Odluka o izboru suca Suda udruženog rada Hrvatske sa svojstvom radnika u sudu

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru suca Suda udruženog rada Hrvatske sa svojstvom radnika u sudu

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 38. stava 1. Zakona o sudovima udruženog rada - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru suca Suda udruženog rada Hrvatske sa svojstvom radnika u sudu

Za suca Suda udruženog rada Hrvatske sa svojstvom radnika u sudu ponovo se bira ANTUN RADMAN.

Broj: 711-03/89-01/04

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac