Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

SAMOUPRAVNE VODOPRIVREDNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 3. stava 2. odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova ("Narodne novine", br.18/89) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice za vodno područje primorsko-istarskih slivova u Rijeci, na sjednici održanoj 27. prosinca 1989. donio je

ODLUKU

o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini

Član 1.

Iznosi No i A iz člana 2. stava 3. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području primorsko-istarskih slivova usklađuju se sa stvarnim troškovima pročišćavanja, te se utvrđuje jedinična cijena naknade za zaštitu voda u 1990. godini kako slijedi:

No = Nomj = 3,20 din/m3

A =Amj - 0,0032 din/oC

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 666/2-1989

Rijeka, 27. prosinca 1989.

Predsjedavajući Izvršnog odbora

Vitomir Zbašnik, v. r.