Zakon o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od po

NN 13/1990 (30.3.1990.), Zakon o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od po

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od poplava za razdoblje od 1986. do 1990. godine

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od poplava za razdoblje od 1986. do 1990. godine, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/20

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 23. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od poplava za razdoblje od 1986. do 1990. godine

Član 1.

U Zakonu o vodoprivrednom doprinosu od 1. travnja 1989 do 31. ožujka 1990. godine za financiranje programa radova na redovnom održavanju zaštitnih vodoprivrednih objekata obrane od poplava za razdoblje od 1986. do 1990. godine ("Narodne novine", br. 13/86, 13/87, 13/88 i 13/89) u nazivu riječi "od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine" zamjenjuju se riječima "od 1. travnja 1990. do 31. ožujka 1991. godine".

Član 2.

U članu 1. riječi "do 31. ožujka 1990. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. ožujka 1991. godine".

Član 3.

U članu 2. riječi "od 1. travnja 1989. do 31. ožujka 1990. godine" zamjenjuju se riječima "od 1. travnja t990. godine do 31. ožujka 1991. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. travnja 1990.

Broj: 325-08/89-01/01

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.