Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Republičke izborne komisije

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Republičke izborne komisije

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Amandmana XV točke 1. alineje 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 18. stava 2. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika. Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 22. ožujka 1990, donio je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o imenovanju Republičke izborne komisije

I

U Odluci o imenovanju Republičke izborne komisije ("Narodne novine", br. 7/90) u točki 1 u alineji 3. razrješava se dužnosti člana - stalni sastav

PAVAO ČALA, dipl. pravnik iz Zagreba, a umjesto njega se imenuje ANTE OBULJEN, šef službe za pravne, samoupravne i kadrovske poslove RO Televizije Zagreb.

II

Točka II briše se.

Broj: 013-05/90-01/07

Zagreb, 22. ožujka 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.