Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

NN 9/1990 (5.3.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 47. stava 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

Za pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje, imenuje se MIRKO BANJEGLAV.

Klasa: 080-02/90-01/05

Zagreb, 20. veljače 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.