Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

NN 11/1990 (20.3.1990.), Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br.7. od 17. veljače 1990. te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izbornim jedinicama za izbor delegata u Savezno vijeće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

U članu 2. u točki 27. između riječi "Drniš" i "Solin" treba stajati riječ "Kaštela".

Broj: 013-03/89-01/13

Zagreb, 9. ožujka 1990.

Tajnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v. r.