Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XVll na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 22. ožujka 1990. i na sjednici Vijeća općina 22. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini

I

Za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda daje se bespovratna pomoć iz sredstava solidarnosti, koja se prikupljaju po Zakonu o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 13/81 neprečišćeni tekst, 57/83, 53/84, 5/87 i 13/89), i to ovim općinama:

- u dinarima

Centar                         5,940.600
Črnomerec                        6,593.200
Dubrava                     6,417.400
Maksimir                        14,696.800
Medveščak                        2,301.700
Novi Zagreb                       2,830.100
Peščenica                        31,261.900
Samobor                     11,684.000
Sesvete                     1,815.900
Susedgrad                        4,687.100
Trešnjevka                       2,553.600
Trnje                          9,742.000
Velika Gorica                      6,639.100
Zaprešić                        8,849.500
Beli Manastir                      10,820.300
Čabar                          11,841.600
Daruvar                     4,252.900
Donja Stubica                      67,202.100
Dugo Selo                        337.600
Đakovo                     11,712.100
Gračac                         55.800
Ivanec                         8,028.600
Ivanić-Grad                       4,266.300
Jastrebarsko                      8,274.400
Karlovac                        3,226.700
Klanjec                     1,863.900
Knin                          8,613.900
Koprivnica                       2,747.600
Krapina                     39,947.000
Krk                           4,727.500
Kutina                         8,137.700
Našice                         32,216.300
Nova Gradiška                  6,923.400
Novska                     3,756.100
Orahovica                        3,039.900
Ozalj                          703.600
Pag                           7,221.000
Pakrac                         3,591.800
Pazin                          7,626.900
Podravska Slatina                    10,462.000
Pregrada                        3,475.100
Sisak                          3,280.400
Slavonski Brod                 18,715.600
Slavonska Požega                    10,693.200
Titova Korenica                 1,918.100
Valpovo                     5,864.600
Virovitica                       7,525.900
Vukovar                     21,380.100
Zabok                          41,363.600
Zelina                         4,258.800
Zlatar-Bistrica                     1,280.000
Županja                     1,330.300Sredstva solidarnosti odobrena općinama kao pozajmica ili u obliku akontacije prema Odluci o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 9/89), Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za ublažavanje posljedica štete od olujnog nevremena koje je na području općine Našice bilo u svibnju 1989. godine ("Narodne novine", br. 23/89), Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za ublažavanje posljedica šteta od požara u RO "Proizvodnja gumene obuće", SOUR-a "Borovo", Borovo ("Narodne novine", br. 23/89), Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za ublažavanje posljedica štete od tuče koja je na području općine Beli Manastir bila u svibnju 1989. godine ("Narodne novine", br. 29/89), Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za štetu od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 33/89), Odluci o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama koje su pretrpjele štetu od elementarnih nepogoda u 1989. godini ("Narodne novine", br. 46/89), Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za ublažavanje posljedica štete od požara na području općine Knin iz listopada 1989. godine ("Narodne novine", br. 46/89) i Odluci o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za ublažavanje štete na području općina Slavonski Brod i Titova Korenica u 1989. godini ("Narodne novine", br. 52/89), smatraju se bespovratnim i nisu uključena u sredstva iz stava 1. ove točke.

II

Sredstva pozajmice odobrena Zajednici općina Rijeka Odlukom o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za sprečavanje štete od cvjetanja mora ("Narodne novine", br. 21/89) i općini Rovinj Odlukom o davanju pozajmice iz sredstava solidarnosti za provođenje programa istraživanja i praćenja ekološke ugroženosti mora na području sjevernog Jadrana ("Narodne novine", br. 57/89) smatraju se bespovratnim.

III

Iz sredstava solidarnosti osigurava se Republičkom komitetu za znanost, tehnologiju i informatiku iznos od 1,000.000 dinara za sufinanciranje adaptacije objekta i nabavu opreme za uspostavljanje osnovne mreže seizmoloških i akcelerografskih stanica na teritoriju SR Hrvatske.

Iz sredstava solidarnosti osigurava se Građevinskom institutu, OOUR Fakultet građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iznos od 250.000 dinara za podmirenje troškova izrade dokumentacije neophodne za konačnu verifikaciju štete od elementarnih nepogoda u 1989. godini.

IV

Iznos pomoći iz točke 1. ove odluke doznačit će se ravnomjerno općinama u skladu s dinamikom pritjecanja sredstava solidarnosti.

V

Korisnici sredstava solidarnosti iz ove odluke podnijet će Izvršnom vijeću Sabora Socijalističke Republike Hrvatske izvještaj o njihovom utrošku najkasnije tri mjeseca nakon konačne doznake sredstava.

VI

Ovlaščuje se republički sekretar za financije da provede ovu odluku.

VII

Ova odluka stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 422-02/89-02/01

Zagreb, 22. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.