Ispravak Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

NN 8/1990 (24.2.1990.), Ispravak Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

PRIVREDNA KOMORA HRVTASKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 2 od 17. siječnja 1990. godine, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1990. godini

U članu 7. u stavu 4. izostavljena je alineja 2. koja glasi:

"-za ožujak na bazi osnovice po završnom računu za prethodnu godinu."

Broj:Va-476/1-1990

Zagreb, 31. siječnja 1990.

Tajnik Privredne komore Hrvatske

Tomo Drašković, v. r.