLED

pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnih dohodaka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

DOPRINOSI IZ OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA PREMA SJEDIŠTU ISPLATIOCA

Redni broj
Općina
Doprinos za MIO
Doprinos za usmjereno obrazovanje
Doprinos za znanost
Doprinos za doplatak za djecu
Doprinos za sredstva solidarnosti
Doprinos za zapošljavanje
Doprinos za poticanje zapošljavanja
Doprinos za zdrastveno osiguranje
Doprinos za tehničku kulturu
Zbirna stopa (3 do 11)

______________________________________________________________________________

1        2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
______________________________________________________________________________
1.   Beli Manastir  16.70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  6,00  -    30,54
2.   Benkovac    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,03  0,82  9,75  -    34,60
3.   Biograd 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,03  0,82  9,20  -    34,05
4.   Bjelovar    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  6,00  0,015  30,495
5.   Brač      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  7,00  -    31,580
6.   Buje      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,16  34,14
7.   Buzet      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,013  33,993
8.   Cres - Lošinj  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
9.   Crikvenica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
10.   Čabar      16,70  3,40  1,20  l,40  0,30  0,48  0,82  3,78  -    28,08
11.   Čakovec 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,30  0,82  2,50  -    26,62
12.   Čazma  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  5,50  -    29,98
13.   Daruvar 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,60  0,82  8,00  0,05  32,47
14.   Delnice 16,70  3,40  l,20  1,40  0,30  0,48  0,82  8,00  -    32,30
15.   Donja Stubica  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  4,40  -    28,58
16.   Donji Lapac   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  7,38  -    31,68
17.   Donji Miholjac16,70   3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  9,00  -    33,54
18.   Drniš      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,90  0,82  9,90      34,62
19.   Dubrovnik    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,60  0,82  6,50  0,07  30,99
20.   Duga Resa    16,70  3,40  1,20  1,40  0.30  0,42  0,82  5,88  -    30,12
21.   Dugo Selo    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  4,80  -    28,98
22.   Dvor      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  8,10  -    32,58
23.   Đakovo 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0.82  7,85  -    32,39
24.   Đurđevac    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,31  0,82  6,00  -    30,13
25.   Garešnica    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  6,00  -    30,48
26.   Glina      16,70  3,40  l,20  1,40  0,30  0,66  0,82  3,30  -    35,26
27.   Gospić     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  7,00  -    31,30
28.   G račac 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  6,00  -    30,30
29.   Grubišno Polje16,70   3,40  1,20  l,40  0,30  0,60  0,82  4,10  -    28,52
30.   Hvar      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  7,00  -    31.58
31.   Imotski 16,70  3,40  l,20  1,40  0,30  0,76  0,82  5,00  -    29,58
32.   lvanec     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,30  0,82  5,00  -    29,12
33.   Ivanić-Grad   16,70  3,40  l,20  1,40  0,30  0,48  0,82  7,00  -    3l,30
34.   Jastrebarsko  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  11,00  -    35,l 8
35.   Kardeljevo   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  5,15  -    29,73
36.   Karlovac    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  4,70  -    28,94
37.   Kaštela 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  9,00  0,08  33,66
38.   Klanjec 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,00  -    31,82
39.   Knin      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  9,40  -    33,98
40.   Koprivnica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,31  0,82  6,00  -    30,13
41.   Korčula 16,70  3,40  1,20  l,40  0,30  0,60  0,82  4,50  -    28,92
42.   Kostajnica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  3,40  -    27,88
43.   Krapina 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  5,00  -    29,18
44.   Križevci    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,31  0,82  5,00  0,03  29,16
45.   Krk       16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
46.   Kutina     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  8,00  0,07  32,37
47.   Labin      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,025  34,005
48.   Lastovo 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,60  0,82  8,00  -    32,42
49.   Ludbreg 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,30  0,82  3,70  -    27,82
50.   Makarska    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  9,00  -    33,58
51.   Metković    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  2,95  -    27,53
52.   Našice     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  8,00  0,05  32,59
53.   NovaGradiška  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  6,50  -    31,04
54.   Novi Marof   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,30  0,82  5,70  -    29,82
55.   Novska 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  4,50  -    28,80
56.   Obrovac 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,03  0,82  9,20  -    34,05
57.   Ogulin     16.70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  12,85  -    37,15
58.   Omiš      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  8,00  -    32,58
59.   Opatija     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  5,50  -    29,80
60.   Orahovica    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  7,00  -    31,54
61.   Osijek     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  6,17  0,085  30,795
62.   Otočac     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  5,70  -    30,00
63.   Ozalj      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  12,90  -    37,14
64.   Pag       16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
65.   Pakrac     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,60  0,82  8,00  -    32,42
66.   Pazin      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,02  34,00
67.   Petrinja    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  3,00  -    27,48
68.   Pod. Slatina  16,703,40    1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  7,00  -    31,54
69.   Poreč      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,07  34,05
70.   Pregrada    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  4,00  -    28,18
71.   Pula      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  0,195  34,175
72.   Rab       16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
73.   Rijeka     16,70  3,40  1,20  l,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
74.   Rovinj     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,80  -    33,98
75.   Senj      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  10,00  -    34,30
76.   Sinj      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  6,00  -    30,58
77.   Sisak      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,66  0,82  5,00  -    29,48
78.   Sl. Požega   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  8,00  -    32,54
79.   Sl. Brod    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  6,00  1,50  32,04
80.   Slunj      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  7,50  -    31,74
81.   Solin      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  9,00  0,08  33,66
82.   Split      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  9,00  0,08  33,66
83.   Šibenik 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,90  0,82  12,70  0,09  37,51
84.   T. Korenica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  5,20  -    29,50
85.   Trogir     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  7,00  -    31,58
86.   Valpovo 16,70  3,40  l,20  1,40  0,30  0,72  0,82  8,50  0,130  33,17
87.   Varaždin    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,30  0,82  9,00  -    33,12
88.   Vinkovci    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,08  0,82  6,00  -    30,90
89.   Virovitica   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,60  0,82  6,00  -    30,42
90.   Vis       16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  8,00  -    32,58
91.   Vojnić     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  10,90  -    35,14
92.   Vrbovec 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  6,20  -    30,38
93.   Vrbovsko    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,48  0,82  7,47  -    31,77
94.   Vrginmost    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,42  0,82  5,58  -    29,82
95.   Vrgorac 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,76  0,82  8,00  -    32,58
86.   Vukovar 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,72  0,82  7,50  -    32,04
97.   Zabok      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  6,00  -    30,18
88.   Zadar      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,03  0,82  9,20  -    34,05
98.   Zagreb-Centar  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
100.  Črnomerec    16,70  3,40  1,20  l,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
101.  Dubrava 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
l02.  Maksimir    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,67l
103.  Medveščak    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
104.  Novi Zagreb   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
105.  Peščenica    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
106.  Samobor 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
107.  Sesvete 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
108.  Susedgrad    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
109.  Trešnjevka   16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
110.  Trnje      16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
111.  Velika Gorica  16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
112.  Zaprešić    16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  8,45  0,041  32,671
113.  Zelina     16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  9,20  -    33,38
114.  Zlatar Bistrica 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  0,36  0,82  4,80  -    28,88
115.  Županja 16,70  3,40  1,20  1,40  0,30  1,08  0,82  6,00  -    30,90Napomena:

