Rješenje o imenovanju izbornih komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

NN 13/1990 (30.3.1990.), Rješenje o imenovanju izbornih komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Na temelju člana 19. stava 1. točke 4. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine", br. 7/90) Republička izborna komisija, na sjednici 16. i 23. ožujka 1990. godine donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju izbornih komisija u izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske

Za provođenje izbora zastupnika u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske u izbornim jedinicama imenuju se izborne komisije i to

1. OPĆINA BELI MANASTIR

Predsjednik: DAMIR KEDMENAC, sudac Općinskog suda Beli Manastir;

Zamjenik : MILADINKA MITRIĆ, sudac Općinskog suda Beli Manastir;

Član: RADMILA MILOVAC. dipl. pravnik, Projektni biro Beli Manastir;

Zamjenik: PAVLE KESLER, diplomirani pravnik u Općinskoj upravi društvenih prihoda Općine Beli Manastir;

Član: LJUBOMIR HORVAT, diplomirani pravnik u Općinskom sekretarijatu za opću upravu i društvene službe Općine Beli Manastir;

Zamjenik: ANICA HABI, diplomirani pravnik "Croatia";

Član: BELA BOLŠEC, diplomirani pravnik u Općinskom javnom tužilaštvu Beli Manastir;

Zamjenik: PAVO ŠAŠLlN, diplomirani ekonomist u Općinskom komitetu za privredu Općine Beli Manastir, Odsjek za plan i statistiku;

Član : STEVAN DARDAI, nastavnik u OŠ "11. novembar" Batina;

Zamjenik: TATJANA NOVAK - BELlĆ, diplomirani pravnik u Tajništvu Skupštine općine Beli Manastir.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Beli Manastir,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 1. Izbornoj jedinici Beli Manastir,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 1. lzbornoj jedinici Beli Manastir.

2. OPĆINA BENKOVAC

Predsjednik: DRAGO BULJ, predsjednik Općinskog suda u Benkovcu;

Zamjenik: MILICA DRAŽIČ, sudac Općinskog suda u Benkovcu ;

Član: VLADIMIR ČAČIĆ, diplomirani pravnik u Domu zdravlja "Dr Jovo Jurković" Benkovac;

Zamjenik: ŠIME RAŽNJEVIĆ, diplomirani inženjer agronomije iz Benkovca;

Član: MIRJANA ŠOPIĆ, zaposlena u Centru za socijalni rad;

Zamjenik: BRANKO DUKIĆ, tajnik SSRNH Benkovac;

Član: DUŠAN STAREVIĆ, sudac Općinskog suda iz Benkovca;

Zamjenik: GORAN NIMAC, diplomirani pravnik, sudački pripravnik iz Benkovca;

Član: DUŠAN ZEČEVIĆ, profesor iz Benkovca;

Zamjenik: SANJA CIRITOVIĆ, diplomirani pravnik u "Agroproduktu" Benkovac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Benkovac,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 153. Izbornoj jedinici Benkovac,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 67. Izbornoj jedinici Benkovac.

3. OPĆINA BIOGRAD NA MORU

Predsjednik : DAJANA BJEDOV, sudac Općinskog suda Biograd na moru;

Zamjenik: DUBRAVKA PETKOVIĆ - RADEKA, sudac Općinskog suda Biograd na moru;

Član: NIKOLA MAMIĆ, inž., TP "Pakoštani";

Zamjenik: JERKO GAŠPAR, diplomirani pravnik u Zavodu za rehabilitaciju "Filip Jakov";

Član: BRANIMIR ZORICA, sudački pripravnik u Općinskom sudu Biograd na moru;

Zamjenik: MIRO ZORICA, službenik Splitske banke Biograd na moru;

Član: SENKA VRDOLJAK, rukovodilac RZ ZSIZ-a stambeno-komunalnih djelatnosti Biograd na moru;

Zamjenik: PAVE TOMIĆ, socijalni radnik u općinskoj upravi;

Član: SLAVKA KUJUNDŽIĆ, viši upravni referent u Općinskom sekretarijatu za opću upravu i budžet Biograd na moru;

Zamjenik: MARIJA KIRJAK, službenik Općinskog SUP-a.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Biograd na moru,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u I21 Izbornoj jedinici Biograd na moru.

4. OPĆINA BJELOVAR

Predsjednik: IVAN GRANTVERGER, sudac Okružnog suda Bjelovar;

Zamjenik : IVANKA ABRAMOVIĆ, sudac Okružnog suda Bjelovar;

Član: DAMIR BOBIĆ, Služba društvenog knjigovodstva Bjelovar;

Zamjenik: ANTUN JELIĆ, sudac Okružnog suda Bjelovar; Član: VERA KOVAČ - MANJKAS, sudac Općinskog suda Bjelovar;

Zamjenik: JOSlP BALENOVIĆ, samostalni upravni referent Skupštine općine Bjelovar;

Član: ANTONIJA BAGARIĆ, sudac Općinskog suda Bjelovar;

Zamjenik: RADENKO MILIČEVIĆ, sudac Općinskog suda Bjelovar;

Član: BOŽIDAR IVERAC, sudac Okružnog suda Bjelovar; Zamjenik: VIŠNJA GREGURIĆ, samostalni upravni referent Skupštine općine Bjelovar.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora·.

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Bjelovar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 23. Izbornoj jedinici Bjelovar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 144. Izbornoj jedinici Bjelovar,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 19. Izbornoj jedinici Bjelovar.

5. OPĆINA BRAČ

Predsjednik: PLANINKA BRKLJAČA - VUKUŠIĆ, sudac za prekršaje Općine Brač:

Zamjenik: IVO MRDULJAŠ, sudac Općinskog suda Supetar;

Član: PETAR MATIJAŠEVIĆ, tajnik Skupštine općine Brač; Zamjenik: MILKA MATULIĆ, direktor Centra za socijalni rad Općine Brač;

Član: MATKO MARTINIĆ, tajnik lzvršnog vijeća Skupštine općine Brač;

Zamjenik: PETAR ČERINA, šef za MZZ i priključke u "Elektrodalmaciji" Split - pogon Brač;

Član: MARIJA ADERMAH, referent šalterske operative u Splitskoj banci - ekspozitura Supetar;

Zamjenik: MILAN BOŽINOVIĆ, direktor OŠ "Štefan Galetović" Pučišća;

Član: JAKOV FABIJANOVIĆ, umorovljenik;

Zamjenik: MATKO MARINKOVIĆ, pravnik u Centru za socijalni rad Općine Brač.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Brač,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 141 Izbornoj jedinici Brač.

6. OPĆINA BUJE

Predsjednik: IVAN MILANOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Buje;

Zamjenik: SERĐlO FERENČIĆ, sudac u Općinskom sudu Buje;

Član: VALERIJA KlSELJAK-JUTRIĆ, diplomirani pravnik u RO "Trgopromet";

Zamjenik: ĐURĐA ILIĆ, pravni savjetnik u Komitetu za urbanizam Skupštine općine Buje;

Član: NADA TONČIĆ, referent organa upravljanja u Centru za socijalni rad Buje;

Zamjenik: SANJA BOŽIĆ, pripravnik za suca za prekršaje; Član: NADA SILIĆ, stručni suradnik u Stručnoj službi Skupštine općine Buje;

Zamjenik: EDI KOZLOVIĆ, student;

Član: CHRIST ŽELlMIR, tehnolog u "Bifix" Buje;

Zamjenik: ANTE ZANINOVIĆ, pravnik u poduzeću "lntercommerce".

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Buje,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 117 Izbornoj jedinici Buje.

7. OPĆINA BUZET

Predsjednik: IGOR PETOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Buzet;

Zamjenik: TATJANA CEROVAC-VUKOVIĆ, sudac Osnovnog suda udruženog rada Buzet;

Član: DAMIR KAJIN, zaposlen u Poduzeću "lstarski vodovod" Buzet;

Zamjenik: DAVOR FORCA, rukovodilac računovodstva u Poduzeću "Agroprodukt" Buzet;

Član: LIDIJA ŠTIFANIĆ, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Buzet;

Zamjenik: IVAN DESANTOLO, inspektor prihoda u Općinskoj upravi društvenih prihoda općine Buzet;

Član: MIRJANA HROBAT, viši referent za boračku i invalidsku zaštitu u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave općine Buzet;

Zamjenik: LJUBOMlR SIROTIĆ, referent za imovinskopravne poslove u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave;

Član: LAURA ŠUPERINA, diplomirani pravnik u Javnom poduzeću "lstarski vodovod";

Zamjenik: IGOR BOŽIĆ, tajnik Udruženja samostalnih privrednika.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Buzet.

8. OPĆINA CENTAR - ZAGREB

Predsjednik: ANTE MOROVIĆ, sudac Okružnog suda u Zagrebu;

Zamjenik: GORAN MIKULlČIĆ, sudac Okružnog suda u Zagrebu;

Član: JOSlP KOVAČEC, šef Odsjeka za opće i tehničke poslove Općine Centar;

Zamjenik: VESNA KRESEK, općinski sudac za prekršaje u Općini Centar;

Član : SLAVICA MARENDIĆ - BULJAN, općinski sudac za prekršaje u Općini Centar;

Zamjenik: VESNA STARČEVIĆ, viši stručni referent u Općini Centar;

Član: JASNA LOVRENČIĆ, upravni savjetnik u Općini Centar;

Zamjenik: MlRNA ĆURKO - SIROTKOVIĆ, upravni savjetnik u Općini Centar;

Zamjenik: NADA FlRAK, stručni suradnik u Općini Centar.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Centar - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 45. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 46. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 47. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 48. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 49. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb V,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 50. Izbornoj jedinici Centar - Zagreb VI,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 37 Izbornoj jedinici Centar - Zagreb.

9. OPĆINA CRES - LOŠINJ

Predsjednik: DRAGAN ELIJAŠ, sudac Općinskog suda Mali Lošinj;

Zamjenik: MARIJA ERDEC, predsjednik Općinskog suda Mali Lošinj;

Član: ZORAN MARKOVlNA, općinski sudac za prekršaje Mali Lošinj;

Zamjenik: IVAN KUVAČ, odvjetnik u Malom Lošinju;

Član: ALMA ŠEPAROVIĆ, tajnik u Dječjem vrtiću "I. L. Ribar" Mali Lošinj;

Zamjenik: ŽELJKO STOJAKOVIĆ, samostalni referent za prekršajni postupak i ispitivanje porijekla imovine Skupštine općine Cres - Lošinj;

Član: ADELA KUŠETA, poslovni sekretar u UTP "Jadranka" Mali Lošinj;

Zamjenik: NEVENKA MOROVIĆ-JANKOVlĆ, referent za plan i analizu Slupštine općine Cres - Lošinj;

Član: JELENKO MATIĆ, stručni suradnik za društvene djelatnosti u Sekretarijatu za upravu i društvene djelatnosti Općine Cres - Lošinj;

Zamjenik: SANJIN ŠOLIĆ, direktor za kadrove u UTP "Jadranka" Mali Lošinj.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Cres - Lošinj.

10. OPĆINA CRIKVENICA

Predsjednik: MILAN VEŠOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Crikvenica;

Zamjenik : LJUBICA LOVRIĆ - MIKAŠlNOVIĆ, sudac Općinskog suda Crikvenica;

Član: KARMELA TUS, diplomirani pravnik, sudački pripravnik u Općinskom sudu;

Zamjenik : DRAGICA PILAŠ - CAR, samostalni upravni referent u Sekretarijatu za opću upravu;

Član: BORIS MODRlĆ, diplomirani pravnik, stručni suradnik Općinskog suda;

Zamjenik: MARIJA BALAŽEVIĆ, profesor, COUO Crikvenica;

Član: ALEKSANDRA KALAFATIĆ, diplomirani pravnik, kancelarijski referent;

Zamjenik: BRANKO JELENOVIĆ, ekonomist, direktor poduzeća;

Član : VJEKOSLAVA KOS - GRABAR, upravni referent, Sekretarijat za opću upravu;

Zamjenik: IVAN DERANJA, samostalni privrednik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Crikvenica,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 109. Izbornoj jedinici Crikvenica,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 62 Izbornoj jedinici Crikvenica.

II. OPĆINA ČABAR

Predsjednik: DRAGO MARINCELJ, sudac Općinskog suda Delnice;

Zamjenik: VERA MARINCELJ - HOLJEVIĆ, sudac Općinskog suda Delnice;

Član: BRANKA MALNAR, diplomirani pravnik;

Zamjenik: MIROSLAVA PREK, diplomirani pravnik;

Član: VIDOSLAV ŽAGAR, upravni pravnik;

Zamjenik: JADRANKA MALNAR, stručni radnik u SIZ-u;

Član: TOMO OREŠKOVIĆ, referent šumarstva;

Zamjenik: DARKO ERŽEN, socijalni radnik;

Član: FRANJO VOLF, šef Odsjeka za privredu;

Zamjenik: MIRJANA MALINAR, matičar.

Ova izborna komisija nadležna je za provodenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Čabar

12. OPĆINA ČAKOVEC

Predsjednik: VLASTA PATRČEVIĆ, sudac Općinskog suda Čakovec;

Zamjenik: NADA KRNJAK, sudac Općinskog suda Čakovec;

Član: ANTUN KVAKAN, zamjenik Općinskog javnog tužioca Čakovec;

Zamjenik: ANA VLAH, viši stručni referent - tajnik skupštinskih komisija u Stručnoj službi Skupštine općine i Izvršnog vijeća Čakovec;

Član: ZLATICA KOCIJAN, viši stručni referent za pripremu sjednica Skupštine i tajnik Vijeća mjesnih zajednica Skupštine općine Čakovec;

Zamjenik: KSENIJA BRLEK, stručni suradnik u Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Čakovec;

Član: ANA KRLEŽA-JURIŠIĆ, općinski sudac za prekršaje Općine Čakovec;

Zamjenik: LJILJANA HORVAT, sudac Općinskog suda Čakovec:

Član: VINKO SAMARDŽIJA, samostalni upravni referent za imovinskopravne poslove u Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo i stambene poslove Čakovec;

Zamjenik: BRANKO ŠPOLJAR, direktor Općinske uprave za katastar i geodetske poslove Čakovec.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Čakovec,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 31. Izbornoj jedinici Čakovec I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 32. Izbornoj jedimci Čakovec II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 146. Izbornoj jedinici Čakovec,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 22. Izbornoj jedinici Čakovec I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 23. Izbornoj jedinici Čakovec II.

13. OPĆINA ČAZMA

Predsjednik: ALKA ALIĆ, predsjednik Općinskog suda Čazma;

Zamjenik: DAVORKA HUDOLETNJAK, sudac Općinskog suda Čazma;

Član: MIRJANA BOŠNJAK, tajnik Centra usmjerenog obrazovanja Čazma;

Zamjenik: BARKA HORVATIĆ, viši stručni referent u Tajništvu Skupštine općine Čazma;

Član: IVAN ŠESTAK, diplomirani pravnik iz Čazme;

Zamjenik: BRANKO ŠUFLAJ, diplomirani pravnik iz Čazme;

Član: BELIZAR STRUJIĆ, imovinskopravni referent u Općinskom komitetu za društvene djelatnosti Čazma;

Zamjenik: ZLATA PUGAR, stručni suradnik u Općinskom komitetu za privredu Čazma;

Član: ZDENKA KEZELE, Centar za socijalni rad;

Zamjenik; STAJKA HASAN, upravni pravnik iz Čazme

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Čazma.

14. OPĆINA ČRNOMEREC - ZAGREB

Predsjednik: SAŠA NOVAK, sudac Okružnog suda Zagreb; Zamjenik: VOJMlR KATIĆ, sudac Okružnog suda Zagreb; Član: TRPIMIR BENKOVIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: FRANJO KASUNIĆ, diplomirani inženjer;

Član: ZVONIMlR IVEKOVIĆ;

Zamjenik: MLADEN BOBIĆ;

Član: NIKOLA KLARIĆ;

Zamjenik: DRAGUTIN PRSTAČIĆ;

Član: DRAGO VRHOVEC, diplomirani pravnik;

Zamjenik: NIŠEVIĆ VELJKO, diplomirani pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Črnomerec-Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 51. Izbornoj jedinici Črnomerec - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 52. Izbornoj jedinici Črnomerec - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 53. Izbornoj jedinici Črnomerec - Zagreb III,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 38. Izbornoj jedinici Črnomerec - Zagreb.

