Odluka o izboru sudaca Republičkog vijeća za prekršaje

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru sudaca Republičkog vijeća za prekršaje

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 165. Zakona o prekršajima, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Republičkog vijeća za prekršaje

Za suce Republičkog vijeća za prekršaje ponovo se biraju IVANKO BIRČIĆ i ĐURĐICA PIRKIĆ.

Broj: 714-02/89-01/02

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac, v.r.