Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-132/1989 od 15. veljače 1990.

NN 11/1990 (20.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-132/1989 od 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 15. veljače 1990. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba člana 20. stava 1. Samoupravnog sporazuma o davanju stanova na korištenje i odobravanju stambenih kredita iz sredstava zajedničke potrošnje Radne zajednice Komercijalne banke, Osnovne banke Zadar, od rujna 1987.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" i u Radnoj zajednici Komercijalne banke, Osnovne banke Zadar, na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Prema odredbi člana 20. stava 1. u izreci navedenog Samoupravnog sporazuma sredstva za zadovoljavanje stambenih potreba radnika Banke mogu se ulagati samo na području onih mjesta općine Zadar, koja se prema odluci općine Zadar smatraju istim mjestom stanovanja, odnosno na području onih mjesta u kojima Banka ima svoje organizacione jedinice, ali samo za radnike koji u tim organizacionim jedinicama rade i imaju mjesto stanovanja.

Ustavni sud prihvatio je inicijativu i pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti citirane odredbe, te ju je nakon provedenog postupka ukinuo zbog ovih razloga.

Iz odredaba članova 19. i 20. Ustava SR Hrvatske i člana 80. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine". br. 51/85, 42/86) slijedi da je samoupravno pravo radnika u udruženom radu da, u skladu s Ustavom i zakonom, samostalno odlučuju o načinu upotrebe i raspolaganju sredstvima zajedničke potrošnje, što su namijenjena za zadovoljavanje stambenih potreba radnika. No u ostvarivanju tog prava treba uvažavati načela iz odredaba članova 19. i 20. Ustava SR Hrvatske, prema kojima su rad radnika i njegov doprinos ostvarivanju društvenog dohotka uvjet i kriterij za raspoređivanje tih sredstava.

U skladu s tim korištenje sredstava za stambenu izgradnju iz fonda zajedničke potrošnje može se uvjetovati samo uspješnim obavljanjem radnih zadataka, što uključuje i pravovremeni dolazak na posao.

Stoga je Sud riješio kao u izreci.

Broj: U/I-132/ 1989

Zagreb, 15. veljače 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac Vjekoslav Čemeljić, v. r.