Izmjene i dopune Uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

NN 12/1990 (27.3.1990.), Izmjene i dopune Uputa za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

OBJAVE

Na temelju člana 74. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka, te zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87 - u nastavku Društveni dogovor o dohotku), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj (u nastavku Republički koordinacijski odbor) donosi

IZMJENE I DOPUNE UPUTA

za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku

1. U uputama za provođenje i praćenje primjene Društvenog dogovora o dohotku ("Narodne novine", br. 30/89) u točki 2. riječi od "1. siječnja do ___________1989. godine - Obrazac DD/89" zamjenjuju se riječima "od 1 siječnja do __________ 1990. godine - Obrazac DD/89"

2. Točka 4. mijenja se i glasi:"lzvještaji na Obrascu DD/89 za razdoblje siječanj - ožujak 1990. godine podnose se nadležnom sjedištu Službe društvenog knjigovodstva i grupacijskom koordinacijskom odboru do 20 svibnja 1990. godine, u po jednom primjerku."

Broj: 013-507/ 1990

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.