Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

NN 8/1990 (24.2.1990.), Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem odredbe člana 371. stava 4. u vezi s članom 213. stav 1. i 3. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske te odredbe člana 37. stav 1, 4. i 5. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", broj 7/90, od 17. veljače 1990.) dunosim

ODLUKU

o raspisivanju izbora za zastupnike u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

I

Raspisujem izbore za zastupnike Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. II Zastupnike u Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske birat će građani s općim pravom glasa u utvrđenim izbornim jedinicama na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske neposredno, općim i tajnim glasanjem u nedjelju, 22. travnja 1990.

III

Zastupnike u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske birat će radnici u samoupravnim organizacijama i zajednicama i drugi radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnosti osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana i radnici koji su kod njih zaposleni u utvrđenim izbornim jedinicama na teritoriju, Socijalističke Republike Hrvatske neposredno, tajnim glasanjem u ponedjeljak, 23. travnja 1990.

IV

Izborni rokovi i izborne radnje po ovoj odluci počinju teći od 24. veljače 1990.

Klasa: 013-03/90-03/01

Urbroj : 6701-90-1

Zagreb, 23. veljače 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

dr Anđelko Runjić, v. r.