Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

NN 13/1990 (30.3.1990.), Naredba o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

REPUBLIČKI KOMITET ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA

Na temelju člana 26. stava 3. Zakona u zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata ("Narodne novine", br. 57/85, 55/86 i 57/89) predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja izdaje

NAREDBU

o usklađivanju osnovica za određivanje novčane naknade, dodatka na samohranost, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i iznosa cenzusa redovnih novčanih prihoda za 1990. godinu

I

Osnovice za određivanje novčane naknade iz člana 8. stava 1, dodatak na samohranost iz člana 16. stava 1, dodatak za njegu i pomoć druge osobe iz člana 21. stava 6. i iznosi iz člana 5. stava 1. točke 6. i člana 16. točke 3. Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata utvrđuju se od 1. siječnja 1990. godine u skladu s porastom nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici, u 1989. godini (1.499,6%) i iznose:

1. Osnovice za određivanje novčane naknade:

- za borce                           451,20
- za članove porodica umrlih boraca               361,00

2. Dodatak za samohranost:

- za borce                           266,50
- za članove porodica umrlih boraca               186,60

3. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe

- u punom opsegu                        374,00
- u smanjenom opsegu                  187,00

4. Iznos iz člana 5. stava 1. točke 6. Zakona          233,20

5. Iznos iz člana 6. točke 3 Zakona               186.50

II
Osnovice za određivanje novčane naknade, dodatak na samohranost i dodatak za njegu i pomoć druge osobe usklađuju se od 1. siječnja 1990. i prema planiranom rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika u Republici u 1990. godini i to tako, što se iznosi 

                            dinara
1. Osnovice za određivanje novčane naknade

- za borce                       703,90
- za članove porodica umrlih boraca           563,20

2. Dodatak na samohranost:

- za borce                       415,70
- za članove porodica umrlih boraca           291,10

3. Dodatak za njegu i pomoć druge osobe

- u punom opsegu                    583,40
- u smanjenom opsegu              291,70III

Ova naredba stupa na snagu slijedećega dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/90-01/03

Urbroj: 522-01-90-1

Zagreb, 15. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja

Jandrija Bodrožić, v. r.