Zakon o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

NN 13/1990 (30.3.1990.), Zakon o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, što ga je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1990, na sjednici Vijeća općina 21. ožujka 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/18

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 23. ožujka 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Član 1.

U Zakonu o izbornim jedinicama za izbor zaslupnika u Vijeće udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 7/90), u članu 2. u 12. izbornoj jedinici Vinkovci II iza riječi "industrije građevinskog materijala" dodaju se riječi "šumarstva, drvne industrije".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 013-03/89-01/05

Zagreb, 21. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.