Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini.

NN 13/1990 (30.3.1990.), Odluka o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini.

SAMOUPRAVNE VODOPRIVREDNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 3. stava 2. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području sliva Save ("Narodne novine", br.18/89) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne vodoprivredne interesne zajednice za vodno područje sliva Save u Zagrebu, na sjednici održanoj 7. prosinca 1989, donio je

ODLUKU

o usklađivanju naknade za zaštitu voda na vodnom području sliva Save sa stvarnim troškovima pročišćavanja u 1990. godini.

Član 1.

Iznosi No i A iz člana 2. stava 2. Odluke o visini naknada za zaštitu voda na vodnom području sliva Save usklađuju se sa stvarnim troškovima pročišćavanja, te se utvrđuje jedinična cijena naknade za zaštitu voda u 1990. godini kako slijedi : No = Nomj = 3,20 din/m3 A = Amj = 0,0032 din/oC

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-782/1-1989

Zagreb, 7. prosinca 1989.

Predsjednik Izvršnog odbora

Josip Benić, dipl. ek., v. r.