Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog sada Zagreb

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog sada Zagreb

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineja 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 67. Zakona o redovnim sudovima - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru sudaca Okružnog privrednog sada Zagreb

1. Za suca Okružnng privrednog suda Zagreb bira se TATJANA IVOŠEVIĆ-TURK, stručni suradnik u Vrhovnom sudu Hrvatske, a ponovo se bira - EKREM FAZLIĆ.

2. Tatjana Ivošević-Turk dužna je stupiti na novu dužnost u roku 60 dana.

Broj: 711-02/89-25/04

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac