Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 01. siječnja 1990.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 01. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 39. Zakona o mirovinskom i invalidskom usiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83 i 47/86) i člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89). Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog siguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 19. ožujka 1990. godine donosi

ODLUKA

o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 01. siječnja 1990.

1. Mirovine korisnika mirovine kojima godina 1989. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, a koje su radi tekućeg usklađivanja prema planiranom rastu nominalnih osobnih dohodata u toj godini povećane za 671,4% povećavaju se radikonačnog usklađivanja s nominalnim porastom osobnih dohodata svih radnika zaposlenih na teritoriju SR Hrvatske u godini 1989. još za 107,4%.

Ovo povećanje pripada počevši od 01. siječnja 1990.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se iznos mirovine koji je korisniku pripadao na dan 31. prosinca 1989.

3. Radi tekućeg usklađivanja prema rastu nominalnih osobnih dohodata svih radnika zaposlenih na teritoriju SR Hrvatske u godini 1990. mirovine korisnika mirovine koje su povećane prema točki 1. ove odluke povećavaju se još za 253,4%

Ovo povećanje pripada počevši od 01. siječnja 1990.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 3. ove odluke, uzima se iznos usklađene mirovine prema točki 1. ove odluke koja korisniku pripada na dan 01. siječnja 1990.

5. Mirovine korisnika mirovine kojima kalendarska godina 1990. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, povećavaju se radi tekućeg usklađivanja prema rastu nominalnih osobnih dohodata svih radnika zaposlenih na teritoriju SR Hrvatske u godini 1990. za 253,4%.

Ovo povećanje pripada počev od 1. siječnja 1990. odnosno od dana stjecanja prava, ako je pravo stečeno poslije navedenog dana.

6. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1990. povećavaju se od I. siječnja 1990. odnosno od dana ostvarenja prava ako je mirovina ostvarena nakon 1. siječnja 1990. za 253,4%, radi tekućeg usklađivanja tokom godine prema rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju SR Hrvatske u godini 1990.

7. Korisnicima razmjernog dijela mirovine ostvarene primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

8. Uskladivanje mirovina obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske - po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, a uz obračun isplaćenih iznosa mirovine povećanih prema Odluci o privremenom uskađivanju mirovina od 01. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90.

9. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 01. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 3/90.)

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 01. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/90-01/720

Urbroj: 343-99-02/1-90-1

Zagreb, 19. ožujka 1990.

Predsjednik Skupštine

Ivan Berljafa, v.r.