Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik)

NN 8/1990 (24.2.1990.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik)

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

Na temelju člana 62. stava 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - prečišćeni tekst), republički sekretar za pravosude i upravu donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik)

Član 1.

U pravilniku o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova ("Narodne novine", br. 45/88) u članu 1. stav 2. mijenja se i glasi: "Odredbe Sudskog poslovnika primjenjuju se kod Vrhovnog suda Hrvatske, Upravnog suda Hrvatske i Privrednog suda Hrvatske, ako pojedina pitanja nisu drukčije riješena posebnim propisima ili aktima tih sudova."

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-02/89-01/196

Urbroj : 514-02-01/1-90-2

Zagreb, 15. veljače 1990.

Republički sekretar za prvosuđe i upravu

mr Ivan Fumić, v. r.