Odluka o imenovanju predsjednika i pet članova Savjeta »Delegatskog vjesnika«

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o imenovanju predsjednika i pet članova Savjeta »Delegatskog vjesnika«

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republile Hrvatske, točke IV stava 6. Odluke o izdavanju "Delegatskog vjesnika" Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i pet članova Savjeta "Delegatskog vjesnika"

U Savjet "Dalegatskog vjesnika" imenuju se: za predsjednika

- BRUNO BREBRIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora za članove

- ZLATA ČEBUHAR, predstavnik RKSSRN Hrvatske

- ANA KNEŽEVIĆ, stručno politički radnik u Vijeću Saveza sindikata Hrvatske

- RADE MURIĆ, zamjenik predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

- JAKOV VIDOVIĆ, glavni i odgovorni urednik "Delegatskog vjesnika"

- MARIJA KRAKIĆ, vršilac dužnosti zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika".

Broj: 119-02/89-04/05

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac