Odluka o izboru suca Okružnog suda Rijeka

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru suca Okružnog suda Rijeka

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru suca Okružnog suda Rijeka

1. Za suca Okružnog suda Rijeka bira se DRAGO MARINCEL, predsjednik Općinskog suda u Delnicama.

2. Izabrani sudac dužan je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 711-02/89-09/06

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac