Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

1. Za suca Okružnog suda Zagreb biraju se:

- MATO MEDIĆ, sudac Općinskog suda Kutina,

-LJUBICA MUNIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb i

- GORDANA MATASIĆ-ŠPOLJARIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb, a ponovo se bira

- JOSIP GOLUB.

2. Mato Medić, Ljubica Munić i Gordana Matasić-Špoljarić stupit će na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 711-02/89-16 /90

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac