Odluka o izboru jednog i razrješenju jednog suca sa svojstvom radnika u Osnovnom sudu udruženog rada u Rijeci

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o izboru jednog i razrješenju jednog suca sa svojstvom radnika u Osnovnom sudu udruženog rada u Rijeci

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 38. stava 1. i člana 46. stava 1. točke 1. Zakona o sudovima udruženog rada - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno - političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o izboru jednog i razrješenju jednog suca sa svojstvom radnika u Osnovnom sudu udruženog rada u Rijeci

I

Za suca Osnovnog suda udruženog rada u Rijeci sa svojstvom radnika u sudu ponovo se bira mr NEDA RADAIĆ.

II

Razrješava se dužnosti suca Osnovnog suda udruženog rada u Rijeci sa svojstvom radnika u sudu danom 31. ožujka 1990. ŽELJKO PAUKOVIĆ, radi odlaska u advokaturu.

Broj: 711-03/89-06/03

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac