Odluka o razrješenju dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske i sekretara Savjeta za zaštitu ustavnog poretka

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka o razrješenju dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske i sekretara Savjeta za zaštitu ustavnog poretka

PREDSJEDNIŠTVO SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 51. stava 2. i člana 102. Poslovnika o organizaciji i radu Predsjedništva SR Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/82) te člana 16. stava 1. Odluke o organizaciji, zadacima i nadležnosti Stručne službe Predsjedništva SR Hrvatske broj 1511/75, Predsjedništvo SR Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 1990. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske i sekretara Savjeta za zaštitu ustavnog poretka

Od dužnosti savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske i sekretara Savjeta za zaštitu ustavnog poretka razrješuje se VELJKO MIHOVILOVIĆ s 28. veljače 1990. godine, radi odlaska na novu dužnost.

Ova odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/90-02/02

Urbroj : 71-90-3

Zagreb, 28. veljače 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.