Ispravak Zakona o unutrašnjim poslovima

NN 13/1990 (30.3.1990.), Ispravak Zakona o unutrašnjim poslovima

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o unutrašnjim poslovima koji je objavljen u "Narodnim novinama" br. 55 od 26. prosinca 1989. te se daje

ISPRAVAK

Zakona o unutrašnjim poslovima

U članu 1. u stavu 1. u točki 2. u 9. i 10. retku iza riječi "granice" stavlja se zarez, a tekst "i kretanje i boravak graničnom pojasu" treba brisati. U članu 38. u stavu 1. u 3. retku umjesto riječi "prvo" treba stajati riječ "pravo". U članu 62. u stavu 3 u 1. retku umjesto broja "1" treba stajati broj "2".

Broj: 200-01/89-01/04

Zagreb, 20. ožujka 1990.

Tajnik Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v.r.