Odluka o izboru suca i sudaca porotnika Upravnog suda Hrvatske

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru suca i sudaca porotnika Upravnog suda Hrvatske

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru suca i sudaca porotnika Upravnog suda Hrvatske

I

1. Za suca Upravnog suda Hrvatske bira se DRAGUTIN ROTAR, viši upravni savjetnik u Odjelu za pravosuđe Republičkog sekretarijata za pravosuđe i upravu.

2. Izabrani sudac stupit će na novu dužnost u roku četiri mjeseca od donošenja odluke.

II

Za suce porotnike Upravnog suda Hrvatske biraju se:

- FRANJO GLOŽINIĆ, dipl. pravnik, umirovljenik iz Zagreba,

-Dr BOŽIDAR JELČIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu,

-mr VLADIMIR MILETIĆ, dipl. ekonomist, pomoćnik generalnog direktora u Zajednici osiguranja "Croatia", Zagreb,

-RUŽICA TERZE, dipl. pravnik, pomoćnik tajnika u Samoupravnoj interesnoj zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i

-JOŠKO ZAVOREO, dipl. pravnik, podsekretar u Republičkom sekretarijatu za finacije.

Broj:711-02/89-02/03,

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v.r.