Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 26. stava 1. Zakona o javnom tužilaštvu - prečišćeni tekst, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 15. veljače 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

1. Za okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split imenuje se mr ANDRIJA RADIĆ, zamjenik okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split.

2. Mr Andrija Radić razrješava se dosadašnje dužnosti danom donošenja odluke.

Broj: 712-02/89-11 /05

Zagreb, 15. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.

Potpredsjednik Sabora

dr Mato Crkvenac