1. Doprinosi po stopama u ovom tabelarnom pregledu obračunavaju se i plaćaju prema odredbama Zakona o porezima građana ("Narodne novine", br. 47/85, 52/87, 13/89 i 57/89) i Pravilnika o obračunavanju iz osobnog dohotka radnika.("Narodne novine". br. 54/85) Ove se odredbe primjenjuju na doprinose u smislu čl.118. Zakona o financiranju zajedničkih potreba ("Narodne novine", br. 55/74, 53/77, 52/78, 41/83, 53/84, 52/87 i 55/89).

2. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 16,70 ("Narodne novine", br. 44/86).

3. Zakonom o izmjenama Zakona o usmjerenom obrazovanju utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi 3,40 ("Narodne novine", br. 57/89).

4. Zakonom o plaćanju doprinosa za znanstveni rad u 1990. godini utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 1,20% ("Narodne novine", br. 57/88).

5. Samoupravnim sporazumom o osnovama plana Sredstva doplatka za djecu pri Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika po stopi od 1,40% ("Narodne novine", br. 44/86).

6. Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda utvrdena je obveza plaćanja iz osobnog dohotka po stopi od 0,30% ("Narodne novine", br. 13/81. prečišćeni tekst, 57/83, 53/84, 53/84, 5/87 i 13/89).

7. Zakonom o financiranju zapošljavanja utvrđena je obveza plaćanja doprinosa iz osobnog dohotka radnika ("Narodne novine", br. 57/89).

8. Zakonom o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja utvrđena je obveza plaćanja iz osobnog dohotka po stopi od 0,82% ("Narodne novine", br. 33/89).

9. Iznosi doprinosa obračunati primjenom zbrojnih stopa u tabelarnom pregledu (kolona 12.) uplaćuju se kod Službe društvenog knjigovodstva u korist računa otvorenih Naredbom o računima za uplatu prihoda društveno-političkih zajednica i njihovih fondova, samoupravnih interesnih zajednica i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, načinu uplaćivanja tih prihoda te načinu obavještavanja korisnika tih prihoda ("Službeni list SFRJ", br. 19/84 do 88/89).

Računi otvoreni tom naredbom za uplate doprinosa su:

1) račun br. 844-8056 - Doprinosi iz osobnog dohotka radnika koji se obračunavaju prema odlukama samoupravnih interesnih zajednica što važe u sjedištu isplatioca osobnog dohotka iz privrede;

2) račun br. 844-8061 - Doprinosi iz osobnog dohotka radnika koji se obračunavaju prema odlukama samoupravnih interesnih zajednica što važe u sjedištu isplatioca osobnog dohotka iz neprivrede.

Zbrojne stope doprinosa u ovom tabelarnom pregledu primjenjivat će se od osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-06/90-01 /01

Urbroj : 513-07-07/90-1

Zagreb, 15. veljače 1990.

Republički sekretar za financije

Srđan Kliska, v. r.