Odluka o utvrđivanju iznosa naknade zastupnicima izabranim u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka o utvrđivanju iznosa naknade zastupnicima izabranim u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi člana 62. stava 3. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90), Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 6. ožujka 1990. Vijeća općina 7. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 7. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju iznosa naknade zastupnicima izabranim u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

Izabrani zastupnici u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske imaju pravo na paušalni iznos naknade troškova za sudjelovanje u izborima.

Paušalna naknada iz stava 1. ove točke utvrđuje se u iznosu od 3.000 dinara (tritisuće dinara).

Naknada iz stava 2. ove točke isplatit će se nakon verificiranja mandata izabranih zastupnika

II

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 013-03/90-01 /06

Zagreb, 7. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Potpredsjednik Sabora

dr Tomislav Đorđević, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v.r.

Predsjednik Društevo-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v.r.