Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-77/1989 od 1. ožujka 1990.

NN 12/1990 (27.3.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-77/1989 od 1. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 1. ožujka 1990. godine donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba člana 49. Statuta Radne zajednice Stručne službe Zajedničke samoupravne interesne zajednice u stambeno-komunalnoj djelatnosti na području općine Zadar, donesen 4. travnja 1978. i 25. lipnja 1984. u dijelu kojim moralno-političke kvalitete utvrđuje kao uvjet za imenovanje rukovodioca Radne zajednice.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u Radnoj zajednici Stručne službe na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje

Prema odredbi člana 49. Statuta navedenog u izreci rukovodilac Radne zajednice mora imati, između ostalih uvjeta, i moralno-političke kvalitete. Ustavni sud Hrvatske ukinuo je taj dio osporene odredbe zbog ovih razloga.

Odredbama člana 234. stava 1. i člana 235. stava 3. Ustava SR Hrvatske jamči se pravo na rad i osigurava svakom građaninu, pod jednakim uvjetima, dostupnost svakoga radnog mjesta i svake funkcije u društvu. Polazeći od tih odredaba, Sud ocjenjuje da se propisivanjem moralno-političkih kvaliteta, kao uvjeta za imenovanje rukovodioca radne zajednice ograničavaju prava što ih one garantiraju. Slobode i prava što ih jamči Ustav ne mogu se oduzeti ni ograničiti, osim u slučajevima utvrđenim Ustavom, a i tada samo zakonom.

Stoga je odlučeno kao i izreci.

Broj: U/I-77/1989

Zagreb, 1. ožujka 1990.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika

sudac Vjekoslav Čemeljić, v.r.