Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima

NN 13/1990 (30.3.1990.), Deklaracija o načelima ponašanja sudionika u izborima

REPUBLIČKI ODBOR ZA NADZOR IZBORA

DEKLARACIJA

o načelima ponašanja sudionika u izborima

1. Izbori se u hrvatskoj održavaju pod vrlo teškim uvjetima. Proces demokratizacije je tek započeo, demokratske institucije još nisu stabilizirane, nemamo iskustva s njima, a postoje jaki pritisci usmjereni protiv demokratizacije. Takva situacija nameće izuzetno veliku odgovornost svim sudionicima u izborima da svojim ponašanjem osiguraju mirni tok predizborne kampanje i uredno provođenje samih izbora, a osobito državnim organima da zaštite odvijanje predizbornih i izbornih aktivnosti u okviru ustava i zakona.

U izbornom natjecanju sve stranke i druge organizacije kao i državni organi držat će se etičkih principa koji proizlaze iz demokratskog karaktera izbornog procesa, iz općečovječanskih humanističkih vrijednosti u odnosima među ljudima i iz metode tolerancije kao preduvjeta za civilizirano odvijanje političkog suprotstavljanja.

I. Načela demokracije

1. Programima, statutima i konkretnim djelovanjem svaka politička i druga organizacija koja sudjeluje u izborima jamči otvorenost svoje organizacije za svakog građanina neovisno o njegovim osobnim obilježjima - nacionalnim, socijalnim, vjerskim, dobnim i spolnim.

2. Svi sudionici u izborima pridržavat će se postojećih ustavnih i zakonskih propisa, polazeći u njihovom tumačenju od ideala slobode i jednakosti.

3. Sve političke stranke i pokreti polaze od vlastitih načela utvrđenih u programima u kojima se beziznimno prihvaćaju međunarodni pravni i politički standardi javnog djelovanja, potvrđeni u osnovnim općeprihvaćenim dokumentima o ljudskim pravima, zaštiti čovjeka i prirode, pće solidarnosti i tolerancije

4. U provođenju slobodnih demokratskih izbora u kojima su građani osnovni subjekt odlučivanja, sve političke i druge organizacije koje sudjeluju u izborima:

a) ravnopravno sudjeluju u svim fazama izbornih procesa, konkurirajući svojim programima i kandidatima za funkcije vlasti u skupštinama društveno-političkih zajednica s pravom i dužnošću da kao politički subjekti koji su na osnovi zakona legalizirani prezentiraju javnosti programe i kandidate,

b) imaju ravnopravan tretman u predstavljanju programa i kandidata javnosti i na toj su im osnovi pod jednakim uvjetima dostupna sredstva javnog informiranja.

5. U toku predizborne kampanje stranke i njihovi kandidati neće vršiti pritisak na nezavisna i ostala nestranačka javna glasila i njihove radnike u cilju pridobijanja za vlastiti program i favoriziranja na račun ostalih svojih konkurenata.

6. Sve političke stranke i pokreti u Hrvatskoj, težeći socijalnoj i nacionalnoj emancipaciji svakog pnjedinca i naroda u Hrvatskoj i Jugoslaviji, posvjedočuju svoju odgovornost pred teškim ekonomskim, socijalnim i političkim stanjem zemlje.

7. Političke stranke i pokreti jamče vlastitim stavom da nitko ne bi trebalo da se boji demokracije niti itko smije u demokraciji živjeti u strahu; nitko nema razloga da strahuje od slobodnih demokratskih izbora. Demokracija je sloboda - prava i temeljna pobjeda svakog čovjeka i svih ljudi.

II. Načela humanosti

1. Sve stranke i pokreti potvrđuju svoju odlučnost da u demokratskoj Hrvatskoj nitko ne može biti diskriminiran zbog svoje vjere, nacije, rase, spola, niti zbog bilio kojeg političkog čina učinjenog u prošlosti.

2. Stranke i njihovi kandidati u svojim predizbornim govorima i obraćanju javnosti neće omalovažavati, ružiti i izmišljati fizičke, psihičke i druge osobine svojih konkurenata.

3. Stranke i njihovi kandidati neće širiti neistine i insinuacije o privatnom životu i radu konkurentskih kandidata.

4. Sve stranke i pokreti, zajednički i pojedinačno, moraju biti jamac i oslonac svakom čovjeku i svim ljudima u ostvarivanju njihovih političkih i socijalnih prava, u očuvanju njihove slobode i ljudskog dostojanstva. Stoga je dužnost svih stranaka i pokreta da zaštičuju svakog čovjeka bez obzira kojoj stranci ili pokretu pripada.

III. Načela tolerancije

1. Svi sudionici u izborima preuzimaju obvezu da neće pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju ili poticati neravnopravnost spolova.

2. Svaka stranka i pokret mora poštovati pravo svakog pojedinca na njegove vrijednosti, otklanjati tegobe njegova života u današnjici istrah u budućnosti. Svi zajedno dužni smo pamtiti našu zajedničku povijest stradavanja, progona, predrasuda, nesnošljivosti, siromaštva i nepravde, te posvjedočiti privrženost zajedničkim osjećajima solidarnosti i razumijevanja.

3. Stranke kao i njihovi kandidati neće u toku predizborne kampanje neargumentirano napadati konkurentsku stranku i njeno vodstvo, kao što neće neargumentirano omalovažavati ni historijske ličnosti na čije se djelovanje stranke programski oslanjaju.

Klasa: 013-03/90-01/10

Urbroj: 6504-90-1/35

Zagreb, 20. ožujka 1990.

Predsjednik Republičkog odbora za nadzor izbora

Jadranko Crnić v. r.