15. OPĆINA DARUVAR

Predsjednik: NIKOLA JEČMENICA, predsjednik Općinskog suda Daruvar;

Zamjenik: MILAN ŠARČEVIĆ, sudac Općinskog suda Daruvar;

Član: ZDENKA ŠUTO, ekonomski tehničar u OK za društvene djelatnosti Daruvar;

Zamjenik: NIKOLA MIŠLJENOVIĆ, zaposlen u Veterinarskoj stanici Daruvar;

Član: JOZEF KOLOUCH, zaposlen u Službi društvenog knjigovodstva - Ekspozitura Daruvar;

Zamjenik : NADA GAČPAR, zaposlena u Privrednoj banci - PJ 34 Daruvar;

Član: ZDRAVKO RAJEK, zaposlen u Općinskoj upravi društvenih prihoda Daruvar;

Zamjenik: VESNA JAKŠIĆ, zaposlena u "Iridu" Daruvar;

Član: MARTIN KOZJAK, poljoprivredni inspektor;

Zamjenik: MILENA ČUĆA, zaposlena u Centru za socijalni rad Daruvar.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Daruvar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 25. Izbornoj jedinici Daruvar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 145. Izbornoj jedinici Daruvar,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 16 Izbornoj jedinici Daruvar.

16. OPĆINA DELNICE

Predsjednik: DUŠKO ABRAMOVIĆ, sudac Općinskog suda Delnice;

Zamjenik: DINKO URH, sudac Općinskog suda Delnice;

Član: DARIJA JURIĆIĆ, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Delnice;

Zamjenik: BORIS GAŠPARAC, sekretar GRO "Goran" Delnice;

Član: VJEKOSLAV CRNKOVIĆ, tajnik SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja općine Delnice;

Zamjenik: BOGOMIR ABRAMOVIĆ, umirovljenik iz Delnica;

Član: JASNA PERIĆ, sekretar društvenog poduzeća "Goranin" Delnice;

Zamjenik: SILVA PLEŠE, rukovodilac imovinskopravne službe Općine Delnice;

Član: JASMINKA LOZER, tajnik Centra odgoja i usmjerenog obrazovanja Delnice;

Zamjenik: VLATKA DRAKULIĆ-ŠTIGLIĆ, stručni suradnik u GPSG Delnice, OOUR-a za Uzgoj i zaštitu šuma Delnice.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Delnice,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 98. Izbornoj jedinici Delnice

17. OPĆINA DONJA STUBICA

Predsjednik: IVAN PEŠEC, predsjednik Općinskog suda Donja Stubica;

Zamjenik: KREŠIMIR VLAJČEVIĆ, sudac Općinskog suda Donja Stubica;

Član: ĐURĐA BARIĆ - DAKIĆ, tajnik Skupštine općine Donja Stubica;

Zamjenik: DRAGAN BUTKOVIC, direktor Općinske uprave za katastar i geodetske poslove Donja Stubica;

Član: ZLATKO BRLIĆ, javni pravobranilac Općine Donja Stubica;

Zamjenik: BOGDAN DABINOVIĆ, šef Odsjeka za imovinske i upravnopravne, privredne te stambeno-komunalne poslove u Općinskom komitetu za privredu;

Član: ŽELJKO PAJALIĆ, sudac Općinskog suda Donja Stubica;

Zamjenik: STANKA PAVALIĆ, viši stručni referent u Stručnoj službi Skupštine općine Donja Stubica;

Član: MIRA SALAR, diplomirani pravnik u SIZ-u zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika Donja Stubica;

Zamjenik: VESNA TOMAŠKOVIĆ, stručni suradnik u Stručnuj službi Skupštine općine Donja Stubica.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Donja Stubica,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 40. Izbornoj jedinici Donja Stubica.

18. OPĆINA DONJI LAPAC

Predsjednik: DRAŽEN PENJAK, sudac Općinskog suda Donji Lapac;

Zamjenik: TIHOMIR DIVJAK, predsjednik Općinskog suda Donji Lapac;

Član: NIKICA ŠAŠIĆ, tajnik Skupštine općine Donji Lapac; Zamjenik: MANOJLO RAŠETA, umirovljenik iz Donjeg Lapca;

Član: MILAN BRDAR, sekretar Sekretarijata za poslove općinske uprave Donji Lapac;

Zamjenik: OBRAD GAJIĆ, tajnik SIZ-a osnovnog obrazovanja u Donjem Lapcu;

Član: STEVO ŠTIKOVAC, referent u Sekretarijatu za poslove općinske uprave Donji Lapac;

Zamjenik: STEVO MRĐA, omladinac iz Donjeg Lapca;

Član: RADE ILIĆ, tajnik OŠ u Donjem Lapcu;

Zamjenik: MILAN RASTOVIĆ, radnik "Metalije" u Srbu.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće Upćina Sabora u općini Donji Lapac.

19. OPĆINA DONJI MIHOLJAC

Predsjednik: DINKO ĐURĐEVIĆ, sudac Općinskog suda; Zamjenik: TEODORA HAM, predsjednik Općinskog suda;

Član: KATA STREITENBERGER, diplomirani pravnik; Zamjenik: IVAN KURTEŠ, pravnik;

Član: ZLATKO VUKOVIĆ, pravnik;

Zamjenik: LUKA JANČIKIĆ, ekonomist;

Član: VIDUKA STJEPAN, diplomirani pravnik;

Zamjenik: KRUNOSLAV DOŠEK, politički radnik;

Član: ADAM SLAČANAC, radnik;

Zamjenik: DARKO BALKOVIĆ, pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Donji Miholjac.

20. OPĆINA DRNIŠ

Predsjednik: JAKOV ABRAMAC, sudac Općinskog suda Drniš;

Zamjenik: ZRINKA MILIĆ-ŠTRKALJ, sudac Općinskog suda Drniš;

Član: MARIO MILIĆ-ŠTRKALJ, Općinski sudac za prekršaje;

Zamjenik: GORANKA MALIŠA, diplomirani pravnik u Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo, komunalne i stambene poslove Drniš;

Član: ANTE GALIĆ, Općinski sudac za prekršaje Drniš; Zamjenik: ZVONKO ĐIDERA, upravni pravnik u Štabu TO Općine Drniš;

Član: STIPE ČIPČIĆ, diplomirani pravnik u KRO "Rad" Drniš;

Zamjenik : ANTE GRCIĆ, diplomirani ekonomist u RO "Mesopromet" Split, Radna jedninica Drniš;

Član: DANIJELA LAPIĆ, diplomirani pravnik u Stručnim službama SIZ-a za stambeno-komunalnu djelatnost Općine Drniš;

Zamjenik: VIŠNJA KEVIĆ, diplomirani pravnik u Domu narodnog zdravlja Drniš.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Drniš,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 70. Izbornoj jedinici Drniš.

21. OPĆINA DUBRAVA - ZAGREB

Predsjednik: IVAN PROTKOVIĆ, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: VLADIMIR PALINIĆ, istražni sudac Okružnog suda Zagreb;

Član: SREĆKO ILIĆ, direktor Pravnog, općeg i kadrovskog sektora u "lnstrumentariji";

Zamjenik: MILAN KRIŽAN, umirovljenik;

Član: MIJO STIPIĆ, rukovodilac Pravne službe u "Voćarsko-vinogradarskoj stanici";

Zamjenik: VESNA ALERIĆ, odvjetnik;

Član: BORIS SESAR, stručni suradnik za stambene poslove u Stručnoj službi Skupštine općine Dubrava;

Zamjenik: RUDOLF MAJIĆ, stručni savjetnik u Stručnoj službi Skupštine općine Dubrava;

Član: LJUBODANKA PERIŠIĆ, samostalni upravni referent u Komitetu za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove općine Dubrava;

Zamjenik: ZLATA DUKA, tajnik Komiteta za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove općine Dubrava.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Dubrava Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 4. Izbornoj jedinici Dubrava - Zagreb,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 32. Izbornoj jedinici Dubrava - Zagreb I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 33. Izbornoj jedinici Dubrava - Zagreb II.

22. OPĆINA DUBROVNIK

Predsjednik EUGEN MISSONI, sudac Okružnog suda Dubrovnik;

Zamjenik: BRUNO KARINČIĆ, istražni sudac Okružnog suda Dubrovnik;

Član: NIKŠA RASPOPOVIĆ, direktor Radio-stanice Dubrovnik ;

Zamjenik: LOVORKO DOMINKOVIĆ, diplomirani pravnik u Carinarnici Dubrovnik;

Član: ĐURO VUKIĆ, diplomirani pravnik u Zavodu za obnovu Dubrovnika;

Zamjenik: TOMO MILJANOVIĆ, diplomirani pravnik u HTP "Dubrovnik" ;

Član: STIJEPO ĆESKO, diplomirani pravnik u SIZ-u zdravstvenog osiguranja Dubrovnik;

Zamjenik: PERO MARINOVIĆ, diplomirani pravnik u Tajništvu Skupštine općine Dubrovnik;

Član: MILAN ŽIVKOVIĆ, ekonomist u Zavodu za zapošljavanje Dubrovnik;

Zamjenik: DIJANA PAUĆEK, diplomirani pravnik u RO "Srđ" Dubrovnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Dubrovnik,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 138. Izbornoj jedinici Dubrovnik I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 139. Izbornoj jedinici Dubrovnik II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 79. Izbornoj jedinici Dubrovnik.

23. OPĆINA DUGA RESA

Predsjednik: JURAJ DUJAM, sudac Općinskog suda u Karlovcu;

Zamjenik: MIRA BOSILJEVAC, sudac Općinskog suda u Karlovcu;

Član: BRANKO BORIĆ, upravni pravnik;

Zamjenik: KATARINA MATAKOVIĆ, upravni pravnik;

Član: MARIJA POLOVIĆ, službenik;

Zamjenik: ELVIRA BELAVIĆ, službenik;

Član: IVICA HALAR, iz Generalskog Stola, dipl. inž. elektronike, nezaposlen;

Zamjenik: JOSIP ŠLAT, iz Generalskog Stola, radnik;

Član: MATO ZAGAJSKI, diplomirani pravnik iz Duge Rese, umirovljenik;

Zamjenik: ANTE KOVAČEVIĆ, iz Grabrka, prosvjetni radnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Duga Resa,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 93. Izbornoj jedinici Duga Resa,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 52. Izbornoj jedinici Duga Resa

24. OPĆINA DUGO SELO

Predsjednik: MILAN OPALIČKI, sudac Općinskog suda Dugo Selo;

Zamjenik: ROSANDA TOPALUŠIĆ, sudac Općinskog suda Dugo Selo;

Član: LJUBINKA NOVAKOVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskoj upravi društvenih prihoda;

Zamjenik: LJILJANA JUG, diplomirani pravnik - sekretar Općinskog sekretarijata za upravnopravne i zajedničke poslove Dugo Selo;

Član: LIDIJA BOŠNJAKOVIĆ, imovinskopravni referent u Općinskom sekretarijatu za upravnopravne i zajedničke poslove Dugu Selo;

Zamjenik: ZDRAVKA VUKADIN, imovinskupravni referent u Općinskom sekretarijatu za upravnopravne i zajedničke poslove Dugo Selo;

Član: ZDENKO SMOLIĆ, viši upravni referent u Općinskoj upravi društvenih prihoda;

Zamjenik: MARIJAN GALEKOVIĆ, novinar lista "Dugoselska kronika", zaposlen u Narodnom sveučilištu Dugo Selo;

Član: KREŠO ČOPIĆ, diplomirani pravnik u Općinskoj upravi društvenih prihoda;

Član: IVICA KOLAR, upravni pravnik u RZ SIZ u zdravstva Dugo Selo.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Dugo Selo,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 42. Izbornoj jedinici Dugo Selo.

25. OPĆINA DVOR

Predsjednik: LJUBAN CVETOJEVIĆ, sudac Općinskog suda Dvor;

Zamjenik: STELA PRSKALO, Općinski sudac za prekršaje; Član: DRAGAN KEPĆIJA, referent zaštite na radu u DP "Šamarica" Dvor;

Zamjenik: BORIS PRIBIČEVlĆ, imovinskopravni referent u Komitetu za privredu Općine Dvor;

Član: MATIJA KRIŽANIĆ, penzioner;

Zamjenik: DRAGOMIR ČIČIĆ, direktor Općinskog zavoda za katastar;

Član: BRANKO OSTOJIĆ, savjetodavac za zapošljavanje u SIZ-u za zapošljavanje Sisak;

Zamjenik: MATIJA BARTOLOVIĆ, skladištar u DF "Menu" pogon Dvor;

Član: NADA JEVTIĆ, referent za pripremu sjednice SO Dvor;

Zamjenik: MILAN ŽUNIĆ, šef putničkog saobraćaja u ATP "Autoprevoz" Dvor.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Dvor.

26. OPĆINA ĐAKOVO

Predsjednik: GORAN MANDIĆ, sudac Općinskog suda Đakovo;

Zamjenik: MARINKO BRAJKO, sudac Općinskog suda Đakovo;

Član: KATARINA PIŠL, diplomirani pravnik;

Zamjenik: VJERA BELLIAN, diplomirani pravnik;

Član: LJUBICA KLEPIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: KATICA MLADINA, ekonomski tehničar;

Član: MILE LJUBIČIĆ, diplomirani politolog;

Zamjenik: MIRJANA ŠIMIĆ, ekonomski tehničar;

Član: NEDELJKA DELAĆ, ekonomski tehničar;

Zamjenik: MANDICA MEDER, iz Đakova, daktilograf.

Ova izborna kumisija nadležna je za provođenje libora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Đakovo,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 16. Izbornoj jedinici Đakuvo,

- zastupnika u Društvenu-političko vijeće Sabora u 11. Izbornoj jedinici Đakovo.

27. OPĆINA ĐURĐEVAC

Predsjednik: VJEKOSLAV VRBANČIĆ, sudac Općinskog suda Đurđevac;

Zamjenik: DINKO JAKELIĆ, sudac Općinskog suda Đurđevac;

Član: VINKO MARTINČIĆ, tajnik Skupštine općine Đurđevac;

Zamjenik: SLAVICA ŠADEK, upravni referent u Općinskom sekretarijatu za opću upravu Đurđevac;

Član: BRANKO GIBA, sekretar Općinskog sekretarijata za opću upravu Đurđevac;

Zamjenik: STJEPAN IVUREK, individualni poljoprivrednik iz Virja;

Član: MARTIN MATIŠIN, šef Odsjeka za knjigovodstvo i naplatu u općini Đurđevac;

Zamjenik: ANICA HODALIĆ, statističar u Zavodu za društveno planiranje i statistiku Općinskog komiteta za privredu i društveno planiranje Đurđevac;

Član: KATARINA KOVAČ, šef Službe korisnika društvenih sredstava u Zagrebačkoj banci - filijala Đurđevac;

Zamjenik: IVICA TOPOLČIĆ, umirovljenik iz Đurdevca.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Đurđevac,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 29. Izbornoj jedinici Đurđevac,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 20. Izbornoj jedinici Đurđevac.

28. OPĆINA GAREŠNICA

Predsjednik: SMILJKA PREMUŽIĆ, sudac Općinskog suda Garešnica;

Zamjenik: MARIJA VDOVIĆ, sudac Općinskog suda Garešnica;

Član: MARTA KLOBUČAR, stručni suradnik za samoupravne zajednice u Stručnoj službi Skupštine općine Garešnica;

Zamjenik: ĐURO KOVAČ, referent za zanatstvo u Upravi društvenih prihoda;

Član: LJILJA BIROŠ-PEREŠ, diplomirani pravnik iz Garešnice;

Zamjenik: MILIVOJ HAJSTER, referent za građevinarstvo i urbanizam;

Član: ŽELJKO LABUDIĆ, diplomirani ekonomist iz Garešnice;

Zamjenik: DUŠKA ČANAK, stručni radnik u SDK Garešnica;

Član: MARIJA ŠTRITERSKI, rukovodilac Opće kadrovske službe;

Zamjenik: NADA ŠTANCL, odvjetnik iz Garešnice.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Garešnica,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 17. izbornoj jedinici Garešnica.

29. OPĆINA GLINA

Predsjednik: BRANKO KATIĆ, sudac Općinskog suda Glina;

Zamjenik: RANKO COKLIN, sudac Općinskog suda Glina; Član: LJUBICA BALDER, sudac Općinskog suda Glina; Zamjenik: DARKO KIHALIĆ, radnik, "Trgopromet" Glina; Član: DUŠAN REBRAČA, v. d. tajnika Izvršnog vijeća Skupštine općine Glina;

Zamjenik:DRAGAN ROKSANDIĆ, radnik Centra za socijalni rad Glina;

Član: ILINKA KRAJČINOVIĆ, radnik Komiteta za privredu i komunalne djelatnosti Glina;

Zamjenik: MIRJANA ŠKOLNEKOVIĆ, radnik Poljoprivredne zadruge Glina;

Član: NADA ŽARKOVIĆ, radnik Općinske uprave društvenih prihoda Glina;

Zamjenik: JOVO LJUBIČIĆ, radnik Osnovne škole Glina.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Glina,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 49. Izbornoj jedinici Glina.

