Odluka o imenovanju članova Republičkog odbora za nadzor izbora

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka o imenovanju članova Republičkog odbora za nadzor izbora

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 22. stava 2. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 7. ožujka 1990. donio je

ODLUKU

o imenovanju članova Republičkog odbora za nadzor izbora

Predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora je po položaju JADRANKO CRNIĆ, predsjednik Ustavnog suda Hrvatske.

II

U Republički odbor za nadzor izbora imenuju se članovi:

dr ALICA BAUMAN,

ČEDO GRBIĆ,

MARIO KOS,

prof. dr. ANDRE MOHOROVIČIĆ,

prof. dr. VLATKO PAVLETIĆ i

prof. dr. EUGEN PUSIĆ.

Broj 080-01/90-01/01

Zagreb, 7 ožujka 1990.

SABOR SOClJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.