Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 33. stava 3. Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86, 27/88 i 57/89) predsjednik Republičkog kumiteta za boračka i invalidska pitanja izdaje

NAREDBU

o usklađivanju osnovica za određivanje novčane pomoći, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

I

Osnovice za određivanje novčane pomoći iz člana 13. stava 1, dodatak na samohranost iz člana 21. stava 1, dodatak za njegu i pomoć druge osobe iz člana 9. stava 5. i iznosi iz člana 10. stava 1. točke 6. i člana 11. točke 4. Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata utvrđuju se od 1. siječnja 1990. u skladu s porastom nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1989. godini (1.499,6%) i iznose:

1. Osnovice za određivanje novčane pomoći:
                                dinara
- za osobne žrtve i članove porodica osoba
poginulih, umrlih ili nestalih uz okolnosti iz
člana 2. Zakona do 15. svibnja 1946   .            315,90
- za članove porodica umrlih žrtava fašističkog terora 252,70

2. Dodatak na samohranost:

- za osobne žrtve i članove porodica osoba
    poginulih, umrlih ili nestalih uz okolnošti iz
    člana 2. Zakona do 15. svibnja 1946.          186,60
- za članove porodica umrlih žrtava fašističkog terora 130,60

3. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe:
- u punom opsegu                        374,00
- u smanjenom opsegu                  187,00

4. Iznos iz člana 10. stava 1. točke 6. Zakona         186,50

5. lznos iz člana 11. točke 4. Zakona              149,20

II
Osnovice za određivanje novčane pomoći, dodatak na samohranost i dodatak za njegu i pomoć druge osobe usklađuju se od 1. siječnja 1990. i prema planiranom rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1990. godini i to tako, što se iznosi t

1. Osnovice za određivanje novčane pomoći:
                                dinara
- za osobne žrtve i članove porodica osoba
    poginulih, umrlih ili nestalih uz okolnosti iz
    člana 2. Zakona do 15. svibnja 1946.          492,80
- za članove porodica umrlih žrtava fašističkog terora 394,20

2. Dodatak na samohranost:

- za osobne žrtve i članove porodica osoba
    poginulih, umrlih ili nestalih uz okolnosti iz
    člana 2. Zakona do 15. svibnja 1946.          291,10
 - za članove porodica umrlih žrtava fašističkog terora 203,70

3. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe:

- u punom opsegu                        583,40
- u smanjenom opsegu                  291,70Ova naredba stupa na snagu slijedećega dana nakon ubjave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/05

Urbroj: 522-01-90-1

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.