30. OPĆINA GOSPIĆ

Predsjednik: MIROSLAVA JURJEVIĆ, predsjednik Okružnog suda Gospić;

Zamjenik: ZDENKO ŠUBARIĆ, sudac Općinskog suda Gospić;

Član: BORIS ZDUNIĆ, javni pravobranilac Općine Gospić; Zamjenik: RENATA KEKIĆ, tajnik Skupštine općine Gospić;

Član: MILAN JELOVAC, direktor SIZ-a MIO, služba Gospić; Zamjenik: MIRA LONDROVIĆ, šef matične evidencije;

Član: KATARINA OJUROVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskom sudu Gospić;

Zamjenik: VESNA ČALIĆ, prosvjetni radnik;

Član: MILJENKO BOGUNOVIĆ, diplomirani pravnik u SIZ-u zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika Gospić;

Zamjenik: JASNA ŠPALJ, diplomirani pravnik u Općinskoj upravi Gospić.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Gospić,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 96. Izbornoj jedinici Gospić,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 63. Izbornoj jedinici Gospić.

31. OPĆINA GRAČAC

Predsjednik: VESNA KONTIĆ, sudac Općinskog suda u Gračacu ;

Zamjenik: MILORAD PETKOVIĆ, sudac Općinskog suda u Gračacu ;

Član: BOŠKO JOVANČEVIĆ, diplomirani pravnik iz Gračaca;

Zamjeriik: MILAN TOJAGIĆ, radnik Općinske uprave Gračac;

Član: OLIVER MILJUŠ, diplomirani pravnik iz Gračaca; Zamjenik: BORISLAV OBRADOVIĆ, iz Gračaca;

Član: VOJISLAV GAĆEŠA, diplomirani pravnik iz Gračaca;

Zamjenik: NADA PETROVIĆ, radnik Općinske uprave iz Gračaca;

Član: NATALIJA JAPUNDŽIĆ, radnik Općinskog suda iz Gračaca;

Zamjenik: NIKOLA RADAKOVIĆ, viši pedagog u SIZ-u zdravstva Gračac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Gračac.

32. OPĆINA GRUBIŠNO POLJE

Predsjednik: DARKO DOMŠIĆ, sudac Općinskog suda Grubišno Polje;

Zamjenik: NIVES ROLIĆ, sudac Općinskog suda Grubišno Polje;

Član: ANTUN HORAK, tajnik VMZ Skupštine općine Grubišno Polje;

Zamjenik: ĐURĐA BARAĆ, viši upravni referent za razrez poreza u Općinskoj upravi prihoda Grubišno Polje;

Član: MARIJA BARAĆ, viši stručni referent za budžet u Općinskoj upravi prihoda Grubišno Polje;

Zamjenik: IRENA RAJKOVIĆ, voditelj poreskog knjigovodstva u Općinskoj upravi prihoda Grubišno Polje;

Član: IVO LUKETIĆ, tajnik SO Grubišno Polje;

Zamjenik: MARIJA GLADOIĆ, računovođa u Općinskom sudu Grubišno Polje;

Član: TEREZA SABLIĆ, viši upravni referent za društvene djelatnosti u Općinskom sekretarijatu za opću upravu i društvene službe SO Grubišno Polje;

Zamjenik: ZDRAVKO MARGETA, viši upravni referent za razrez poreza u Općinskoj upravi prihoda Grubišno Polje.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Grubišno Polje.

33. OPĆINA HVAR

Predsjednik: MAJA MATKOVIĆ, sudac za prekršaje; Zamjenik: JASNA FRANETOVIĆ, sudac Općinskng suda Stari Grad;

Član: MILIVOJ ČUBRETOVIĆ, iz Starog Grada;

Zamjenik: DOLORES STIPIŠIĆ, iz Starog Grada;

Član: DINKA NOVAK, diplomirani pravnik iz Hvara; Zamjenik: IVO KOVAČIĆ, SLAVKOV, iz Hvara;

Član: IVICA RADONIĆ, iz Starog Grada;

Zamjenik: MATE BEROŠ, iz Jelse;

Član: DAMIR CARIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: STJEPAN MATIJEVIĆ, samostalni ribar iz Gala.

Ova izborna komisija nadležna je za provodenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Hvar.

34. OPĆINA IMOTSKI

Predsjednik: MATE BURAZIN, sudac Općinskg suda Imotski;

Zamjenik: MATE GARAC, sudac Općinskog suda lmotski;

Član: ANTE GADŽO, diplomirani pravnik;

Zamjenik MIJO GUDELJ, diplomirani ekonomist;

Član: RAFAEL SPAJIĆ, profesor;

Zamjenik: TINO VUJČIĆ, obrtnik;

Član: VINKO SOČO, diplomirani pravnik;

Zamjenik: ZDRAVKO LOZO, obrtnik;

Član: STIPE JUROŠ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: ANTE GUDELJ, diplomirani pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Imotski,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 76. Izbornoj jedinici Imotski.

35. OPĆINA IVANEC

Predsjednik: STJEPAN CEROVEČKI, sudac Općinskog suda;

Zamjenik: ZLATA DOMBAJ, sudac Općinskog suda;

Član: DRAGUTIN FUNDA, stručno-politički radnik u Socijalističkom savezu;

Zamjenik: DRAŽENKO JAKOPOVIĆ, sudac Općinskog suda Ivanec;

Član: MARINA DRŽAIĆ, tajnik Izvršnog vijeća;

Zamjenik: ĐURĐICA PRAŠNIČKI, stručni referent u Stručnoj službi Skupštine općine Ivanec;

Član: LIDIJA KRAŠEK, sudac Općinskog suda;

Zamjenik: BRANKO PUTAREK, tajnik Skupštine općine Ivanec;

Član: JOSIP VRESK, sudac Općinskog suda;

Zamjenik: BORIS BAKŠAJ, imovinskopravni referent u Sekretarijatu za privredu.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Ivanec,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 36. Izbornoj jedinici Ivanec,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 26. Izbornoj jedinici Ivanec.

36. OPĆINA IVANIĆ-GRAD

Predsjednik: TOMISLAV ŠTEFANOVlĆ, sudac Općinskog suda Ivanić-Grad;

Zamjenik: JASENKA ZAPČIĆ, sudac Općinskog suda Ivanić-Grad;

Član: DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Ivanić-Grad:

Zamjenik: MATIJA GRDAN, tajnik Skupštine općine lvanić-Grad;

Član: KATICA GAZEC, stručni suradnik za pravne poslove u Općinskoj upravi društvenih prihoda Ivanić-Grad;

Zamjenik MARICA DELINIĆ, administrativni referent u Stručnoj službi Skupštine općine Ivanić-Grad;

Član: ANA RICHTER, samostalni referent za prekršajni postupak u Općinskoj upravi društvenih prihoda Ivanić-Grad;

Zamjenik: JASNA TOROMANOVIĆ, referent u Općinskom sekretarijatu za opću upravu i zajedničke poslove;

Član: DRAGICA TUĆKORIĆ, referent za starateljstvo i pravne poslove u RO Centar za socijalni rad IvanićGrad;

Zamjenik: MARIJA ČARŽAVEC, upravitelj Zemljišno-knjižnog odjela u Općinskom sudu Ivanić-Grad.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini IvanićGrad:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 41. Izbornoj jedinici Ivanić-Grad.

37. OPĆINA JASTREBARSKO

Predsjednik: STJEPAN VOLARIĆ, sudac Općinskog suda Jastrebarsko;

Zamjenik: EMIL HAVKIĆ. sudac Općinskog suda Jastrebarsko;

Član: ŽELJKA RUMORA, radnica Općinske uprave Jastrebarsko;

Zamjenik: BERTA ŠARIĆ, radnica Općinske uprave Jastrebarsko;

Član: JELICA RIBARIĆ, radnica Općinske uprave Jastrebarsko;

Zamjenik: ZDENKA DOŠEN, radnica Općinske uprave Jastrebarsko;

Član: LJILJANA SAVIĆ, radnica Općinske uprave Jastrebarsko ;

Zamjenik: VIŠNJA ĆOPIĆ, radnica Općinske uprave Jastrebarsko ;

Član DRAGICA PLANTAŠ, radnica Općinske uprave Jastrebarsko;

Zamjenik: ĐURĐA POZDERAC, radnica Općinske uprave Jastrebarsko.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Jastrebarsko,

zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 44. lzbornoj jedinici Jastrebarsko.

38. OPĆINA KARDELJEVO

Predsjednik: DANIJELA ŠTULA, Općinski sudac za prekršaje Kardeljevo;

Zamjenik: MlLANKA ORŠULIĆ, Općinski sudac za prekršaje Kardeljevo;

Član: SLAVIŠA CVIJETIĆ, diplomirani pravnik iz Kardeljeva;

Zamjenik MARIJAN EREŠ, rukovodilac Općeg sektora u OOUR-u "Elektroploče" Kardeljevo;

Član: NEVEN DELIĆ, šef Ispostave Carinarnice u Kardeljevu;

Zamjenik JOŠKO DAMIĆ, radnik Društvenog poduzeća "Kartonplast" Kardeljevo;

Član: PERO MIKULIĆ, rukovodilac Poslovnice za vanjske poslove u Društvenom poduzeću "lnteršped" Kardeljevo;

Zamjenik: VESNA ŠETKA, radnica Općinskog sekretarijata za poslove uprave Kardeljevo;

Član: MATILDA MURTEDIĆ, referent za imovinskopravne poslove u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave Kardeljevo;

Zamjenik: JURE ŠUTIĆ, radnik Turističkog društva Gradac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Kardeljevo

39. OPĆINA KARLOVAC

Predsjednik: DAVORIN RUKAVINA, predsjednik Okružnog suda Karlovac;

Zamjenik: BORIS GRUDEN, sudac Okružnog suda Karlovac;

Član: MARIJA LUKlČIĆ, sudac Okružnog suda Karlovac; Zamjenik: MIROSLAV BJELOŠ, diplomirani pravnik iz Karlovca;

Član: GRGA PERIŠIN, zamjenik Okružnog javnog tužioca Karlovac;

Zamjenik: NIKOLA CINDRIĆ, diplomirani upravni pravnik iz Karlovca;

Član: VELJKO MARTINOVIĆ, profesor iz Karlovca;

Zamjenik: NADA KRANJČEC, ekonomist iz Karlovca;

Član: BORIS PAVIĆ, pravnik iz Karlovca;

Zamjenik: BRANIMIR MILKOVIĆ, informatičar iz Karlovca.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Karlovac,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 90. Izbornoj jedinici Karlovae I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 91. Izbornoj jedinici Karlovac II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 92. Izbornoj jedinici Karlovac III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 151. Izbornoj jedinici Karlovac,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 51. lzbornoj jedinici Karlovac.

40. OPĆINA KAŠTELA

Predsjednik: LAV DUJMOV, sudac Okružnog suda u mirovini;

Zamjenik: IV0 JURČEV, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Split;

Član: CVITKO MALEŠ, diplomirani pravnik u Omišu; Zamjenik: MILICA CVRLJE, diplomirani pravnik u Poduzeiu "Jugovinil" K. Sućurac;

Član: PERO JURIŠlN, zaposlen u OK SKH-SDP Kaštela; Zamjenik: DUBRAVKA VUČKOVIĆ, diplomirani pravnik iz Općinskog sekretarijata za opću upravu i budžet;

Član: BOGDAN PENSA, iz Kaštela, tehničar;

Zamjenik: ŽELJKA BATINA, diplomirani pravnik iz Poduzeća "Jugovinil" K Sućurac;

Član: Mate Barun, iz Kaštela. nezaposlen;

Zamjenik: JOŠKO BERKET-BAKOTA, diplomirani pravnik iz Općinskog komiteta za urbanizam i građevinarstvo.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Kaštela.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 134. Izbornoj jedinici Kaštela,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 71. Izbornoj jedinici Kaštela.

41. OPĆINA KLANJEC

Predsjednik : ANTUN PALARIĆ, predsjednik Općinskog suda Klanjec;

Zamjenik: MARINA KUNIĆ, sudac Općinskog suda Klanjec;

Član: DRAGOMIR JURETIĆ, tajnik Skupštine općine Klanjec;

Zamjenik: BRANKA BIŠĆAN, referent u stručnim službama Skupštine općine Klanjec;

Član: BOŽO HRBUD, iz Klanjca; majstor;

Zamjenik: ZDENKA JURIČIĆ, inspektor društvenih prihoda Općine Klanjec;

Član: SNJEŽANA RICIJAŠ, iz Klanjca; student;

Zamjenik: MLADEN MANDIĆ, iz Kumrovca, student;

Član: ANTE BOŠKOVIĆ, umirovljenik;

Zamjenik: DUBRAVKA LUNKO, tehnički sekretar;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Klanjec.

42. OPCINA KNIN

Predsjednik: VELIMIR MARIČIĆ, predsjednik Općinskog suda Knin;

Zamjenik: BRANKA RASTOVIĆ, sudac Općinskog suda Knin;

Član: SLAĐANA GRGIĆ, pravni referent u "Hidroelektrani";

Zamjenik: LJUBICA VUJANIĆ, javni pravobranilac Općine Knin;

Član: BORISLAV IVANOVIĆ, pravni referent u Željezničkom prijevozu Knin;

Zamjenik: ANKA KNEŽEVIĆ, pravni referent u Željezničkom prijevozu Knin;

Član: SAVA MASNIKOSA, komercijalist, RO "Agroprerada" Knin;

Zamjenik: BRANKO MIRKOVIĆ, ekonomski tehničar u Željezničkom prijevozu Knin;

Član: PAŠKO GRGIĆ, sudac za prekršaje;

Zamjenik: DOBRILA MEDIĆ, pravni referent u "Hidroelektrani".

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Knin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 124. Izbornoj jedinici Knin,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće u 68. Izbornoj jedinici Knin.

43. OPĆINA KOPRIVNICA

Predsjednik: MILAN RADANOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Koprivnica;

Zamjenik: IVAN DEKOVIĆ, sudac Općinskog suda Koprivnica;

Član: FRANJO ClRKVENEC, diplomirani pravnik u Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Općine Koprivnica;

Zamjenik: VESNA ADAMOVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskom komitetu za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove Općine Koprivnica;

Član: ŽELJKO POŠTA, diplomirani pravnik u Skupštini općine Koprivnica;

Zamjenik: BOŽO PERIŠA, profesor u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Koprivnica;

Član: JOSIP BARČANEC, upravni pravnik u "Elektri" Koprivnica;

Zamjenik: VJEKOSLAV ŠTIMAC: zaposlen u "Bilokalniku" Koprivnica;

Član: ZVONKO LIPNJAK; odvjetnik iz Koprivnice;

Zamjenik: ŽELJKO KRZNARIĆ, sudac u Općinskom sudu Koprivnica.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Koprivnica,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 27. Izbornoj jedinici Koprivnica I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 28. lzbornoj jedinici Koprivnica II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 21. Izbornoj jedinici Koprivnica:

44. OPĆINA KORČULA

Predsjednik: VICKO DABELIĆ, predsjednik Općinskog suda Korčula;

Zamjenik: MARKITA VOJVODIĆ, sudac Općinskog suda Korčula;

Član: IVNA KALIMAN, diplomirani pravnik u Centru usmjerenog obrazovanja Korčula;

Zamjenik: TONČI ANZULOVIČ, upravni pravnik u Sekretarijatu za upravnopravne i opće poslove općine Korčula;

Član: LUCA FARAC, sudac za prekršaje općine Korčula; Zamjenik: JAKOV BELIČ, sudac za prekršaje općine Korčula;

Član: SANJA JURKOVIĆ, diplomirani pravnik u Brodogradilištu "Greben" Vela Luka;

Zamjenik: VEDRANA BOTICA, diplomirani pravnik u Brodogradilištu "lnkobrod" Korčula;

Član: RADOJKA ČURKOVIĆ, diplomirani pravnik u HTP "Orebić" ;

Zamjenik: MATKO ŽUPA. umirovlienik u Orebiću;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Korčula,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 140. Izbornoj jedinici Korčula,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 80. Izbornoj jedinici Korčula.

45. OPĆINA KOSTAJNICA

Predsjednik: SLAVKO NOVAKOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Kostajnica;

Zamjenik: NIKOLA TURAJLIĆ, sudac Općinskog suda Kostajnica;

Član: SREĆKO CAGARIĆ, stručni radnik u Općinskom sudu;

Zamjenik: MARKO ILIĆ, nastavnik u Osnovnoj školi "Davorin Trstenjak" Kostajnica;

Član: MURIS ARNAUTOVIĆ, samostalni ugostitelj iz Kostajnice;

Zamjenik: MARINKA VESELEK, stručni referent u stručnoj službi Skupštine općine Kostajnica;

Član: RADOJKA KORDIĆ, profesor u SSC "Nina Maraković", Kostajnica;

Zamjenik: ŽELJKO DELIĆ, radnik IPD "Majur" Kostajnički Majur;

Član: MILORAD GLUŠAC, pomoćnik ravnatelja u Domu zdravlja Kostajnica;

Zamjenik: DARKO ŠPOLJARIĆ, viši upravni referent u Općinskoj upravi Kostajnica

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Kostajnica,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 89. Izbornoj jedinici Kostajnica.

46. OPĆINA KRAPINA

Predsjednik: FRANJO HRŠAK, predsjednik Općinskog suda Krapina;

Zamjenik: STJEPAN HUSTIĆ, sudac Općinskog suda Krapina;

Član: JADRANKA CIGIĆ, šef kancelarije u Općinskom sudu Krapina;

Zamjenik: RADOJKA ČUBAKOVIĆ, direktor Centra za socijalni rad Krapina;

Član: VIŠNJA ŠOŠ, iz Krapine; Z. K. referent u Općinskom sudu;

Zamjenik: JASNA BUCONJIĆ, stručni suradnik u Općinskom sekretarijatu za uprav prav. insp. i zajedničke poslove;

Član: GORDANA VODOLŠAK, tajnik Općinske konferencije SSRNH Krapina;

Zamjenik: BRANKA KOPRIVNJAK, daktilograf u Općinskom sudu Krapina;

Član: IVANKA HORVAT, upisničar i voditelj van budžetskog poslovanja u Općinskom sudu;

Zamjenik: IGOR OBADIĆ, geodeta u Općinskoj upravi za katastar i geodetske poslove Krapina.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

-- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Krapina.

-- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 38. Izbornoj jedinici Krapina,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 148. Izbornoj jedinici Krapina,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 31. Izbornoj jedinici Krapina.

47. OPĆINA KRIŽEVCI

Predsjednik: MIRJANA NEMEC, sudac Općinskog suda Križevci;

Zamjenik: VIŠNJA TUŠEK, sudac Općinskog suda Križevci; Član: KATICA VOJTA, šef Odsjeka za inspekciju i naplatnu službu u upravi društvenih prihoda;

Zamjenik: VIŠNJA FUREŠ, direktor Uprave za imovinsko-pravne poslove u Komitetu za građevinarstvo, prostorno planiranje i stambeno-komunalne poslove općine Križevci;

Član: MARIJA KONFIC, rukovoditelj Opće i pravne službe u stručnoj službi SIZ-a stanovanja općine Križevci;

Zamjenik: VERA KOZARIĆ, diplomirani pravnik u RO Centar za socijalni rad općine Križevci;

Član: ŠTEFICA ŠPOLJAR, viši upravni referent za stambeno-komunalne poslove u stručnoj službi Komiteta za građevinarstvo, prostorno planiranje i stambeno-komunalne poslove općine Križevci;

Zamjenik: MILAN VIDOVIĆ, tajnik OŠ "Bratstvo-jedinstvo" Križevci;

Član: FRANJO GLADOIĆ, tajnik SIZ-a za unapređenje poljoprivrede općine Križevci;

Zamjenik: PETAR BERTIĆ, društveno-politički radnik u Savezu socijalista Hrvatske Križevci.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Križevci,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 24. Izbornoj jedinici Križevci.

48. OPĆINA KRK

Predsjednik: DRAGAN CAR, sudac Općinskog suda Krk; Zamjenik: MILJENKA ZRINSKI-KATUNAR, sudac Općinskog suda Krk;

Član: JOSIP MRZLJAK, nastavnik i zaposlen u Općinskom sekretarijatu za ONO;

Zamjenik: ROMAN STRIŽAK, geodeta u Upravi za katastar i geodetske poslove;

Član: RADMILA ŽIVANOVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave;

Zamjenik: SNJEŽANA ABRAMOVIĆ, diplomirani pravnik u Upravi društvenih prihoda;

Član: ANTON MALETESTINIĆ, diplomirani ekonomist u Zavodu za društveno planiranje;

Zamjenik: IVAN VlTEZIĆ, inž. sigurnosti na radu u Komitetu za privredu;

Član: KARMEN MARIJANIĆ, diplomirani ekonomist u Zavodu za društveno planiranje;

Zamjenik: NIKOLA MRVOŠ, ekonomist u Upravi društvenih prihoda.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Krk,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 110. Izbornoj jedinici Krk.

49. OPĆINA KUTINA

Predsjednik: FRANJO PELIN, sudac Općinskog suda Kutina;

Zamjenik: MIRA MALAČIČ, sudac Općinskog suda Kutina; Član: ŠTIMAC SLAVICA, radnik Skupštinske službe Skupštine i IV SO Kutina;

Zamjenik: VESNA CERANČEVIĆ, direktor zavoda za planir-anje;

Član: TOMISLAV ŠUŠNJAR, radnik INA Petrokemija Kutina;

Zamjenik: BISERKA NOVAK, radnik Općinskog komiteta za privredu Kutina;

Član: ŽELJKO TOMlĆIĆ, radnik Općinskog komiteta za privredu Kutina;

Zamjenik: MIJAT MIHALJEVIĆ, radnik Općinskog zavoda za katastar i geodetske poslove Kutina;

Član: BRANKO IPŠA, radnik Općinskog zavoda za katastar i geodetske poslove Kutina;

Zamjenik: ZDENKA KUZMlĆ, radnik Općinskog komiteta za privredu Kutina.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Kutina,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 43. Izbornoj jedinici Kutina,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 27. Izbornoj jedinici Kutina.

50. OPĆINA LABIN

Predsjednik: MIRJANA ILJADICA, predsjednik Općinskog suda Labin;

Zamjenik: RITA SANTALEZA, sudac Općinskog suda Labin;

Član: IVICA KRALJ, diplomirani pravnik u Domu zdravlja Labin;

Zamjenik: VITOMIR ČERNJUL, diplomirani pravnik u "Adria" Labin;

Član: MILAN KNEŽEVIĆ, diplomirani pravnik u "Istratransu" Labin;

Zamjenik: DORJANA GOLJA, diplomirani ekonomist u Općinskim organima uprave Labin;

Član: SONJA BATALIĆ, zaposlena u Općinskim organima uprave Labin;

Zamjenik: MARIZA FLORIČIĆ, upravni pravnik u TPS Labin;

Član: NEVINA MIŠKULIN, diplomirani pravnik u Općinskim organima uprave Labin;

Zamjenik: NIKOLA LALIĆ, diplomirani pravnik u "Agrolabinu" Labin.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Labin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 111. Izbornoj jedinici Labin,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 57. Izbornoj jedinici Labin.

51. OPĆINA LASTOVO

Predsjednik: VICKO DABELIĆ, predsjednik Općinskog suda Korčula;

Zamjenik: MARKITA VOJVODIĆ, sudac Općinskog suda Korčula;

Član: IVNA KALIMAN, diplomirani pravnik u Centru usmjerenog obrazovanja Korčula;

Zamjenik: TONČI ANZULOVIĆ, upravni pravnik u Sekretarijatu za upravnopravne i opće poslove općine Korčula;

Član: LUCA FARAC, sudac za prekršaje općine Korčula; Zamjenik JAKOV BELIĆ, sudac za prekršaje općine Korčula;

Član: SANJA JURKOVIĆ, diplomirani pravnik u Brodogradilištu "Greben" Vela Luka;

Zamjenik: VEDRANA BOTICA, diplomirani pravnik u Brodogradilištu "lnkobrod" Korčula;

Član: RADOJKA ČURKOVIĆ, diplomirani pravnik u HTP "Orebić";

Zamjenik: MATKO ŽUPA, umirovljenik u Orebiću.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Lastovo.

52. OPĆINA LUDBREG

Predsjednik: FRANJO HIŽAK, sudac Općinskog suda Ludbreg;

Zamjenik: ŠTEFICA NOVAK, Općinski sudac za prekršaje; Član: JASENKA ZDELAR, dipl. pravnik u Centru za socijalni rad općine Ludbreg;

Zamjenik: JOSIP HENEC, tajnik Skupštine općine Ludbreg; Član: IVAN VARGA, profesor u Centru za obrazovanje NGRM kadrova Varaždin;

Zamjenik: NEVENKA KOSIR, radnica u "Šumariji" Ludbreg;

Član: NADA GIZDAVEC, ekonomist u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave općine Ludbreg;

Zamjenik: OLGICA FABUŠ, radnica u Narodnom sveučilištu Ludbreg;

Član: MARIJAN SAĆER, radnik u AMD "Božo Leiner" Ludbreg;

Zamjenik: BORO DRAGANIĆ, radnik u Općinskom sudu Ludbreg.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Ludbreg,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 37. lzbornoj jedinici Ludbreg.

53. OPĆINA MAKARSKA

Predsjednik: MATKO RANČIĆ, sudac Općinskog suda Makarska;

Zamjenik: SAVO lJAČIĆ, predsjednik Općinskog suda Makarska;

Član: TAJMIR NOLA, odvjetnik u Makarskoj;

Zamjenik: ŠIMUN BABIĆ, diplomirani pravnik u KJP "Makarska" u Makarskoj;

Član: VIKI LJUTIĆ, diplomirani pravnik u DP "Primorje" u Makarskoj ;

Zamjenik: TONKICA LUKINOVIĆ, upravni pravnik u SJS Makarska;

Član: IVAN PAVLINOVIČ, diplomirani pravnik u DP "Primorje" u Makarskoj;

Zamjenik: IVICA ŠODA-COTIĆ, diplomirani pravnik u Centru za rehabilitaciju "Biokovka" u Makarskoj;

Član: ANTE BRBIĆ, radnik HTP "Tučepi";

Zamjenik: SLAVKO PAVLOVIĆ, pripravnik u Općinskom sudu Makarska.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Makarska,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 136. Izbornoj jedinici Makarska.

54. OPĆINA MAKSIMIR - ZAGREB

Predsjednik: BORIS IVANČIČ, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: MLADEN NEGRO, sudac Okružnog suda Zagreb;

Član: JAKOV MILOŠ, zaposlen u SIZ-u stanovanja Novi Zagreb;

Zamjenik: ZDRAVKO BARIŠIĆ, zaposlen u OŠ "Granešina";

Član: VALERIJA HLADNIK, umirovljenik;

Zamjenik: ZDENKA SKUKAN, zaposlena u Centru za usmjereno obrazovanje "Ruđer Bošković";

Član: VOJO BOŠNJAK, umirovljenik;

Zamjenik: JOSIP PULJAK, obrtnik;

Član: TINA ŠARANOVIC, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Maksimir;

Zamjenik: DAVORIN KUHAR, zaposlen u Upravi društvenih prihoda Skupštine općine Maksimir.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Maksimir - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 55. Izbornoj jedinici Maksimir - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 56. Izbornoj jedinici Maksimir - Zagreb II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 34. Izbornoj jedinici Maksimir - Zagreb.

55. OPĆINA MEDVEŠČAK - ZAGREB

Predsjednik: ŽELJKO GLUŠIĆ, sudac okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: MLADEN DESPOTOVIĆ, sudac Okružnog suda Zagreb ;

Član: JOSIP KATULIĆ, umirovljenik iz Zagreba;

Zamjenik : GORDAN BAJTEK, student;

Član: DAMIR ŽUNAC, rendgenolog DZ Medveščak;

Zamjenik: BOŽIDAR HRŠAK, ekonomist;

Član: MLADEN ČUTURA, profesor;

Zamjenik: DAMIR ADAMČIĆ, diplomirani pravnik u OSV Medveščak;

Član: DRAGICA ŠUBAR, odgajatelj u Dječjem vrtiću; Zamjenik: NENAD MIHANOVIĆ, diplomirani pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Medveščak - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 57. Izbornoj jedinici Medveščak - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 58. Izbornoj jedinici Medveščak - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada sabora u 59. Izbornoj jedinici Medveščak - Zagreb Ill,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 60. Izbornoj jedinici Medveščak - Zagreb IV,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 35. Izbornoj jedinici Medveščak - Zagreb.

56. OPĆINA METKOVIĆ

Predsjednik: ANTE MIŠKIĆ, sudac Općinskog suda Metković;

Zamjenik: STIPE OBRVAN, sudac Općinskog suda Metković;

Član: MIROSLAV ĆOPlĆ, Općinski javni pravobranilac Metković;

Zamjenik: STANKA OBRADOVIĆ, Općinski sudac za pre-kršaje Metković;

Član: ANTE KRSTIČEVIĆ, diplomirani pravnik GRO "Beton" Metković;

Zamjenik: ANDRIJA BORAS, diplomirani pravnik PPK "Neretvanka" Opuzen;

Član: MARIJAN PALINIĆ, radnik Centra za kulturu Metković;

Zamjenik: ANA KORDIĆ, radnica GRO "Beton" Metković; Član: MILE PARMAČ, komercijalni koordinator za predstavništva sa sjedištem u Metkoviću;

Zamjenik: MARINA PRSKALO, diplomirani pravnik Metković.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Metković,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 137. Izbornoj jedinici Metković,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 78. Izbornoj jedinici Metković.

57. OPĆINA NAŠICE

Predsjednik: LJUBICA MIHALEK, sudac Općinskog suda Našice;

Zamjenik: ZLATKO ŠIMAŠEK, sudac Općinskog suda Našice;

Član: MILKA NEKIĆ, referent za socijalne i radno-pravne odnose u DIK Đurđenovac;

Zamjenik: VJEKOSLAV PANDURIĆ, novinar u Centru za informiranje i kulturu "Glasa" Našice;

Član: MIRKO GAŠIĆ, zaposlen u OK SSRNH Našice; Zamjenik: JOZO MAJSTOROVIĆ, stručni suradnik za iskorištavanje šuma u Šumskom gospodarstvu Našice;

Član: MARICA STANIĆ, šef Kadrovskih i općih poslova u SDK Našice;

Zamjenik: ZVONKO BRDARIĆ, umirovljenik iz Našica;

Član: SLAVKO NOVAK, tajnik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje "August Cesarec" Našice;

Zamjenik: IVAN PLEHINGER, umirovljenik iz Našica.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Našice,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 18. Izbornoj jedinici Našice,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 5. Izbornoj jedinici Našice.

58. OPĆINA NOVA GRADIŠKA

Predsjednik: STANKA JELINlĆ, sudac Općinskog suda Nova Gradiška;

Zamjenik: RANKO MILOŠEVIĆ, sudac Općinskog suda Nova Gradiška:

Član: NEBOJŠA UGREŠIĆ, sudac Općinskog suda Nova Gradiška;

Zamjenik: BORIS HERLJEVIĆ, sudac Općinskog suda Nova Gradiška;

Član: BORlSLAV ISAKOVIĆ, stručni suradnik u Tajništvu Skupštine općine Nova Gradiška:

Zamjenik: LJUBICA HANAK, planer u Zavodu za društveno planiranje i statistiku;

Član: JOSIP PETRIČEVIĆ, samostalni upravni referent u Sekretarijatu za opće upravne poslove;

Zamjenik: ZORA ŽAKULA, direktor Zavoda za društveno planiranje;

Član: JOSIP VUKŠIĆ, geodeta, samostalni privrednik;

Zamjenik STJEPAN STIPIĆ, stručni referent.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u Općini Nova Gradiška.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 22. Izbornoj jedinici Nova Gradiška,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 15. Izbornoj jedinici Nova Gradiška.

59. OPĆINA NOVI MAROF

Predsjednik: NENAD BELOŠA, sudac Općinskog suda Novi Marof;

Zamjenik: IVAN ŠLIBAR, sudac Općinskog suda Novi Marof;

Član: KRISTINA MATIJAŠEC, sekretar Sekretarijata za privredu, društveno planiranje, građevinarstvo i urbanizam;

Zamjenik: VERA NOVOSELEC, referent za društvene djelatnosti Sekretarijata za opću upravu i društvene službe;

Član: ZVONKO LACKOVIČ, šef Službe za budžet i računovodstvo općine Novi Marof;

Zamjenik: IGNAC KIŠAK, sekretar Sekretarijata za opću upravu i društvene službe općine Novi Marof;

Član : JOSIP PETRIĆ, pomoćnik direktora Općinske uprave društvenih prihoda;

Zamjenik: VLADO STEPANČEC, šef Odjela za građevinarstvo, urbanizam i stambeno-komunalne poslove u Sekretarijatu za privredu, društveno planiranje, građevinarstvo i urbanizam;

Član: FRANJO ŠEBIJAN, v. d. tajnika SIZ-a stambeno-komunalne djelatnosti;

Zamjenik: ŠTEFICA UROIĆ, upravni pravnik u Sekretarijatu za privredu, društveno planiranje, urbanizam i građevinarstvo općine Novi Marof.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Novi Marof.

60. OPĆINA NOVI ZAGREB - ZAGREB

Predsjednik: IVAN GEMBAROVSKI, sudac Privrednog suda Hrvatske;

Zamjenik: GORDANA MATASIĆ-ŠPOLJARIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb;

Član: MARIJAN KAJMAK, radnik gradske uprave Zagreb; Zamjenik: ĐURO NJERŠ, službenik američkog konzulata u Zagrebu;

Član: ANA STUBNJA, iz Zagreba;

Zamjenik: MILIVOJ MIKULIĆ, iz Zagreba:

Član: IGOR PATAKY, iz Zagreba;

Zamjenik: RADOVAN EREGA, iz Zagreba;

Član: IVAN KRŠEK, iz Zagreba;

Zamjenik JURAJ IVANKOVIĆ, iz Zagreba

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Novi Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 61. Izbornoj jedinici Novi Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 62. Izbornoj jedinici Novi Zagreb II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 42. Izbornoj jedinici Novi Zagreb I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 43. Izbornoj jedinici Novi Zagreb II.

61. OPĆINA NOVSKA

Predsjednik: ANTE ĐEREK, predsjednik Općinskog suda Novska;

Zamjenik : SVETOZAR DAVIDOVIĆ, sudac Općinskog suda Novska;

Član: ANTUN MERHAUT, referent za štedno-kreditne poslove u PPK "Braća Rađenović" Novska;

Zamjenik: STOJAN MILIĆ, umirovljenik iz Baira;

Član: MILE MARINKOVIĆ, društveni pravobranilac samoupravljanja Općine Novska;

Zamjenik: VJEKOSLAV GRGIĆ, upravitelj sudske kancelarije;

Član : NATALIJA ROHAN, viši upravni referent u Stručnoj službi Općine Novska;

Zamjenik: MILJA TRIVUNČIĆ, viši upravni referent u Sekretarijatu za poslove uprave Općine Novska;

Član: SNJEŽANA BOROJEVIĆ, viši upravni referent u Sekretarijatu za privredu Općine Novska;

Zamjenik: KARMELA MIRKOVIĆ, diplomirani pravnik u DI "Trokut" Novska.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Novska.

62. OPĆINA OBROVAC

Predsjednik: DUŠAN KORLATA, predsjednik Općinskog suda Obrovac;

Zamjenik: BRANKO BRKIĆ, sudac Općinskog suda Obrovac:

Član: BRANKO KALINIĆ, sekretar OK SSOH Obrovac; Zamjenik: DUŠKO JURJEVIĆ, radnik Društvenog poduzeća "Dalmatinski rudnici boksita";

Član: DRAGAN JURJEVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskom sekretarijatu za upravnopravne poslove i opću upravu;

Zamjenik: MARJAN VULIĆ, nastavnik u Osnovnoj školi "Petar Zoranić" Jesenice;

Član: NATAŠA ŠIMIČEVIĆ, radnik Tajništva Skupštine općine Obrovac;

Zamjenik: MIRJANA KRUŠČIĆ, radnik Tajništva Skupštine općine Obrovac;

Član: DRAGAN KOMOZEC, diplomirani pravnik u OOUR RHE "Obrovac";

Zamjenik: SLOBODANKA PREDOJEVIĆ, radnik Tajništva Skupštine općine Obrovac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Obrovac.

63. OPĆINA OGULIN

Predsjednik NEBOJŠA VIŠNJIĆ, sudac Općinskog suda u Ogulinu;

Zamjenik: MIRJANA BRČIĆ, sudac Općinskog suda u Ogulinu;

Član: JOSIP ŠPEHAR, diplomirani pravnik u GP SSG Delnice;

Zamjenik: NADA NINKOVIĆ, upravni pravnik u Upravi društvenih prihoda općine Ogulin;

Član: VLADO KOLIĆ, pravnik u Šumskom gospodarstvu Ogulin;

Zamjenik: ANTE UJEVIĆ, pravnik u Upravi društvenih prihoda općine Ogulin;

Član: NADA MARKOVIĆ, referent u Skupštini općine Ogulin;

Zamjenik: DRAGO DESPOT, pravnik u Komitetu za građevinarstvo, urbanizam i stambeno-komunalne poslove općine Ogulin;

Član: ČEDO KOSANOVIĆ, pravnik u TRO "Zvijezda" Ogulin;

Zamjenik: MIRJANA MIKAŠINOVIČ, geodeta u Upravi za katastar Općine Ogulin.

Ova izborna komisja nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Ogulin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 97. Izbornoj jedinici Ogulin,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 54. Izbornoj jedinici Ogulin.

64. OPĆINA OMIŠ

Predsjednik: LIDIJA LEKO, sudac Općinskog suda Omiš; Zamjenik: ANTE PERKUŠIĆ, sudac Općinskog suda Omiš; Član: TOMISLAV LEKO, Općinski javni pravobranilac; Zamjenik: ELENA KLARIĆ, diplomirani pravnik u OŠ "Pjero Perak" Omiš;

Član: MATE VOJNOVIĆ, tehničar u RO "Omial" Omiš; Zamjenik: NIKO PULJEVIĆ, umirovljenik;

Član: JOZO TOMASOVIĆ, radnik u RO "Omial" Omiš; Zamjenik: TOMISLAV TOMASOVIĆ, radnik u RO "Vodovod" Omiš;

Član: TOMISLAV NOVAKOVIĆ, diplomirani inženjer u Centru usmjerenog obrazovanja Omiš;

Zamjenik: MATE ŠAŠKOR, umirovljenik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Omiš.

- zastupnika u Društveno-politićko vijeće Sabora u 77. Izbornoj jedinici Omiš.

65. OPĆINA OPATIJA

Predsjednik: BRUNO ŠKRALJSKI, sudac Općinskog suda Opatija;

Zamjenik: VELIMIR TUHTAN, sudac Općinskog suda Opatija;

Član: ZORAN PUCIĆ, direktor Uprave za katastar i geodetske poslove općine Opatija;

Zamjenik: BISERKA GADŽO, stručni suradnik za propise i nor-mativnu djelatnost Općine Opatija;

Član: JASNA MIHALINČIĆ, diplomirani pravnik u Centru za socijalni rad Opatija;

Zamjenik: ŽELJKA ANTULIĆ, administrativni referent iz Rijeke;

Član : LJERKA KURTOVIĆ, diplomirani pravnik u SIZ-u stambeno-komunalnih djelatnosti Opatija;

Zamjenik: NATAŠA CIKUŠA, pravni referent u SIZ-u stambeno-komunalnih djelatnosti iz Rijeke;

Član: MARIJA DEVIĆ, nastavnik stranih jezika iz Opatije; Zamjenik: JELENA BRAJDIĆ, pravnik u Centru za socijalni rad Opatija.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Opatija,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 108. Izbornoj jedinici Opatija,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 61. Izbornoj jedinici Opatija.

66. OPĆINA ORAHOVICA

Predsjednik: SRETEN RADAKOVIĆ, Općinski sudac za prekršaje;

Zamjenik: MARA BABIĆ, sudac Općinskog suda;

Član: EMICA PARAŠILOVAC, tajnik Skupštine općine Orahovica;

Zamjenik: GORDANA JURKIN, samostalni komercijalni referent za izvoz u DP za proizvodnju keramičkih pločica Orahovica;

Član: STJEPAN TROHA, referent u Sekretarijatu za opću upravu;

Zamjenik: LADISLAV BARIĆ, dipl veterinar u Veterinarskoj stanici Orahovica;

Član: VERICA HOCENSKI, tehnolog u razvoju KIO, DP za proizvodnju keramičkih pločica Orahovica;

Zamjenik: UROŠ MAJSTOROVIĆ, umirovljenik iz Duzluka; Član: NENAD SABLJAK, rukovodilac sektora za razvoj,

pripremu i proizvodnju u DP IGM "Radlovac" Orahovica;

Zamjenik: FRANJO HORNUNG, građevinski tehničar iz Orahovice.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Orahovica.

67. OPĆINA OSIJEK I.

Predsjednik: MATO BOGDANIĆ, predsjednik Osnovnog suda udruženog rada Osijek;

Zamjenik: VOJISLAV ALAGIĆ, predsjednik Okružnog suda Osijek;

Član: ZLATA ŠOTIROV, sudac Okružnog suda Osijek; Zamjenik: ANTUN LOVRIĆ, diplomirani pravnik u Društvenom poduzeću "Saponia" Osijek;

Član: RAJKO GJURKOVIĆ, sudac Okružnog privrednog suda Osijek;

Zamjenik: BOŽO VUKOVIĆ, diplomirani pravnik u Okružnom privrednom sudu Osijek;

Član: VICE KOKOLARI, diplomirani pravnik u Poduzeću "Izolacija" Osijek;

Zamjenik: DARKO KUGLI, sudac za prekršaje Općine Osijek;

Član: MARINKO PAJC, sudac Okružnog suda u Osijeku; Zamjenik: BRANKO RABAR, sudac Općinskog suda u Osijeku.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Osijek,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 7. Izbornoj jedinici Osijek VI,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 2. Izbornoj jedinici Osijek I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 3. Izbornoj jedinici Osijek II,

-- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 4. Izbornoj jedinici Osijek III.

67. OPĆINA OSIJEK II.

Predsjednik: SlNIŠA VAŽIĆ, sudac Okružnog suda u Osijeku:

Zamjenik: MARKO DUMANČIĆ, sudac Okružnog suda u Osijeku;

Član: MIRKO HEFER, diplomirani pravnik u Poduzeću "Agro-slavonija" Osijek;

Zamjenik: ŽELJKO ŠVEDL, diplomirani pravnik u Građevinskom poduzeću "Gradnja" Osijek;

Član: VILIM HERMAN, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku;

Zamjenik: DRAGAN BABIĆ, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku;

Član: DRAGAN KRTIĆ, sudac Općinskog suda u Osijeku;

Zamjenik: DESANKA VEGAR, sudac za prekršaje Općine Osijek;

Član: KARLO VUJKOVIĆ, diplomirani pravnik u Općinskom sudu Osijek;

Zamjenik: DAMJAN RADIĆ, poljoprivredni tehničar u Društvenom poduzeću "Tragos" Osijek;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 2. Izbornoj jedinici Osijek I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 3. Izbornoj jedinici Osijek II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 4. Izbornoj jedinici Osijek III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 5. Izbornoj jedinici Osijek IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 6. Izbornoj jedinici Osijek V,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 142. Izbornoj jedinici Osijek.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 155. Izbornoj jedinici Osijek.

68. OPĆINA OTOČAC

Predsjednik: NIKOLA ORLIĆ, predsjednik Općinskng suda Otočac;

Zamjenik: EMILIJA ŽEGARAC, sudac Općinskog suda Otočac;

Član: ELIZABETA BOŽIČEVIĆ, samostalni ubrtnik iz Otočca;

Zamjenik: FRANJO NIKŠIĆ, iz Otočca;

Član: RUŽICA ORŠANIĆ, pripravnik u Općinskom sudu Otočac;

Zamjenik: ZDENKA VRBAN, pravnik u Domu zdravlja Otočac;

Član: SLAVICA GEROVAC, pravnik u "INO" Otočac; Zamjenik: JOSO BRAJKOVIĆ, radnik Općinske uprave Otočac;

Član: MILAN KRANJČEVlĆ, pravnik u "Cosmochemiji" Otočac;

Zamjenik: MIROSLAV LOKAS, radnik Općinske uprave Otočac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Otočac.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 95. Izbornoj jedinici Otočac.

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 64. Izbornoj jedinici Otočac.

69. OPĆINA OZALJ

Predsjednik: MIRA ŠIMAC, predsjednik Općinskog suda; Zamjenik :MARIJA PERHOT, sudac Općinskog suda Ozalj; Član: KATICA KUŠAN, upravni referent;

Zamjenik: NADA KRALJ, upravni referent;

Član :MIJO DRAŽENOVIĆ, elektrotehničar;

Zamjenik: ZLATKO VALČIĆ, elektromonter;

Član: MIJO MARINČIĆ, strojobravar;

Zamjenik: VINKO KOLAR, samostalni privrednik;

Član: MARIJAN FERKO, radnik;

Zamjenik :DANIJEL PETRUŠIĆ, električar.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Ozalj.

70. OPĆINA PAG

Predsjednik: ZDENKA BARINIĆ, predsjednik Općinskog suda Pag;

Zamjenik: RUŽA BADURINA, sudac za prekršaje;

Član :KREŠIMIR PERANIĆ, prosvjetni radnik;

Zamjenik: LJILJANA HERENDA, administrativni radnik;

Član : ANDREA CIZEL, diplomirani pravnik;

Zamjenik: DALIBOR DABO, ekonomist u turizmu;

Član: NADA KUSTIĆ, upravni referent;

Zamjenik: FRANE BUKŠA, inž. strojarstva;

Član: FRANE TIČIĆ, trgovački radnik;

Zamjenik: GRGICA ŠUPRAHA, mesar.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Pag.

71. OPĆINA PAKRAC

Predsjednik: STANA LONČARIĆ, predsjednik Općinskog suda Pakrac;

Zamjenik: SAJA OULOVSKI, sudac Općinskog suda Pakrac;

Član: VESNA CIŠPER, diplomirani pravnik u DP za trgovinu na veliko i malo "Budućnost" Pakrac;

Zamjenik: VJEKOSLAVA MARJANOVIĆ, prufesor u CZUO Pakrac;

Član: LJUBINKA ĐUKANOVIĆ, referent u Centru za socijalni rad;

Zamjenik: ŽELJKA OSMAK, odvjetnik iz Kusonja;

Član: ELICA PRODANOVIĆ, direktor Općeg kadrovskog

odjela u Združenom poduzeću "Papuk" Pakrac;

Zamjenik: DARKO KELEMEN, sekretar organa upravljanja u DP "Poljoprivreda" Lipik;

Član: ŽELJKA PRODANOVIĆ, diplomirani pravnik u MC Pakrac;

Zamjenik: MIRA ČOP, diplomirani pravnik u Upravi za imovinskopravne poslove Pakrac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Pakrac,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 30. Izbornoj jedinici Pakrac.

72. OPĆINA PAZIN

Predsjednik: BRUNO ČOHILJ, predsjednik Općinskog suda Pazin;

Zamjenik: BISERKA MOČIBOB-ŠIPRAKA, Općinski sudac za prekršaje;

Član: VERA BAN-MARKOVIĆ, pravni savjetnik u DP "Pazinka";

Zamjenik: KARMELA PAVLOVIĆ, pravni referent u DP "Puris";

Član : SEVERINO KORLEVIĆ, arhivista historijskog arhiva Pazin;

Zamjenik: ZLATKO JURMAN, električar - samostalni obrtnik;

Član: ŠESTAN NAZARIO, sekretar Socijalističkog saveza; Zamjenik: MILKA DAGOSTIN, referent u OK SSRNH;

Član :MARIO BRATULIĆ, student;

Zamjenik: NEVEN TURČINOVIĆ, inž. poljoprivrede u DP "Puris" Pazin.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Pazin.

73. OPĆINA PEŠČENICA - ZAGREB

Predsjednik :VEĆESLAV JAKOVAC, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: KREŠIMIR MUDROVČIĆ, sudac Okružnog suda Zagreb;

Član : SREBRENKA ILIĆ, diplomirani pravnik u Stručnoj službi Skupštine općine Peščenica;

Zamjenik: ĐURĐA VRBAN, org. računovodstva "Jugoart"; Član: JADRANKA KLJUTIĆ, administrator - blagajnik; Zamjenik: SREĆKO GOTTSTEIN, student;

Član: LOREDANA RUDIČ, diplomirani pravnik u Stručnoj službi Skupštine općine Peščenica;

Zamjenik: PETAR BJEDOV, grafički inžinjer;

Član: DUŠAN PIČULIN, umirovljenik;

Zamjenik: BARBARA HREN, administrativni referent u Stručnoj službi Skuštine općine Peščenica.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Peščenica - Zagreb.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 63. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 64. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 65. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 66. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 67. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb V,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 36. Izbornoj jedinici Peščenica - Zagreb.

74. OPĆINA PETRINJA

Predsjednik: LJUBICA RAŠIĆ, sudac za prekršaje općine Petrinja;

Zamjenik: LJILJANA SLADIĆ, sudac za prekršaje u općini Petrinja;

Član: ĐURĐICA JANJANIN, tajnik Skupštine općine Petrinja;

Zamjenik: VLADIMIR DRLJAČA, rukovodilac Pravne službe u MIG "Gavrilović" Petrinja;

Član: JOVAN DODOŠ, umirovljenik;

Zamjenik: DANICA ORLIĆ, direktor SDK Ekspozitura Petrinja;

Član: ĐURĐA VUJNOVIĆ, direktor Uprave društvenih prihoda općine Petrinja;

Zamjenik: MATO KOVAČEVIĆ, rukovodilac RJ "Remont" Slavijatrans, Petrinja;

Član: VLADIMIR MIFEK, profesor fizičke kulture u CUO "Braća Hanžek" Petrinja;

Zamjenik: NEVENKA BOŽIČEK, nastavnik u OŠ "Ivan Rukavina-Siđo" Petrinja.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Petrinja,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 88. Izbornoj jedinici Petrinja,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 50. Izbornoj jedinici Petrinja.

75. OPĆINA PODRAVSKA SLATINA

Predsjednik: ALEKSANDAR SUBOTIC, sudac Općinskog suda Podravska Slatina;

Zamjenik: RAJKO PLATIŠA, sudac Općinskog suda Podravska Slatina;

Član: MARKO VRANEŠ, tajnik Općinske skupštine Podravska Slatina;

Zamjenik: DARINKA ORLIĆ, stručni suradnik kod Suca za prekršaje Općine Podravska Slatina;

Član: DINKA JELENKOVIĆ, stručni suradnik u Tajništvu Općinske skupštine Podravska Slatina;

Zamjenik: MlLIVOJ PANTELIĆ, samostalni upravni referent u Općinskom komitetu za privredu;

Član: DRAGICA MATAIJA, viši statističar u Općinskom zavodu za društveno planiranje i statistiku Općine Podravska Slatina;

Zamjenik: ĐURĐICA GRUNDLER, referent za katastarsko knjigovodstvo u Općinskoj upravi za katastar i geodetske poslove;

Član: DRAGICA ŠIMIĆ, viši referent za razrez poreza u Općinskoj upravi društvenih prihoda;

Zamjenik: ZDRAVKO KIZIVAT, porezni izvršitelj u Općinskoj upravi društvenih prihoda.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Podravska Slatina,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 20. Izbornoj jedinici Podravska Slatina,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 6. Izbornoj jedinici Podravska Slatina.

76. OPĆINA POREČ

Predsjednik: ĐORDANO PAHOVIĆ, sudac Općinskog suda Poreč;

Zamjenik: SOFIJA KOVAČEV, sudac Općinskog suda Poreč;

Član: JORDAN MATKOVIC, diplomirani pravnik iz Poreča:

Zamjenik: ANTE TRIPAR, diplomirani pravnik iz Poreča;

Član: TOMO VELENIK, diplomirani pravnik iz Poreča; Zamjenik: DRAGUTIN PLEIĆ, diplomirani pravnik iz Poreča;

Član: BRANKA KARDA, profesor iz Poreča;

Zamjenik: VLADIMIR TOMAŠKOVIČ, diplomirani inženjer agronomije;

Član: MARIJA MIKAC, diplomirani pravnik iz Poreča; Zamjenik: ELEONORA LABINAC, diplomirani ekonomist iz Poreča.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Poreč,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 116. Izbornoj jedinici Poreč,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 55. Izbornoj jedinici Poreč.

77. OPĆINA PREGRADA

Predsjednik: VELIMIR LESKOVAR, sudac Općinskog suda Pregrada;

Zamjenik: ANTUN NOBILO, Općinski sudac za prekršaje Pregrada;

Član: ZDRAVKO IVANJKO, sekretar Sekretarijata za upravne i opće poslove Općine Pregrada;

Zamjenik: VESNA NARANČIĆ, diplomirani pravnik u Sekretarijatu za upravne i opće poslove;

Član: ZORAN JANČIEV, diplomirani pravnik u Općinskoj upravi društvenih prihoda Pregrada;

Zamjenik: ZDENKA BOSNAR, upravni pravnik u Općinskom sudu Pregrada;

Član: IRENA KRSNIK, direktor Zavoda za društveno planiranje i statistiku Općine Pregrada;

Zamjenik: PETAR KOPRIVNJAK, tajnik SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja Pregrada;

Član: MARIJA BRAČUN, diplomirani pravnik u Sekretarijatu za upravne i opće poslove Općine Pregrada;

Zamjenik: ŽELJKA KOLARIĆ, diplomirani pravnik u "Straža-Plastici" Hum na Sutli.

Ova izborna koinisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Pregrada.

78. OPĆINA PULA I.

Predsjednik: MIODRAG KLIBA, sudac Okružnog suda Pula;

Zamjenik: VLADIMIR JOVIN, sudac Općinskog suda Pula; Član: MLADEN PAVIČEVIĆ, sekretar VUR-a Skupštine općine Pula;

Zamjenik: DAVOR PAVLIN, sekretar DPV Skupštine općine Pula;

Član: ZLATA SUŠAK, diplomirani pravnik iz Pule;

Zamjenik: DAVOR MILJAN, direktor Zavoda za informatiku Pula;

Član: BRACO ĐURIĆ, diplomirani pravnik iz Pule;

Zamjenik: LJILJANA STOJŠIĆ, diplomirani pravnik iz Pule;

Član: BRANKO RADETIČ, diplomirani pravnik iz Pule; Zamjenik: DARKO MEZULIČ, diplomirani pravnik iz Pule.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Pula,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 56. Izbornoj jedinici Pula.

78. OPĆINA PULA II.

Predsjednik: TOMISLAV DIVIĆ, sudac Okružnog suda Pula;

Zamjenik: ROBERT SARVAN, sudac Općinskog suda Pula; Član: RADOVAN JURIČIĆ, tajnik Skupštine općine Pula; Zamjenik: MIRKO JURKIĆ, suradnik u odvjetničkom uredu;

Član: HIKMET PAŠALIĆ, odvjetnik iz Pule;

Zamjenik: NADAN PERIĆ, javni pravobranilac općine Pula;

Član: DENIS MARAS, diplomirani pravnik iz Pule;

Zamjenik: MLADEN KANCELAR, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Pula;

Član: MIRJANA PERICA, diplomirani pravnik iz Pule; Zamjenik :ROBERT IŠIĆ, odvjetnik iz Pule.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 112. Izbornoj jedinici Pula I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 113. Izbornoj jedinici Pula II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 114. Izbornoj jedinici Pula III.

79. OPĆINA RAB

Predsjednik: ZDENKO PAŽANIN, predsjednik Općinskog suda Rab;

Zamjenik: ERMINA RADIĆ, sudac Općinskog suda Rab;

Član: IVAN DEBELIĆ, diplomirani pravnik iz štaba;

Zamjenik: ŽELJKO KALOČIRA, iz Raba;

Član: EDO ŠPANJOL, diplomirani pravnik iz štaba;

Zamjenik: ŠIME PLJEŠA, samostalni ugostitelj iz Raba;

Član: BOŽO VIDAS, umirovljenik iz Raba;

Zamjenik: BERISLAV AUER, radnik u Stručnoj službi HTP "lmperiala" Rab;

Član: FRANJO PENDE, samostalni ugostitelj iz Raba;

Zamjenik: DAVOR BADURINA, iz Raba.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Rab.

80. OPĆINA RIJEKA I.

Predsjednik: ANTON RAČKI, predsjednik Okružnog suda Rijeka;

Zamjenik: NATE GATARA, sudac Okružnog suda Rijeka;

Član: RANKA STARČEVIĆ, zamjenik javnog pravobranioca općine Rijeka;

Zamjenik: DUBRAVKA IVANKOVIĆ, sudac za prekršaje; Član: DAVOR PETANČIC, sudac Osnovnog suda udruženog rada Rijeka:

Zamjenik: BOŽENA DOMANDŽIĆ, stručni suradnik u općinskom komitetu za zdravstvo i socijalnu zaštitu općine Rijeka;

Član: VELJKO GROZDANIĆ, tajnik Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj Rijeka;

Zamjenik: VERA PAJALIĆ, voditelj odsjeka za upravnopravne poslove u Upravi za imovinskopravne poslove;

Član: TEA KOSTA, samostalni upravni referent u Upravi za imovinskopravne poslove;

Zamjenik: LADA PAŽANIN, sudac za prekršaje.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Rijeka,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 107. Izbornoj jedinici Rijeka IX,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 58. Izbornoj jedinici Rijeka I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 59. Izbornoj jedinici Rijeka II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 60. Izbornoj jedinici Rijeka III.

80. OPĆINA RIJEKA II.

Predsjednik: DAMIR JURKOVIĆ, sudac Općinskog suda Rijeka;

Zamjenik: KARMEN SAMARDŽIJA-HRANILOVIĆ, sudac Općinskog suda Rijeka;

Član: ŽELJKA MASTROVIĆ, šef pravne službe "Elektroprimorja" Rijeka;

Zamjenik : IRENA DUNATO, referent u Stručnoj službi SIZa MIO Rijeka;

Član: IVANA KALINIĆ, zamjenik društvenog pravobranioca samoupravljanja;

Zamjenik: SOFIJA MARIČIĆ, pravni referent u Stručnoj službi SIZ-a stambeno-komunalne djelatnosti Rijeka;

Član: DAVOR GROTIĆ, sudac za prekršaje;

Zamjenik: NENAD RAMEŠA, sekretar Općinske konferencije SSOH Rijeka;

Član: MARTINA SULINA, sudac Osnovnog suda udruženog rada Rijeka;

Zamjenik: JADRANKA SPICIJARIĆ, pravni referent u Stručnoj službi SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja Rijeka.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora 99. Izbornoj jedinici Rijeka I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 100. Izbornoj jedinici Rijeka II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 101. Izbornoj jedinici Rijeka III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 102. Izbornoj jedinici Rijeka IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 103. Izbornoj jedinici Rijeka V.

80. OPĆINA RIJEKA III.

Predsjednik: RUŽICA RAJIĆ, sudac Okružnog privrednog suda Rijeka;

Zamjenik: SUZANA RADOVANOVIĆ, sudac Općinskog suda Rijeka;

Član: SLAVKO PETRIĆ, sudac Osnovnog suda udruženog rada Rijeka;

amjenik: DENIZA PANGOS, pravni referent u zanatskom poduzeću "Piramida" Rijeka;

Član: IKA ŠKARIĆ, sudac Općinskog suda Rijeka;

Zamjenik: MERI PAVEŠIĆ, samostalni upravni referent u Upravi za imovinskopravne poslove Rijeka;

Član: ELVIRA JELENOVIĆ, pravni referent u poduzeću "Autotrolej" Rijeka;

Zamjenik: LJUBICA KUČIĆ, samostalni upravni referent za imovinskopravne poslove;

Član: ANTE MANDALINIĆ, direktor uprave za imovinskopravne poslove općine Rijeka;

Zamjenik: MARINA ZORIĆ, samostalni upravni referent u Upravi za imovinskopravne poslove općine Rijeka.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 104. Izbornoj jedinici Rijeka VI,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 105. Izbornoj jedinici Rijeka VII,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 106. Izbornoj jedinici Rijeka VIII,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 152. Izbornoj jedinici Rijeka,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 159. Izbornoj jedinici Rijeka.

81. OPĆINA ROVINJ

Predsjednik: EDI PUHAR, predsjednik Općinskog suca za prekršaje;

Zamjenik: ROBERTO UGGERI, sudac Općinskog suda;

Član: JOSIP BRSTILO, diplomirani pravnik;

Zamjenik: LJILJANA RIGO, diplomirani pravnik;

Član: NADIJA GRBAC, diplomirani pravnik;

Zamjenik: LORENA RUDOLF, diplomirani pravnik;

Član: MARIJA KUTIĆ-MATOŠOVIĆ, diplomirani pravnik; Zamjenik: MILKA BUDIČIN-MODRUŠAN, diplomirani pravnik;

Član: SILVANA MATOHANCA, diplomirani pravnik; Zamjenik: MIRJANA BRATULIĆ, diplomirani pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Rovinj,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 115. Izbornoj jedinici Rovinj.

82. OPĆINA SAMOBOR - ZAGREB

Predsjednik: MILJENKO SEKULIĆ, predsjednik Općinskog suda Samobor;

Zamjenik: DARIJA HORVAT, sudac Općinskog suda Samobor ;

Član: IVAN GLASER, stručni savjetnik Skupštine;

Zamjenik: MIROSLAV KUFEK, samostalni upravni referent za upravni nadzor u Komitetu za društvene djelatnosti;

Član: MIROSLAV IVIĆ, direktor "Sjaja" Samobor;

Zamjenik: TOMO VRBANČIĆ, obrtnik iz Samobora;

Član: JOŠKO JEŽ, obrtnik iz Samobora;

Zamjenik: KRUNOSLAV ZNIKA, student iz Samobora;

Član KREŠIMIR NOVAK, diplomirani pravnik u "Vodovodu" Samobor;

Zamjenik: MILAN SUBAN; tajnik VMZ Skupštine općine Samobor;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Samobor-Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 68. Izbornoj jedinici Samobor - Zagreb,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 44. Izbornoj jedinici Samobor - Zagreb.

83. OPĆINA SENJ

Predsjednik: ŽELJKO ČUBRILO, sudac i predsjednik Općinskog suda Senj;

Zamjenik: JOSIP BILOVIĆ, Općinski sudac za prekršaje;

Član: DUBRAVKA BABIĆ, diplomirani pravnik iz Senja; Zamjenik: BRANKO KRPAN, umirovljenik iz Senja;

Član: IVAN LEGAC, tajnik Općinskog vijeća Saveza sindikata Senj;

Zamjenik: VESNA ŠANTEK, stručni suradnik u Stručnoj službi Skupštine općine Senj;

Član: MLADEN ATANASIĆ, radnik Stručne službe SIZ-a za mirovinsko-invalidsko osiguranje Senj;

Zamjenik: MARKO NEKIĆ, radnik PJ "Metalna oprema" Senj;

Član: DARKO PAVELIĆ, diplomirani pravnik iz Senja; Zamjenik: ANĐELA ORLIĆ, tajnik Saveza socijalista Senj.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Senj.

84. OPĆINA SESVETE - ZAGREB

Predsjednik: STJEPAN ĐURINEC, sudac Općinskog suda Sesvete;

Zamjenik: DUBRAVKA FILIPOVIĆ, sudac Općinskog suda Sesvete ;

Član: FRANJO LAUŠ, diplomirani pravnik u Sekretarijatu za opću upravu i budžet;

Zamjenik: HRVOJE VEČEK, nastavnik;

Član: ANA LOBOJA, diplomirani pravnik, nezaposlena; Zamjenik: KRISTINA VIŠATICKI, diplomirani pravnik, upravni referent;

Član: IGNAC VUGER, rukovodilac odsjeka za imovinsko- pravne poslove;

Zamjenik: VLASTA PRUSEC, stručni suradnik u Komitetu za društvene djelatnosti;

Član: LJERKA GEC, diplomirani pravnik u PZ "Agrocentar";

Zamjenik: IVANA DOMIĆ, diplomirani pravnik, sudački pripravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Sesvete-Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 69. Izbornoj jedinici Sesvete - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 149. Izbornoj jedinici Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 157. Izbornoj jedinici Zagreb.

85. OPĆINA SINJ

Predsjednik: PETAR ŽANKO, sudac Općinskog suda Sinj; Zamjenik: VICKO PRANČIČ, sudac Općinskog suda Sinj;

Član: ANKA JURELA-JERKAN, socijalni radnik u Centru za socijalni rad općine Sinj;

Zamjenik: MIRJANA VUČINOVIĆ, stručni suradnik u Stručnim službama općine Sinj;

Član : NADA JELINČIĆ, diplomirani pravnik u Komitetu za društvene djelatnosti općine Sinj;

Zamjenik: BORO BABIĆ, ekonomist u SIZ-u fizičke kulture općine Sinj;

Član: JAGO OPAČAK, pravnik u Općinskoj upravi društvenih prihoda Sinj;

Zamjenik: MARKO MIOČ, viši upravni referent za naplatu por-eza u Općinskoj upravi društvenih prihoda Sinj;

Član: MIRKO BARAĆ, šef Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda Sinj;

Zamjenik: MARIJANKA LIBRENJAK, referent u ZK odjelu Općinskog suda Sinj.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Sinj,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 126. Izbornoj jedinici Sinj,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 72. Izbornoj jedinici Sinj.

86. OPĆINA SISAK

Predsjednik IVAN VERŠIĆ, predsjednik Općinskog suda Sisak;

Zamjenik: ŽELJKO STANKOVIĆ, sudac Općinskog suda Sisak;

Član: ANĐELKO MRKŠA, općinski javni pravobranilac; Zamjenik: ĐURĐICA ANTOLČIĆ, šef Odsjeka u Općinskom komitetu za građevinarstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove;

Član: ĐURO JUIĆ: direktor NU "Službeni vjesnik" Sisak; Zamjenik: ĐOKO MILJEVIĆ, sudac Osnovnog suda udruženog rada Sisak;

Član: NIKOLA UZELAC, koordinator republičkih organa uprave Sisak ;

Zamjenik: IVAN SOKOLOVIĆ, rukovodilac Službe matične evidencije ZMIORH;

Član: ZORKO KOSTANJŠEK, odvjetnik iz Siska;

Zamjenik: HAMDIJA UNKIĆ, odvjetnik iz Siska.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Sisak,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 85. Izbornoj jedinici Sisak I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 86. Izbornoj jedinici Sisak II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 87. Izbornoj jedinici Sisak III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 150. Izbornoj jedinici Sisak,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 156. Izbornoj jedinici Sisak,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 47. Izbornoj jedinici Sisak I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 48. Izbornoj jedinici Sisak II.

87. OPĆINA SLAVONSKI BROD

Predsjednik: ZLATKO MIRKOVIĆ, sudac Općinskog suda; Zamjenik: STANISLAV DASOVIĆ, sudac Okružnog privrednog suda;

Član: SLAVICA BEŠLIC, tajnik VUR-a;

Zamjenik: ZDRAVKO MATAS, tajnik VMZ-a;

Član: MIJO VUKOVIĆ, sudac Općinskog suda;

Zamjenik: VIŠNJA LONČAR, stručni suradnik u Općinskom javnom tužilaštvu;

Član: SLAVKO IVEZIĆ, savjetnik u CEOP-u;

Zamjenik: TIHOMIR BLAŽEVIĆ, sajetnik u Upravi društvenih prihoda;

Član: MIRA KOBAŠLIĆ, savjetnik u Složenom poduzeću "Đuro Đaković";

Zamjenik: IVO RAJKOVIĆ, diplomirani pravnik;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Slavonski Brod,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 13. Izbornoj jedinici Slavonski Brod I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 14. Izbornoj jedinici Slavonski Brod II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 15. Izbornoj jedinici Slavonski Brod III,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 12. Izbornoj jedinici Slavonski Brod I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 13. Izbornoj jedinici Slavonski Brod II.

88. OPĆINA SLAVONSKA POŽEGA

Predsjednik: BRANKA PANIJAN, sudac Općinskog suda Slavonska Požega;

Zamjenik: VLASTA UTJEŠINOVIĆ, sudac za prekršaje općine Slavonska Požega;

Član: IVAN RAGUZ, inžinjer u DP "Kamen";

Zamjenik: MIRA JELIĆ, stručni suradnik Komiteta za društvene djelatnosti:

Član: ANA MIŠKIĆ, diplomirani politolog u Tajništvu Skupštine općine Slavonska Požega;

Zamjenik: MIODRAG KUNIĆ, diplomirani pravnik u Sekretarijatu za upravne, imovinskopravne i poslove opće uprave ;

Član: VIŠNJA DEL VECHIO, diplomirani ekonomist u Zavodu za društveno planiranje i statistiku;

Zamjenik: KORNELIJA PARCEN, diplomirani pravnik u Tajništvu Općinske skupštine Slavonska Požega;

Član: TOMISLAV KUČINIĆ, diplomirani inžinjer u Zavodu za geodetske i katastarske poslove;

Zamjenik: PERO MATIJEVIĆ, ekonomist u Upravi društvenih prihoda.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Slavonska Požega,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 21. Izbornoj jedinici Slavonska Požega,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 143. Izbornoj jedinici Slavonska Požega,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 14. Izbornoj jedinici Slavonska Požega.

89. OPĆINA SLUNJ

Predsjednik: MIRJANA PUVAČA, sudac Općinskog suda Slunj ;

Zamjenik: DAMIR KRAMARIĆ, sudac Općinskog suda Slunj;

Član: NIKOLA PUŠKARIĆ tajnik Skupštine općine Slunj; Zamjenik: ĐUKA RAKINIĆ, diplomirani pravnik iz Slunja;

Član: GOJKO PJEVAC, upravni referent SIZ-a zdravstva Slunj;

Zamjenik: MILIĆ RADOVIĆ, upravni pravnik u Općinskoj upravi Slunj;

Član: MILE MATANIĆ, ekonomist u Općinskoj upravi Slunj ;

Zamjenik: JOSIP ŠTEFANAC, upravni referent u Općinskoj upravi Slunj;

Član: JASNA ANUŠIĆ, upravni pravnik u Općinskoj upravi Slunj;

Zamjenik: KATA PAULIĆ, nastavnik iz Slunja.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Slunj,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 94. Izbornoj jedinici Slunj,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 53. Izbornoj jedinici Slunj.

90. OPĆINA SOLIN

Predsjednik: IVAN BAŠIĆ, sudac Općinskog suda Split; Zamjenik: DAMIR ČUDINA, sudac Općinskog suda Split;

Član: INES GRUBIŠIĆ, diplomirani pravnik u Općini Solin; Zamjenik: MATE DORVAK, nastavnik u OŠ "Brstanovo";

Član: KAJO JAJIĆ, diplomirani pravnik u Općini Solin; Zamjenik: DAMIR MUŽIĆ, diplomirani pravnik u Tvornici "Prvoborac" Solin;

Član: IVAN MEŠTROVIĆ, tajnik UŠ "Kajo Gizdić";

Zamjenik: IVAN CIKATIĆ, diplomirani pravnik u RO "Vodovod i kanalizacija" Split;

Član: LEONARD PIPČEVIĆ, diplomirani pravnik u Zavodu za pripremu zemljišta;

Zamjenik: ANTE PEZO, diplomirani pravnik u Općini Solin.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Solin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 135. Izbornoj jedinici Solin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 154. Izbornoj jedinici Split.

91. OPĆINA SPLIT

Predsjednik: TOMO DRAGIČEVIĆ, predsjednik Okružnog suda Split;

Zamjenik: SONJA KOTARAC, sudac Okružnog suda Split; Član: ŽIVKO RUŽIĆ, sudac Okružnog suda Split;

Zamjenik: BORIS BISKUPOVIĆ, sudac Okružnog suda Split;

Član: DAMIR MRATOVIĆ, sudac Okružnog suda Split; Zamjenik: BOŽENA MENDES, tajnik građevinskog fakulteta u Splitu;

Član: ANAMARIJA MATIĆ, tajnik OŠ "Veljko Neskovcin" Split;

Zamjenik: IVAN BUZOV, tajnik MZ "Mertojak";

Član: RAJKO VILIČIĆ, diplomirani pravnik u Poduzeću "Jugoplastika" Split;

Zamjenik: PERO ETEROVIĆ, privatni obrtnik iz Splita.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Split,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 127. Izbornoj jedinici Split I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 128. Izbornoj jedinici Split II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 129. Izbornoj jedinici Split III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 130. Izbornoj jedinici Split IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 131. Izbornoj jedinici Split V,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 132. Izbornoj jedinici Split VI,

- zastupnika u Vijeće uđruženog rada Sabora u 133. Izbornoj jedinici Split VII,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 73. Izbornoj jedinici Split I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 74. Izbornoj jedinici Split II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 75 Izbornoj jedinici Split III.

92. OPĆINA SUSEDGRAD - ZAGREB

Predsjednik GORDANA FRKOVIĆ sudac Općinskog suda Zagreb;

Zamjenik: KATICA LUČIĆ, sudac za prekršaje Općinskih sudaca za prekršaje Susedgrad;

Član: RELJA MARČETA, diplomirani pravnik u GSUP Zagreb;

Zamjenik: NEVENKA DODIG, zaposlena u Stručnoj službi općine Susedgrad ;

Član: DRAGUTIN ŠTIH, zaposlen u OŠ "Edvard Kardelj"; Zamjenik: LJILJANA MARTINOVIĆ, zaposlena u OŠ "Matija Gubec";

Član: DRAŽEN STIPETIĆ, voditelj općih poslova u Poduzeću "Univerzal";

Zamjenik: LJILJANA RUKAVINA, zaposlena u stručnim službama općine Susedgrad;

Član: LJERKA ZIDANIĆ, zaposlena u Komitetu za privredu općine Susedgrad ;

Zamjenik: ŠINCEK STJEPAN, zaposlen u Komitetu za građevinarstvo općine Susedgrad;

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Susedgrad

- Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 70. Izbornoj jedinici Susedgrad - Zagreb,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 45. Izbornoj jedinici Susedgrad - Zagreb.

93. OPĆINA ŠIBENIK

Predsjednik: KLAUDIO KAPELI, predsjednik Okružnog suda Šibenik;

Zamjenik: BERISLAV ANTUNAC, sudac Okružnog suda Šibenik;

Član: TONČI LUČEV, sudac Okružnog suda Šibenik;

Zamjenik: ZORANA FRANKIĆ, diplomirani pravnik u TLM "Boris Kidrič" Šibenik;

Član: IVO GLAVAŠ, iz Šibenika;

Zamjenik: ZVONKO MADUNIĆ, iz Šibenika;

Član: TOMISLAV VUKAŠIN, iz Šibenika;

Zamjenik: MIRKO BALJAK, iz Šibenika;

Član: VEDRANA ŠARIĆ, diplomirani pravnik - pripravnik u Tajništvu Skupštine općine Šibenik;

Zamjenik: NEDA ŠKUGOR, statističar u Općinskom zavodu za društveno planiranje, razvoj i statistiku.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Šibenik,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 122. Izbornoj jedinici Šibenik I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 123. Izbornoj jedinici Šibenik II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 160. Izbornoj jedinici Split,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 69. Izbornoj jedinici Šibenik.

94. OPĆINA TITOVA KORENICA

Predsjednik: BILJANA ŽIGIC-KALEMBER, sudac Općinskog suda Titova Korenica;

Zamjenik: BILJANA ŠUPUT, sudac Općinskog suda Titova Korenica;

Član: DUŠAN ČORTAN, tajnik Izvršnog vijeća;

Zamjenik: IVAN VELIĆ, tajnik CUO "Rade Končar";

Član: JOVANKA KALEMBER, sekretar Općinskog sekretarijata za poslove uprave;

Zamjenik: MIRA VUKOBRATOVIĆ, radnik Općinskog sekretarijata za poslove uprave;

Član: ĐURO ČORTAN, radnik Općinskog sekretarijata za poslove uprave;

Zamjenik: ĐURO MANDIĆ, radnik Općinske uprave društvenih prihoda;

Član: KOVILJKA ĐERIĆ, radnik Općinske uprave društvenih prihoda;

Zamjenik: MIRJANA ŠOLAJA, diplomirani pravnik u RO "Likagraf" Titova Korenica.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Titova Korenica.

95. OPĆINA TREŠNJEVKA - ZAGREB

Predsjednik: ZDRAVKO MOMČINOVIĆ, sudac Suda udruženog rada SRH;

Zamjenik: ANTUN LONČARIĆ, sudac Suda udruženog rada SRH ;

Član: DARKO MARINC, apsolvent veterine;

Zamjenik: DAMIR PREBEG, diplomirani ekonomist;

Član: ZORA PETRUŠIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: MARIN GABELICA, upravni referent;

Član: RADOVAN ŠANTEK, zamjenik Općinskog javnog tužioca;

Zamjenik: VLATKO JURIŠIĆ, diplomirani politolog;

Član: NIKOLA BARIČEVIĆ, diplomirani pravnik;

Zamjenik: LUKA MARTIĆ, diplomirani pravnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Trešnjevka - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 71. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 72. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 73. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb III.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 74. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 75. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb V,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 40. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 41. Izbornoj jedinici Trešnjevka - Zagreb II.

96. OPĆINA TRNJE - ZAGREB

Predsjednik: NIKOLA CRNOKRAK, sudac Općinskog suda Zagreb;

Zamjenik: MELANIJA GRGIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb;

Član: IVA VUJIĆ, apsolvent Pravnog fakulteta Zagreb;

Zamjenik: ENA MARTINOVIĆ, apsolvent ilozofskog fakulteta Zagreb;

Član: ANKICA BIČANIĆ, profesor u OŠ "Marin Držić";

Zamjenik: VINKO KNEZOVIĆ, pripravnik u Javnom pravobranilaštvu općine Trnje;

Član: IVICA ZOVKO, sudac za prekršaje općine Trnje;

Zamjenik: LJILJANA PERCEL, sudac za prekršaje općine Trnje;

Član: JOSIPA KRAJINA, radnik u Stručnoj službi Skupštine općine Trnje;

Zamjenik: VLADIMIR KORPES, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Trnje.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Trnje - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 76. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 77. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 78. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 79. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb IV,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 80. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb V,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 39. Izbornoj jedinici Trnje - Zagreb.

97. OPĆINA TROGIR

Predsjednik TOMISLAV GRGURIĆ, sudac Općinskog suda Trogir;

Zamjenik: SLAVICA RADIĆ, sudac za prekršaje Općine Trogir;

Član: IVO KANDIJA;

Zamjenik: EDO SEVO;

Član: IVAN SORIĆ;

Zamjenik: ANTE VUKMAN ILAK;

Član: DAVOR PETRIC:

Zamjenik: ZDRAVKA LITOVIĆ;

Član: RATKO BAKICA;

Zamjenik: NENAD GRGA.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Trogir,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 125.

Izbornoj jedinici Trogir.

98. OPĆINA VALPOVO

Predsjednik: PERO LIVAJA, predsjednik Općinskog suda Valpovo;

Zamjenik : MIRJANA BORIĆ, sudac Općinskog suda Valpovo;

Član: ĐURO GLAVAŠ, diplomirani pravnik iz Bizovca; Zamjenik: JOSIP ĆOSIĆ, diplomirani pravnik iz Valpova;

Član: JASNA ŠPOLJARIĆ, diplomirani pravnik iz Narda; Zamjenik: VERICA ANDRAKOVIĆ, ekonomist;

Član: BORIVOJ MILANOVIĆ, iz Valpova, izvršni sekretar OK SSRNH Valpovo;

Zamjenik: VESNA LOVRIĆ-VARŽIĆ, diplomirani pravnik iz Valpova;

Član: IVICA KIRNER, iz Belišća, inž. strojarstva;

Zamjenik: ZVONKO BARIŠIĆ, diplomirani pravnik iz Valpova.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Valpovo,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 19. Izbornoj jedinici Valpovo.

99. OPĆINA VARAŽDIN

Predsjednik : SLOBODAN GRAH. sudac Okružnog suda Varaždin;

Zamjenik: RAJKO RUDNIČKI, sudac Općinskog suda Varaždin;

Član: ŽELJKO PILIPOVIĆ, sudac Okružnog suda Varaždin;

Zamjenik: SLOBODAN JURAČ, student iz Varaždina;

Član: DRAGICA CIKRON, diplomirani pravnik, tajnik SIZa socijalne zaštite općine Varaždin;

Zamjenik: MILICA TRSTENJAK. ekonomist u Odjelu Stručne službe SIZ-a za zapošljavanje Varaždin;

Član: VJEKOSLAV JAKLIN, diplomirani pravnik u Općinskom komitetu za društvene djelatnosti Varaždin;

Zamjenik: ZVJEZDANA HORVAT, stručni suradnik u Stručnoj službi Skupštine općine Varaždin;

Član: STJEPAN JELAKOVIĆ, diplomirani pravnik u Službi društvenog knjigovodstva Varaždin;

Zamjenik: ANTUN FOTAK, diplomirani inženjer u Šumarskom gospodarstvu Varaždin.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Varaždin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 33. Izbornoj jedinici Varaždin I.

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 34. Izbornoj jedinici Varaždin II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 35. Izbornoj jedinici Varaždin III,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 147. Izbornoj jedinici Varaždin,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 158. Izbornoj jedinici Varaždin,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 24. Izbornoj jedinici Varaždin I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 25. Izbornoj jedinici Varaždin II.

100. OPĆINA VELIKA GORICA - ZAGREB

Predsjednik: VLADIMIR DLESK, sudac Općinskog suda Velika Gorica;

Zamjenik: JADRANKO JUG, sudac Općinskog suda Velika Gorica;

Član: ANA MIRČETIĆ, stručni savjetnik za pravnu pomoć u Stručnoj službi Skupštine općine Velika Gorica i Izvršnog vijeća;

Zamjenik: MARIJA ZEMLJIĆ, stručni suradnik za informiranje i delegatski sistem u Stručnoj službi Skupštine općine Velika Gorica i Izvršnog vijeća;

Član: ZLATKO BUKOVAC, samostalni upravni referent u Komitetu za građevinarstvo, komunalne i stambene poslove općine Velika Gorica;

Zamjenik: SANJA VUK, stručni suradnik za delegatski sistem i rad VUR-a u Stručnoj službi Skupštine općine Velika Gorica i Izvršnog vijeća;

Član: MLADEN BRCKOVIĆ, iz Velike Gorice;

Zamjenik: PAVAO LEDER, iz Velike Gorice;

Član: DOMAGOJ BUČANAC, iz Velike Gorice;

Zamjenik: ZDENKO SOVINA, iz Velike Gorice.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Velika Gorica - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 81. Izbornoj jedinici Velika Gorica - Zagreb,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 46. Izbornoj jedinici Velika Gorica - Zagreb.

101. OPĆINA VINKOVCI

Predsjednik: KATICA DAJAK, predsjednik Općinskog suda Vinkovci;

Zamjenik: BERlSLAV MATANOVIĆ, sudac Općinskog suda Vinkovci;

Član: DAMIR GRGURIĆ, sudac Općinskog suda Vinkovci; Zamjenik: DAVORKA RUKAVINA, pravnik u Općinskom sudu Vinkovci;

Član: MARICA JOVANIĆ, rukovodilac Odsjeka za opće i upravne poslove u Sekretarijatu za opću upravu i društvene djelatnosti ;

Zamjenik: HEDA VOHALSKI, stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Sekretarijatu za opću upravu i društvene djelatnosti ;

Član: IVAN JAKŠIĆ, rukovodilac Službe općin. i pravnih poslova u ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci,

Zamjenik: MIRJANA MILAŠINČIĆ, referent za imovinsko-pravne poslove u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove;

Član: BLANKA PRIPUŽIĆ, rukovodilac Službe za pravne i opće poslove u Medicinskom centru Vinkovci;

Zamjenik: IVANKA DOMAČINOVIĆ, stručni suradnik za pravne poslove u SIZ-u stambeno-komunalne djelatnosti Vinkovci.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vinkovci,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 11. Izbornoj jedinici Vinkovci I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 12. Izbornoj jedinici Vinkovci II,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 8. Izbornoj jedinici Vinkovci I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 9. Izbornoj jedinici Vinkovci II.

102. OPĆINA VIROVITICA

Predsjednik: MIRKO PETRAŠ, sudac Općinskog suda Viro- vitica;

Zamjenik: DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ, sudac Općinskog suda;

Član: MATO PREPELEC, diplomirani pravnik iz Virovitice; Zamjenik: TOMISLAV TERLECKY, diplomirani pravnik iz Virovitice;

Član: ZVONKO RAKHEL, diplomirani pravnik iz Virovitice;

Zamjenik: BLANKA PACALOŠ, diplomirani pravnik iz Virovitice;

Član: VUKO SEITS, diplomirani pravnik iz Virovitice; Zamjenik: MITAR TRBOVlĆ, diplomirani pravnik iz Virovitice;

Član: KATARINA PETROVIĆ, diplomirani pravnik iz Viro-vitice;

Zamjenik: SNJEŽANA PUŠKARIĆ, diplomirani pravnik iz Virovitice.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Virovitica,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 26. Izbornoj jedinici Virovitica,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 18. Izbornoj jedinici Virovitica.

103. OPĆINA VIS

Predsjednik: JOŠKO STANOJEVIĆ, sudac Općinskog suda Split;

Zamjenik: VANJA BILIĆ, sudac Općinskog suda Split;

Član: JAKŠA TOPIĆ, diplomirani pravnik Vis;

Zamjenik: ZORAN BULAJIĆ, diplomirani pravnik Vis;

Član: GORAN PAVELIN, diplomirani pravnik Vis;

Zamjenik: MATKO TOMIĆ, iz Visa;

Član: MATE VOJKOVIĆ, diplomirani pravnik Vis;

Zamjenik: GAZIJA DRAŽEN, iz Visa, elektrotehničar;

Član: VINKO MARTINIS, diplomirani ekonomist Komiža; Zamjenik: PETAR LETUNOVIĆ, iz Visa, zemljoradnik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vis

104. OPĆINA VOJNIĆ

Predsjednik: BORIS GRUDEN, sudac Okružnog suda Kar- lovac;

Zamjenik: NINKO MARIĆ, sudac Općinskog suda Vojnić;

Član: DUŠAN KOZLINA, radnik Općinskog sekretarijata za poslove uprave;

Zamjenik: BRANKO KRESOJEVIĆ, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Vojnić;

Član: MILOŠ KRESOJEVIĆ, radnik u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave;

Zamjenik: RAJKA MARTINOVIĆ, radnica u stručnoj službi SO Vojnić;

Član : BOSILJKA ŠKRGIĆ, radnica Općinskog sekretarijata za poslove uprave;

Zamjenik: GORAN BORIĆ, radnik Uprave društvenih prihoda Vojnić;

Član: SLAVICA MARTINOVIĆ, radnica u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave;

Zamjenik: MILA PAJIĆ, radnica Uprave društvenih prihoda Vojnić.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vojnić.

105. OPĆINA VRBOVEC

Predsjednik: DUBRAVKA KORETIĆ, sudac Općinskog suda Vrbovec;

Zamjenik: ZLATICA HUNJED, sudac Općinskog suda Vrbovec;

Član: ZLATA BEŠAN, nastavnik u Osnovnoj školi;

Zamjenik: TOMISLAV MALEKOVIĆ, rukovodilac Uprave za imovinskopravne poslove;

Član: MARIO KLEPIĆ, učenik;

Zamjenik: ZVONIMIR KUTIJA, nastavnik u mirovini iz Vrbovca ;

Član: MARIJAN GOTAL, odvjetnik iz Vrbovca;

Zamjenik: RATKO TIRIĆ, elektrotehničar, nezaposleni; Skupština općine Vrbovec;

Član: MIRJANA IVANUŠIĆ, radnik u Narodnom sveučilištu Vrbovec ;

Zamjenik: JASNA PRELEC, student iz Rakovca.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vrbovec,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 28. Izbornoj jedinici Vrbovec,

106. OPĆINA VRBOVSKO

Predsjednik: IVANKA ANTIĆ, predsjednik Općinskog suda Vrbovsko;

Zamjenik: MIMA MRVOŠ, sudac u Općinskom sudu Vrbovsko;

Član: SAVKA VUČKOVIĆ, trgovac iz Srpskih Moravica;

Zamjenik: BRANKA PEJČIĆ, upravni referent u Općinskom sekretarijatu za poslove uprave;

Član: VLASTA JANEŠ, ekonomist iz Vrbovskog;

Zamjenik: MILIVOJ MAJETIĆ, knjigovođa iz Vrbovskog; Član: NENA MAMULA, radnik u SIZ-u zdravstvenog osiguranja Vrbovsko;

Zamjenik: MIRKO MARKOVIĆ, nastavnik u OŠ "I. G. Kovačić" Severin na Kupi;

Član: ELIDIJA GLAD, administrativni radnik u Općinskom sudu Vrbovsko ;

Zamjenik: LIDIJA RAUKER, administrativni radnik u Općinskom sudu Vrbovsko.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vrbovsko.

107. OPĆINA VRGINMOST

Predsjednik: DESANKA DRPA, predsjednik Općinskog suda Vrginmost;

Zamjenik: MARIO MUCIĆ, sudac Općinskog suda Vrginmost;

Član: NEVENKA BARBIR, diplomirani pravnik iz Podgorja;

Zamjenik: ANKA ROKNIĆ upravni pravnik iz Topuskog;

Član: JELENA SUŽNJEVIĆ, diplomirani pravnik u RO CMRRT Topusko ;

Zamjenik: PREDRAG NENEZIĆ, građevinsko-urbanistički inspektor iz Vrginmosta;

Član: JANKO POŠTIĆ, tajnik Izvršnog vijeća SO Vrginmost;

Zamjenik: STANKO MACUT, geometar iz Vrginmosta;

Član: DRAGAN IVOŠEVIĆ, tržišni inspektor iz Vrginmosta;

Zamjenik: VESNA KORKUT, građevinski inženjer iz Vrginmosta.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vrginmost.

108. OPĆINA VRGORAC

Predsjednik: RADOSLAV ROSO, predsjednik Općinskog suda Vrgorac ;

Zamjenik: MILENKO RADONIĆ, sudac Općinskog suda u Vrgorcu;

Član: JOŽE CVJETKOVIĆ, modelarski radnik u Poduzeću "Vigal" Vrgorac;

Zamjenik: MATE JELAVIĆ, ALEKSE, mehaničar iz V. Prologa;

Član: ZDRAVKA PURLIJA, radnica u GP Vrgorac;

Zamjenik: ŽELJKO BOROVAC, vozač u DVD Vrgorac;

Član: IVAN ČULAV, STR "Papirnica" Vrgorac;

Zamjenik: ZVONKO JELAVIĆ, prof. radnik u OK SSRNH Vrgorac;

Član: DRAGAN TOLIĆ, diplomirani pravnik iz Vrgorca; Zamjenik: MIŠO VIDOVIĆ, radnik Općinskog sekretarijata za poslove uprave Vrgorac.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vrgorac.

109. OPĆINA VUKOVAR

Predsjednik: BRANISLAV DIMITRIJEVIĆ, sudac Općinskog suda Vukovar:

Zamjenik: ANTE ZELJKO, sudac Općinskog suda Vukovar;

Član: VEROSLAVA KERAVICA, diplomirani pravnik iz Vukovara;

Zamjenik: BRANKA RATKAJEC-ČOVIĆ, sudac Općinskog suda Vukovar;

Član: IVAN MARTINOVIĆ, diplomirani inženjer iz Iloka;

Zamjenik: JASNA IVANKOVIĆ, upravni tehničar iz Vukovara;

Član: MARIJA LUNG, diplomirani ekonomist iz Vukovara; Zamjenik: ĐURĐICA NEDELJKOVIĆ, diplomirani pravnik iz Vukovara;

Član: MARIJA PUŠARA, diplomirani pravnik iz Vukovara; Zamjenik: FELIKS JURIČEK, diplomirani pravnik iz Vukovara.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Vukovar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 8. Izbornoj jedinici Vukovar I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 9. Izbornoj jedinici Vukovar II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 10. Izbornoj jedinici Vukovar III,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 7. Izbornoj jedinici Vukovar.

110. OPĆINA ZABOK

Predsjednik : ŽELIMIR ŠURINA, sudac Općlnskog suda Zabok;

Zamjenik: VLASTO PODGAJSKI, predsjednik Općinskog suda Zabok;

Član: DRAGICA PLEČKO, v. d. tajnika Skupštine općine Zabok;

Zamjenik: STANKO BALAGOVIĆ, iz Zaboka, umirovljenik; Član: NIKOLA BAIĆ, iz Zaboka, umirovljenik;

Zamjenik: BOŽO ČIPČIĆ, iz Zaboka, veterinar;

Član: IVANKA STANKOVIĆ, stručni suradnik u Stručnoj službi Skupštine općine Zabok;

Zamjenik: JOSIP BARIĆ, iz Krapinskih Toplica, dipl. inž. organizacije rada;

Član: MLADEN PROFETA, stručni suradnik u Općinskom komitetu za privredu;

Zamjenik: RUDOLF KONTREC, iz Velikog Trgovišća, poslovođa.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Zabok,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 39. Izbornoj jedinici Zabok,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 30. Izbornoj jedinici Zabok.

111. OPĆINA ZADAR

Predsjednik: PETRONILA MIODRAG, predsjednik Okružnog suda Zadar;

Zamjenik: OLGA JELČIĆ, sudac Okružnog suda Zadar;

Član: MATE KURILIĆ, radnik u RO "Vlado Bagat" Zadar;

Zamjenik: MARIJA MARIĆ, statističar u Općinskom zavodu za društveno planiranje i statistiku Zadar;

Član: BRANKO DOPUR, samostalni upravni referent u Općinskoj upravi za imovinskopravne poslove Zadar;

Zamjenik: ZORA MARCELIĆ, organizator službe pravnih poslova u Poduzeću "Danilo Štampalija" Zadar;

Član: LIDIJA BAČIĆ, sudac za prekršaje u Općinskom sudu za prekršaje Zadar;

Zamjenik: STIPE ZRILIC, samostalni upravni referent u Općinskoj upravi društvenih prihoda Zadar;

Član: IVAN VULIĆ, apsolvent prava;

Zamjenik: TIHOMIR FRANOV, nezaposlen iz Zadra.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Zadar,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 118. Izbornoj jedinici Zadar I,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 119. Izbornoj jedinici Zadar II,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 120. Izbornoj jedinici Zadar III,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 65. Izbornoj jedinici Zadar I,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 66. Izbornoj jedinici Zadar II.

112. OPĆINA ZAPREŠIĆ - ZAGREB

Predsjednik: VLADIMIR MAJSEC, sudac Okružnog suda Zagreb;

Zamjenik: DARKO RADIĆ, sudac Općinskog suda Zagreb; Član: IVAN MIKACINIĆ, stručni radnik u OK SSRNH Zaprešić;

Zamjenik: KATICA JAGUŠT, likvidator u OK SSRNH Zaprešić;

Član: ZLATA TRBULJAK, umirovljenik;

Zamjenik: MARIJAN ORŠIĆ, društveni pravobranilac samoupravljanja općine Zaprešić;

Član: MLADEN VUKIČEVIĆ, planer-analitičar u RO "Unija-Metali" Zagreb;

Zamjenik: MARIJAN VRČAK, umirovljenik iz Zaprešića;

Član: BRANKO IŠTUK, inž. strojarstva u "IKOM-u" Zagreb; Zamjenik: DRAGO ŠVENCBIR, monter u "Rade Končaru" - OOUR "Generatori" Zagreb.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Zaprešić-Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 82. Izbornoj jedinici Zaprešić - Zagreb,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 83. Izbornoj jedinici,

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u Gradskoj zajednici općina Zagreb.

113. OPĆINA ZELINA

Predsjednik: BRANKA RAČKI, predsjednik Općinskog suda Zelina;

Zamjenik: JASNA GUŠTEK, sudac Općinskog suda Zelina; Član: ANTON PALIĆ, sudac Općinskog suda Zelina;

Zamjenik: BOŽICA FRLJAK, referent za sjednice Slupštine općine Zelina;

Član: BRANKA HODŽA, pravnik u Općinskim organima uprave ;

Zamjenik: VLASTA LAZARIN, referent za razrez poreza iz imovine;

Član: DAMIR ŠOŠTAR, diplomirani pravnik u RO "Trudbenik" Zelina;

Zamjenik: LJILJANA MAGDIĆ, zaposlena u organima Općinske uprave;

Član: BRANISLAV PAPIĆ, pravnik u Domu zdravlja Zelina; Zamjenik: IVAN BIČAK, radnik organa uprave.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Zelina.

114. OPĆINA ZLATAR-BISTRICA

Predsjednik: VLADIMIR DUNDOVIĆ, predsjednik Općinskog suda Zlatar;

Zamjenik: MARKO MALOČA, sudac Općinskog suda Zlatar ;

Član: IVAN MLINARIĆ, tajnik Skupštine općine ZlatarBistrica;

Zamjenik: IVANKA KUŠTOVIĆ, viši referent za skupštinske poslove ;

Član: IVAN PARLOV, sudac za prekršaje;

Zamjenik: NEVENKA BENJAK;

Član: ZDENKA ROGINA, tajnik Izvršnog vijeća Skupštine općine Zlatar-Bistrica;

Zamjenik: EMERIK KONDRES, šef Odsjeka za knjigovodstvo i naplatu u Općinskoj upravi društvenih prihoda;

Član: VESNA HABAZIN, viši referent za poslove Izvršnog vijeća Skupštine;

Zamjenik: VJEKOSLAV HRVOJ, umirovljenik.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini ZlatarBistrica,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 29. Izbornoj jedinici Zlatar-Bistrica.

115. OPĆINA ŽUPANJA

Predsjednik: MATO MARIČIĆ, sudac Općinskog suda Županja;

Zamjenik: DUBRAVKA ŠIMIĆ, sudac Općinskog suda Županja;

Član: IVICA ILJAZOVIĆ, dipl. pravnik u Općinskom sekretarijatu za NO:

Zamjenik: DRAŽEN ŠTIVIĆ, dipl. pravnik-pripravnik u Općinskom sudu;

Član ZORAN TOMIĆ, dipl. pravnik u Općinskom komitetu za privredu;

Zamjenik: MANDICA MENDEŠ, dipl. pravnik u Općinskom komitetu za privredu;

Član: JOZO FALENIĆ, nastavnik;

Zamjenik: MARIJAN PRKIĆ, samostalni ugostitelj ;

Član :IVAN BEŠ, profesor-novinar;

Zamjenik: ANDRIJA LUČIĆ, službenik

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće općina Sabora u općini Županja,

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 17. Izbornoj jedinici Županja,

- zastupnika u Društveno-političko vijeće Sabora u 10. Izbornoj jedinici Županja

116. GRADSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB

Predsjednik: MILE VIGNJEVIĆ, potpukovnik, Vojni sud Zagreb;

Zamjenik: IVO ŠPANČIĆ, kapetan I klase, Vojni sud Zagreb;

Član: RADIVOJE KRŠIĆ, potpukovnik, VP 3678;

Zamjenik: MILAN CIKOTA, potpukovnik, VP 4401;

Član: SLOBODAN KNEŽEVIĆ, potpukovnik, VP 3566; Zamjenik: ANTUN POJE, profesor, VP 3658;

Član: SRBOLJUB NEŠIĆ, kapetan I klase, VP 5551;

Zamjenik: ALOJZ HREN, VP 5640;

Član: JOVICA PRAŠTALO, profesor, RŠTO SRH:

Zamjenik: RUDOLF BOSAK, major, VP 3566.

Ova izborna komisija nadležna je za provođenje izbora:

- zastupnika u Vijeće udruženog rada Sabora u 84. Izbornoj jedinici Zagreb II.

Klasa 013-03/90-01/11

Broj 57605-90-40

Zagreb, 27. ožujka 1990.

Predsjednik Republičke izborne komisije

Milko Gajski, v. r.