Zakon o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

NN 8/1990 (24.2.1990.), Zakon o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmijeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća općina 15. veljače 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/08

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 16. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v.r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći

Član 1.

U Zakonu o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 53/72) u članu 1. stv 2. mijenja se i glasi: "Odvjetnička komora Hrvatske utvrđuje i donosi Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika."

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 701-02/89-01/03

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac